Υπογράφηκαν χθες τα συμβόλαια για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Αθηένου.
 
Σε γραπτή ανακοίνωση του Δήμου Αθηένου αναφέρεται ότι «η σύμβαση υπογράφηκε χθες Τετάρτη 25 Απριλίου στα γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Εργων στη Λευκωσία. Η σύμβαση υπογράφηκε από την Διευθύντρια του Τμήματος Χρυστάλλα Μαλλούππα και τον Διευθυντή του επιτυχόντα προσφοροδότη Επιχειρήσεις Αδελφοί Κούννα Λτδ Στυλιανό Κουννά, στην παρουσία  του Δημάρχου Αθηένου Κυριάκου Καρεκλά».
 
Η σύμβαση «που προνοεί τον σχεδιασμό, την ανέγερση και τη συντήρηση του νέου Νοσοκομείου Αθηένου, θα έχει διάρκεια 20 μηνών, ενώ εντός έξη μηνών θα ετοιμασθούν και θα εγκριθούν τα σχέδια του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.770.000 ευρώ, εκτός ΦΠΑ».
 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο Δήμος Αθηένου θα συνεισφέρει το ποσό των 200 χιλιάδων ευρώ εκτός ΦΠΑ, κατά τη 12ετή συντήρηση του έργου».