«Ισότητα»: Επιβεβαιώνεται από γνωμάτευση Γ. Εισαγγελέα για αορίστουΗ γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη επί των δύο προτάσεων νόμου για μονιμοποίηση των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου επιβεβαιώνει τη θέση της ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/70/ΕΚ, αναφέρει η Παγκύπρια Συντεχνία «ΙΣΟΤΗΤΑ».

Σε ανακοίνωση, η Παγκύπρια Συντεχνία «ΙΣΟΤΗΤΑ», αφού αναφέρει ότι στις 12/02/2020 η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού απέστειλε τις δύο προτάσεις νόμου για μονιμοποίηση των Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για να γνωματεύσει περί της συνταγματικότητας αυτών, προσθέτει πως ο κ. Κληρίδης θεωρεί ότι οι διατάξεις της πρότασης νόμου με τίτλο «Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» «΄προσκρούουν στην Οδηγία 1999/70, διότι δεν εξισώνει επαρκώς τους μόνιμους και τους έκτακτους δημόσιους υπαλλήλους ως η Οδηγία απαιτεί΄».