Ιστορικό Αρχείο ΠΕΟ: Αγώνες και κατακτήσεις δεκαετιών μέσα από έναν ψηφιακό θησαυρό

Το Ιστορικό Αρχείο της ΠΕΟ είναι μία μακρά ιστορία του τόπου και των αγώνων των ανθρώπων του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων

  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Του Κυριάκου Λοΐζου

«Το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο της ΠΕΟ δεν θα σταματήσει ποτέ να μαζεύει ντοκουμέ­ντα, αντικείμενα ή φωτογραφίες που αφορούν την ιστορία της εργατικής τάξης, γιατί γνωρί­ζουμε πως η σημασία του δικού μας μουσείου και αρχείου βρίσκεται στα εκθέματα και στα έγγραφα που προβάλλει και έχουν διασω­θεί και στην ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτά. Για εμάς όλα αυτά είναι μοναδικά και σπάνια. Μπορεί να μην έχουν τόσο χρηματι­κή αξία, αλλά η αξία και η μοναδικότητά τους έγκειται στις ιστορίες των ανθρώπων που τα πρόσφεραν, που τα διαφύλαξαν και πέρασαν μέσα από γενιές και γενιές συνδικαλιστών βετεράνων για να τα βρούμε εμείς. Αυτές οι ιστορίες είναι που μας δίνουν το κίνητρο να συνεχίσουμε αυτό το δύσκολο και χρονοβόρο έργο και είναι χρέος μας να σώσουμε την Ιστο­ρία μας και, το πιο σημαντικό, να την μεταφέ­ρουμε στις επόμενες γενιές».

Με τη δέσμευση αυτή χαιρέτισε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ιστορικού Εργατικού Μουσείου, Πάμπης Κυρίτσης, την παρουσίαση του Ψηφιοποιημένου Ιστορικού Αρχείου της ΠΕΟ.

Όπως σημείωσε ο Γ.Γ. της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης, «το Ιστορικό Αρχείο της ΠΕΟ είναι μία μακρά ιστορία του τόπου και των αγώ­νων των ανθρώπων του, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων». Πρόσθεσε επίσης πως αυτή η δουλειά -της ψηφιοποίησης του αρχείου- δί­νει πρόσβαση σε όλους τους πολίτες, ερευνη­τές και μη, με σκοπό να μεταφερθεί η Ιστορία και στις επόμενες γενιές.

Η σημασία της πρωτοβουλίας αυτής της ΠΕΟ αναδεικνύεται περισσότερο αν αναλο­γιστεί κάποιος ότι η ιστορία του Κυπριακού Ταξικού Συνδικαλιστικού Κινήματος είναι μια ιστορία αγώνων που άρχισε πριν 80 χρόνια μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με πα­ράνομες συνεδρίες και απεργίες, διαδηλώσεις και αιματηρές συγκρούσεις. Άλλωστε, οι νίκες τις οποίες σημείωσε το εργατικό κίνημα ήταν γέννημα – θρέμμα ακριβώς αυτών των ταξι­κών και όχι μόνο συγκρούσεων.

«Θεωρούμε ότι η λειτουργία του Ιστορικού Αρχείου ΠΕΟ και η χρησιμότητα και τα προσ­δοκώμενα αποτελέσματα υλοποίησης αυτών των εγχειρημάτων, τόσο για την ΠΕΟ όσο και για την επιστημονική και ιστορική κοινότητα, είναι πολλαπλά», ανέφερε η υπεύθυνη του Ιστορικού Αρχείου ΠΕΟ, Μαρί – Κωνστάνς Κωνσταντίνου, για να τονίσει στη συνέχεια την ουσία αλλά και το στόχο του έργου αυτού: «Η διατήρηση και προβολή αρχειακού υλικού συμβάλλει επίσης στη διάσωσή του, μιας και αποτελεί κομμάτι της πολιτισμικής και ιστορι­κής μας κληρονομιάς. Ο στόχος μας ήταν και είναι να περισώσουμε την ιστορία του εργα­τικού συνδικαλιστικού κινήματος και να προ­σφέρουμε ελεύθερη αναζήτηση χωρίς περιο­ρισμούς των αρχείων προς τους ερευνητές και το ενδιαφερόμενο κοινό. Μέσω της ψηφιοποί­ησης των εγγράφων και της προβολής τους, το υλικό γίνεται ευρέως γνωστό και επομένως πολλαπλασιάζεται η μελέτη και η διδακτικό­τητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και διευ­κολύνεται η διεπιστημονική ζήτηση. Άλλω­στε, το αρχειακό υλικό της ΠΕΟ σχετίζεται με όλους σχεδόν τους τομείς γνώσης και τέτοιου είδους έργα συμβάλλουν ευρύτερα στον τομέα της εκπαίδευσης».

