Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Κώστας Καδής, δήλωσε σήμερα ότι «ένα από τα θεμελιώδη και βασικά στοιχεία κάθε σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος θεωρείται η παραμονή των ατόμων στην εκπαίδευση και η παροχή ευκαιριών για περαιτέρω κατάρτιση και διά βίου μάθηση».
 
Σε χαιρετισμό του στο φόρουμ για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο, ο Υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, είπε ότι «οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να είναι συνεχείς και στοχευμένες, ώστε μαθητές και ενήλικες να δημιουργούν και να διατηρούν κίνητρα για εξέλιξη και πρόοδο στη ζωή τους».
 
Πρόσθεσε ότι «αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για όσους έχουν εγκαταλείψει το σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς να έχουν ωστόσο αποκτήσει επαρκή προσόντα ή να έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βρουν εργασία».
 
Ο Υπουργός Παιδείας σημείωσε πως «στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον, ο μετασχηματισμός και η αναπροσαρμογή των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, καθίσταται ζωτικής σημασίας για την ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας».
 
Ανέφερε πως «τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που προσφέρει η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αποτελούν επιλογές που μπορούν να προσφέρουν ευκαιρίες και πραγματικές λύσεις».
 
Συγκεκριμένα προσφέρονται τα προγράμματα των Μεταλυκειακών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα Απογευματινά και Βραδινά Προγράμματα των Τεχνικών Σχολών, καθώς και τα προγράμματα των Εσπερινών Τεχνικών Σχολών.
 
Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι «ήδη ο Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, στις 3 Απριλίου 2017, προχώρησε στην αναβάθμιση των ΜΙΕΕΚ σε Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης διετούς διάρκειας».
 
Πρόσθεσε ότι με αυτό τον τρόπο τα ΜΙΕΕΚ αποτελούν «μία επιλογή αριστείας, αφού και επίσημα πλέον πιστοποιείται η ποιότητα και το υψηλό επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρουν».
 
Ο Κώστας Καδής χαιρέτισε την παρουσία στο φόρουμ, «σημαντικών φορέων της οικονομίας του τόπου μας και είπε ότι «δείχνει τη βούληση όλων για ανταλλαγή απόψεων και εξαγωγή πορισμάτων, τα οποία θα συμβάλουν στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προς άρση της οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ της προσφερόμενης εκπαίδευσης και των αναγκών του παραγωγικού ιστού του τόπου μας».