Ισότητα για Αγγλική Σχολή: «Απογοήτευση για την αδράνεια και την ανοχή που επέδειξε η Πολιτεία»

Την «απογοήτευσή» του «για την αδράνεια και την ανοχή» που επέδειξε η Πολιτεία, σε σχέση με την «έκδηλα παράνομη και προκλητική απόφαση» του Διοικητικού Συμβουλίου της «κρατικοδίαιτης» Αγγλικής Σχολής για απόλυση των τριών στελεχών της συνδικαλιστικής Οργάνωσης Προσωπικού Αγγλικής Σχολής, «ένεκα, προφανώς, της συνδικαλιστικής δράσης τους», εξέφρασε το ΔΣ της Παγκύπριας Συντεχνίας Ισότητα.

Σε σχετική ανακοίνωση, η Ισότητα αναφέρει ότι «η εξοργιστική αυτή απόφαση αποστερεί, τόσο από το προσωπικό της Αγγλικής Σχολής όσο και από τους εκπροσώπους του, θεμελιώδη συνδικαλιστικά δικαιώματα και ελευθερίες του, οι οποίες κατοχυρώνονται στο Εσωτερικό όσο στο Ενωσιακό Δίκαιο».

Η Συντεχνία, επεξηγώντας το «κρατικοδίαιτη» αναφέρει ότι, βάσει στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, κατά την τριετία 2019-2021 η Αγγλική Σχολη έλαβε, συνολικά, 1,5, περίπου, εκατομμύρια ευρώ ως κρατική χορηγία.

Αναφερόμενη στο Άρθρο 21 του Συντάγματος, λέει ότι «έκαστος έχει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι ειρηνικώς» και το «δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι μετ’ άλλων περιλαμβανομένου του δικαιώματος ιδρύσεως συντεχνιών και προσχωρήσεως εις ταύτας προς προστασίαν των ιδίων αυτού συμφερόντων». Παρόμοιες διατάξεις περιλαμβάνει το άρθρο 8 (Μέρος ΙΙΙ) του Διεθνούς Συμφώνου Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτιστικών Δικαιωμάτων, το οποίο αποτελεί μέρος της Κυπριακής έννομης τάξης, προστίθεται.

Αναφέρεται επιπρόσθετα, σε διάφορα άλλα άρθρα Ευρωπαϊκών Οδηγιών και εθνικών νομοθεσιών για την προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένης της εγγύησης ότι δεν θα υφίστανται δυσμενείς επιπτώσεις από τον εργοδότη εξαιτίας των δραστηριοτήτων τους ως εκπροσώπων των εργοδοτουμένων, όπως απόλυσή τους.

Η Συντεχνία καλεί την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Αν. Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, στη βάση των διατάξεων των πιο πάνω Νόμων, αλλά και την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων, υπό την ιδιότητα της Εθνικής Αρχής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να παρέμβουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αγγλικής Σχολής, «για ανάκληση της παράνομης και προκλητικής απόφασής του».

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.