Ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη με τη χειρόγραφη

Στην JCC η πρώτη εξουσιοδότηση παροχέα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης

Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με τη χειρόγραφη υπογραφή και σε περιπτώσεις νομοθεσίας, όπου αναφέρεται η απαίτηση για υπογραφή σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου.

Η συγκεκριμένη απαίτηση πληρούται και με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, όπως και στις περιπτώσεις που απαιτείται σφραγίδα σε διαδικασίες ενώπιον διοικητικού οργάνου. Αυτό διευκρινίζεται σε απάντηση της αρμόδιας υπουργού σε κοινοβουλευτική ερώτηση. Μάλιστα, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Κανονισμού, χορήγησε πρόσφατα στην εταιρεία JCC PAYMENT SYSTEMS LTD την πρώτη εξουσιοδότηση εγκεκριμένου Παροχέα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης.

Ο εν λόγω παροχέας θα παρέχει στην κυπριακή αγορά εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, οι οποίες θα τυγχάνουν αναγνώρισης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αναλάβει το συντονισμό για από κοινού χρήση με τον τραπεζικό τομέα εγκεκριμένων ηλεκτρικών υπογραφών. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Δημήτρη Δημητρίου, αναφορικά με τα αποτελέσματα της εφαρμογής της νομοθεσίας για την ηλεκτρονική υπογραφή και κοινοποίηση στατιστικών στοιχείων εφόσον υπάρχουν, η Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κα Βασιλική Αναστασιάδου, ανέφερε ότι η Κύπρος εναρμονίστηκε το 2018 με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά, καθώς και με τον περί της Εφαρμογής του Κανονισμού σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά.

Όπως διευκρίνισε στην απάντησή της η Υπουργός Επικοινωνιών, οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό, δύνανται να προσάγονται ως αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές και αστικές διαδικασίες ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, καθώς και να γίνονται δεκτές ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων. Σημείωσε δε ότι η εταιρεία JCC PAYMENT SYSTEMS LTD που έλαβε πρόσφατα την πρώτη εξουσιοδότηση εγκεκριμένου Παροχέα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης, θα παρέχει στην κυπριακή αγορά εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές και εγκεκριμένες ηλεκτρονικές σφραγίδες, οι οποίες θα τυγχάνουν αναγνώρισης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσθεσε ότι η δραστηριοποίηση του εν λόγω εγκεκριμένου παροχέα στην κυπριακή αγορά θα βοηθήσει στην προώθηση της ψηφιακής οικονομίας, στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας, καθώς και στη μείωση του κόστους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Άννα Μισιαούλη

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.