Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου θέτει προς τους αρμόδιους το ερώτημα, κατά πόσο οι υποδομές των πόλεων της Κύπρου είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις των ψηλών κτηρίων, τα οποία προγραμματίζεται να ανεγερθούν στην Κύπρο.  Όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα, οι αιτήσεις για ψηλά κτήρια έχουν ξεπεράσει τις 80 είτε αυτές έχουν μελετηθεί και αδειοδοτηθεί, είτε εκκρεμούν.
 
«Υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές που να αφορούν το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα, το κυκλοφοριακό, τους  χώρους στάθμευσης, την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού, αποκομιδής απορριμμάτων κλπ που να μπορεί να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ενός ψηλού κτηρίου και ακόμα σε μια ομάδα ψηλών κτηρίων;», διερωτάται η οργάνωση.

Διερωτάται επίσης τι γίνεται σε περίπτωση πυρκαγιάς σε ένα ψηλό κτήριο και κατά πόσο είναι σε θέση η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου και έχει τα κατάλληλα μέσα για πυρόσβεση σε ένα ψηλό κτήριο. Ένα άλλο στοιχείο που προβληματίζει την Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου είναι τα κριτήρια με τα οποία αποφασίζεται η χωροθέτηση κτηρίων αυτού του τύπου και αν προβλέπονται οποιαδήποτε μέτρα για αποφυγή επιπτώσεων όπως ο φωτισμός και αερισμός στην περιβάλλουσα περιοχή ενός ψηλού κτηρίου.