Πέραν των 360 κυπριακών φορέων άντλησαν μέχρι στιγμής περίπου €120 εκατ. από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Χρηματοδοτήσεις ύψους €10 εκατ. εξασφάλισαν κυπριακοί ερευνητικοί φορείς στο πλαίσιο του πολύ ανταγωνιστικού Προγράμματος αριστείας «Spreading Excellence and Widening Participation», συνεχίζοντας την επιτυχή συμμετοχή της Κύπρου στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζοντας 2020».

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), στο πλαίσιο της δράσης «Twinning», η Κύπρος εξασφάλισε χρηματοδότηση για πέντε νέα έργα συνολικού ύψους €4.86 εκατ. Τα έργα, που συντονίζονται από το ΤΕΠΑΚ, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ινστιτούτο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αφορούν στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων και των υποδομών εγκεκριμένων ερευνητικών μονάδων των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο 30 από τις 483 Προτάσεις που υποβλήθηκαν συνολικά θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ διαμορφώνοντας το ποσοστό επιτυχίας στο 6%.

Επιπρόσθετα, ΤΕΠΑΚ και Ινστιτούτο Κύπρου εξασφάλισαν χρηματοδότηση για δύο επιπλέον προτάσεις, ύψους €4,99 εκατ. στο πλαίσιο της δράσης«ERA Chairs». Η συγκεκριμένη δράση παρέχει υποστήριξη σε πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς με στόχο την βελτίωση του επιπέδου της επιστημονικής τους αριστείας και την υλοποίηση των αναγκαίων δομικών αλλαγών εντός των οργανισμών. Οι προτάσεις των κυπριακών φορέων που επιλέχθηκαν, βρίσκονται ανάμεσα στις 13 που θα λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ, έπειτα από αξιολόγηση συνολικά 103 προτάσεων.

Η Κύπρος σημείωσε ακόμα μία μεγάλη επιτυχία, αφού συμμετείχε στις 10 από τις συνολικά 39 προτάσεις που επιλέγηκαν για τη δημιουργία νέων Δράσεων του ευρωπαϊκού Προγράμματος COST. Μέσω του Προγράμματος COST προωθείται η δημιουργία και ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας ερευνητών σε όλα τα πεδία της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Σε δηλώσεις του Γενικός Διευθυντής του ΙΠΕ, Δρ Βασίλης Τσάκαλος χαρακτήρισε πολύ σημαντικές τις επιδόσεις των κυπριακών ερευνητικών φορέων, σημειώνοντας ότι «η Κύπρος εξακολουθεί να είναι πρώτη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ στην κατά κεφαλή προσέλκυση κονδυλίων από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται σε συνθήκες σκληρού πανευρωπαϊκού ανταγωνισμού, και καταδεικνύει την αριστεία των κυπριακών ερευνητικών ομάδων η οποία στηρίζεται στην ποιότητα, την εξωστρέφεια και τη συσσωρευμένη εμπειρία τους» σημείωσε.

Tο ΙΠΕ προσφέρει μια σειρά συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, χωρίς χρέωση, προς την ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας ενισχύοντας σημαντικά την προσπάθειά της να συμμετέχει με επιτυχία στο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».

Μέχρι στιγμής, από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» το οποίο λήγει στα τέλη του 2020, πέρα των 360 κυπριακών φορέων έχουν αντλήσει ποσό που πλησιάζει τα €120 εκατ.