Του Γιώργου Τ. Γεωργίου

Το θέμα της χρήσης και διαχείρισης τουρκοκυπριακών περιουσιών ασφαλώς δεν είναι καινούργιο. Κρατά 43 χρόνια, όσο κρατά και η βίαιη και βάρβαρη τουρκική εισβολή, όπου η Τουρκία κατέλαβε το 40% των εδαφών μας και με τη βία προσφυγοποίησε διακόσιες χιλιάδες ανθρώπους.

Σταθμός υπήρξε η ψήφιση το 1991 της σχετικής νομοθεσίας που αφορά τον κηδεμόνα τουρκοκυπριακών περιουσιών, που στην προκείμενη είναι ο εκάστοτε Υπουργός Εσωτερικών και αναλαμβάνει στη βάση της σχετικής νομοθεσίας και κανονισμών να εφαρμόζει πολιτική για τη διαχείριση και χρήση των τουρκοκυπριακών γεωργικών κλήρων, των επαγγελματικών υποστατικών, αλλά και των κατοικιών που βρίσκονται σε τουρκοκυπριακή γη.

Δυστυχώς από το 1974 μέχρι το 1991 υπήρξαν και ατασθαλίες και κακοδιαχείριση. Ήταν τότε που οι μακρυχέρηδες επένδυαν στα κέντρα εξουσίας και έτσι κτίστηκε και σε αυτό τον τομέα ένα πελατειακό κράτος. Χωρίς κριτήρια, χωρίς τεκμηρίωση και με αυθαίρετο τρόπο κάποιοι βρέθηκαν ξαφνικά με μεγάλες περιουσίες. Καλύπτονταν μονάχα με ένα συμβόλαιο μίσθωσης που δημιουργούσε τη σχετική νομιμοφάνεια. Έκτοτε, έγιναν πολλά που βελτίωναν και ενίσχυαν το θεσμικό πλαίσιο. Συνέχιζαν όμως και τα προβλήματα και οι διακρίσεις και πολλές φορές η εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και μεγαλοσυμφερόντων. Ας μην ξεχνούμε ότι είναι μεγάλες οι αξίες της γης και μεγάλα τα οικονομικά συμφέροντα στον τομέα αυτό.

Παρόλ’ αυτά, χρειάζεται να αναφερθεί, προς γνώση και ενημέρωση, ότι επί υπουργίας Ανδρέα Χρίστου λήφθηκε απόφαση να μην παραχωρούνται υποστατικά και τ/κ γη σε μη πρόσφυγες. Επίσης, επί υπουργίας Νεοκλή Συλικιώτη και αφού προηγήθηκε διαβούλευση, αποφασίστηκε η ενίσχυση της συμμετοχής και διαφάνειας των πολιτών μέσω επαγγελματικών και αγροτικών οργανώσεων, καθώς και δήμων και κοινοτήτων, δημιουργώντας τη Συμβουλευτική Επιτροπή.

Σήμερα η εμπειρία και η γνώση επιβάλλουν όπως η πολιτεία και ιδιαίτερα η κυβέρνηση προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση για να αποκτήσει η χώρα μας ένα σύγχρονο, δίκαιο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα προτείνω, πέραν αυτών που έχουν κατατεθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Πετρίδη προ ολίγων ημερών, τα ακόλουθα: εισαγωγή συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ώστε να ενημερώνεται ο πολίτης για τις σχετικές αποφάσεις για διανομή της γης και των υποστατικών.

Να δοθεί περίοδος, ώστε όλοι οι πρόσφυγες πολίτες που δεν έτυχαν καμιάς βοήθειας να υποβάλουν σχετική αίτηση. Χρειαζόμαστε πολιτικές ίσης μεταχείρισης, ίσων ευκαιριών και ισονομίας.

Έγκριση μετρήσιμων κριτηρίων για να κρίνεται ένας πολίτης ως δικαιούχος, με προτεραιότητα σε φτωχές οικογένειες και νέα ζευγάρια.

Κατεπείγουσα έγκριση ολοκληρωμένης προσφυγικής πολιτικής που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσφυγικού κόσμου. Δυστυχώς, η σημερινή κυβέρνηση ακύρωσε πλήρως την προσφυγική πολιτική, με αποτέλεσμα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης οι πρόσφυγες να μένουν πλήρως εγκαταλειμμένοι από το κράτος.

Πλήρη καταγραφή όλης της τουρκοκυπριακής γης, κατοικιών και γεωργικών κλήρων τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο. Έχω εντοπίσει σε σειρά περιπτώσεων π.χ στην Αλέκτορα, στη Μαλλιά, στην Αυδήμου, κατοικίες και γεωργικούς κλήρους που δεν έχουν διατεθεί και θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική βοήθεια για πολλούς από τους πρόσφυγες.

Κατεπείγουσα καταγραφή των εγκαταλειμμένων κατοικιών που υπάρχουν σε προσφυγικούς οικισμούς και κυβερνητικές αυτοστεγάσεις, που είναι εκατοντάδες.

Τέλος, τονίζω την ανάγκη όπως το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών προχωρήσει σε πράξεις και όχι σε λόγια και αόριστες διακηρύξεις. Το Σχέδιο Μακράς Πνοής που υποσχέθηκαν εδώ και τέσσερα χρόνια δεν κατατέθηκε ακόμα. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία που ευνοεί τις σκοπιμότητες και τα συμφέροντα. Η εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών για τους πρόσφυγες που θα διακρίνονται για τη δικαιοσύνη, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση είναι κάτι που αποτελεί πλέον σημαντική πρόκληση και καθήκον.

*Βουλευτής ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις, Επ. Γραμματέας ΑΚΕΛ Λεμεσού