Ισοπέδωση περιοχών Natura στον Αγρό

Παράνομες επεμβάσεις της Εκκλησιαστικής ΕπιτροπήςΕργασίες ισοπέδωσης στην περιοχή Πλατύ στην κοινότητα Αγρού έχουν γίνει από την Εκκλησιαστική Επιτροπή της κοινότητας και σύμφωνα με έρευνα που έχει γίνει από το Γραφείο του Έπαρχου Λεμεσού, η Εκκλησιαστική Επιτροπή έχει προχωρήσει στην ετοιμασία περιβαλλοντικής μελέτης, η οποία έχει υποβληθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για έγκριση, ανέφερε ο Υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή των Οικολόγων Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Ο Υπουργός Εσωτερικών δεν προχώρησε σε κανέναν άλλο σχολιασμό, παρ’ όλο ότι ο Χ. Θεοπέμπτου υπογράμμισε ότι οι συγκεκριμένες εργασίες πραγματοποιήθηκαν εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000”, στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας/Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005) και στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ CY2000015) “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας”, σε πολεοδομική ζώνη προστασίας των υδάτων και πολεοδομικό καθεστώς προστατευόμενου τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής φυσικής καλλονής στην τοποθεσία “Πλατύ” στην κοινότητα Αγρού.

Στην επιστολή – ερώτηση, η οποία στάλθηκε στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής ζήτησε ενημέρωση κατά πόσον οι παράνομες εργασίες έχουν επιφέρει άμεση απώλεια γεωργικής γης υψηλής φυσικής αξίας, σημαντική υποβάθμιση φυσικών οικοτόπων και σημαντική όχληση ειδών πτηνοπανίδας, καθώς και αλλοίωση του προστατευόμενου τοπίου “Βουνοκορφή Πλατύ-Άλωνα”.

Σημειώνεται επίσης ότι χωρίς να χορηγηθεί περιβαλλοντική έγκριση ή/και πολεοδομική/οικοδομική άδεια, έγινε χάραξη και διάνοιξη μη εγγεγραμμένου χωμάτινου αγροτικού δρόμου, ο οποίος διαπερνά τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας της φύσης (Ζ1), των υδάτων (Ζ3), καθώς και των υδάτων και του τοπίου (Ζ3-ΠΤ) και οδηγεί στο συγκεκριμένο τεμάχιο.

Ο βουλευτής των Οικολόγων ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό πληροφόρηση για τα ακόλουθα:

1) Είναι ενήμερες οι καθ’ ύλην αρμόδιες Αρχές για τις παράνομες επεμβάσεις εντός των περιοχών του δικτύου “Natura 2000” (ΤΚΣ/ΕΖΔ CY2000005 και ΖΕΠ CY2000015 “Βουνοκορφές ΜαδαρήςΠαπούτσας”) και των πολεοδομικών ζωνών προστασίας (Zl, Ζ3 και Ζ3-ΠΤ “Βουνοκορφή Πλατύ- Άλωνα”);

2) Ποια μέτρα προτίθεται το υπουργείο να λάβει για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς και της αλλοίωσης του τοπίου που έχει προκληθεί;

3) Έχει διεξαχθεί οποιαδήποτε έρευνα για να εντοπιστούν οι παρανομούντες και αν ναι, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν εναντίον τους;

4) Πώς διασφαλίζεται η εφαρμογή του σχετικού διατάγματος (ΚΔΠ 292/2015) για την προστασία και τη διαχείριση της φύσης και της άγριας ζωής στην περιοχή “Natura 2000” στον ΤΚΣ/ΕΔΖ “Βουνοκορφές Μαδαρής-Παπούτσας” όσον αφορά τα μέτρα προτεραιότητας που αναφέρονται για τη διατήρηση τύπων φυσικών οικοτόπων και ειδών άγριας ζωής, τον περιορισμό ή/και την απαγόρευση ενεργειών για αποφυγή της υποβάθμισης της περιοχής και αλλοίωσης του τοπίου, καθώς και όσον αφορά τις σχετικές απαγορεύσεις ενεργειών που οδηγούν στην απώλεια φυσικών οικοτόπων και μεμονωμένων δέντρων, καθώς και τα μέτρα διατήρησης των στοιχείων του παραδοσιακού ανθρωπογενούς τοπίου, όπως ξερολιθιές, φυτοφράκτες, αμπελώνες κ.λπ.;

5) Πώς εφαρμόζονται οι πρόνοιες της ισχύουσας “Δήλωσης Πολιτικής για τη Ρύθμιση και τον Έλεγχο της Ανάπτυξης και την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ύπαιθρο και στα Χωριά” για τα προστατευόμενα τοπία και τις περιοχές του δικτύου “Natura 2000”, καθώς και για τα έργα δημόσιων υποδομών σε προστατευόμενο τοπίο σε περιοχές εξαιρετικής φυσικής καλλονής και σε περιοχές του δικτύου “Natura 2000”;

6) Πώς προτίθενται να χειριστούν τα αρμόδια υπουργεία την ήδη υποβληθείσα αίτηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγρού και της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού για εγγραφή του παράνομου χωμάτινου αγροτικού δρόμου στο δημόσιο οδικό δίκτυο, χωρίς να υποβληθεί σε δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και χωρίς να χορηγηθεί η απαραίτητη άδεια κατασκευής δρόμου πριν από τη χάραξη και διάνοιξή του, λαμβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι διαπερνά δύο περιοχές του δικτύου “Natura 2000” και τρεις πολεοδομικές ζώνες προστασίας;

Άννα Μισιαούλη