Το Ιστορικό Αρχείο αποτελείται από γραπτά ιστορικής σημασίας από τη δεκαετία του 1930 μέχρι σήμερα και προσφέρεται τόσο έντυ­πα όσο και διαδικτυακά. Ο ψηφιοποιημένος πλέον αυτός «θησαυρός» περιέχει εξαιρετικής σημασίας υλικό. Από αρχεία εγγράφων της ΠΕΟ – παγκύπρια συνέδρια, εργατικούς αγώ­νες και διεθνείς σχέσεις, μέχρι ένα τεράστιο αρχείο Τύπου με εφημερίδες και περιοδικά δεκαετιών. Επίσης, περιλαμβάνονται πέραν των 50 ηχητικών ντοκουμέντων από βετε­ράνους του συνδικαλιστικού κινήματος της Κύπρου που δόθηκαν τη δεκαετία του 1990 για τους σκοπούς της έκδοσης «Αναμνήσεις Βετεράνων», καθώς και η έντυπη μορφή των συνεντεύξεων αυτών σε pdf.

Η πρόσβαση στο αρχείο είναι πολύ απλή και εύχρηστη για τον επισκέπτη, ο οποίος θέλει να ανατρέξει στο παρελθόν αλλά και στο πα­ρόν της ιστορίας της Παγκύπριας Εργατικής Ομοσπονδίας μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα. Από την ιστοσελίδα της ΠΕΟ μπορεί κάποιος να συνδεθεί με το μουσείο, τη βιβλιοθήκη και το ιστορικό αρχείο. Στο μουσείο μπορεί να πε­ριηγηθεί μέσω του ψηφιακού οδηγού και της ψηφιακής ξενάγησης, στη βιβλιοθήκη μπο­ρεί να εντοπίσει τον συνοπτικό οδηγό κατα­γραφής των βιβλίων και στο ιστορικό αρχείο, πατώντας το συγκεκριμένο σύνδεσμο, μετα­φέρεται στις θεματικές ενότητες και επιλέγει τι ακριβώς θέλει να εντοπίσει. Το υλικό απο­τελεί αναμφισβήτητα μια πολύτιμη, αξιόπιστη και εύκολα προσβάσιμη πηγή αυθεντικής και πρωτογενούς πληροφόρησης για γεγονότα τα οποία αφορούν τη σύγχρονη ιστορία της Κύ­πρου, ιδιαίτερα για ερευνητές και φοιτητές.

Όπως καταληκτικά ανέφερε η Μαρί – Κων­στάνς Κωνσταντίνου, «η διαδικασία της ψη­φιοποίησης αρχειακού υλικού και καταχώ­ρισής του στο πρόγραμμα είναι μια συνεχής και χρονοβόρα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργική διαδικασία που ξεκίνησε δειλά, αλλά σταδιακά παίρνει διαστάσεις και καθιστά τη βάση δε­δομένων της ΠΕΟ ένα αξιοζήλευτο ψηφιακό αρχείο που κάθε ερευνητής οφείλει να επισκε­φθεί».

Αρχείο σημαίνει μνήμες που καταγράφονται και διασώζονται…

Τα αρχεία στη σύγχρονη εποχή αποτελούν μοναδική πηγή όχι μόνο για την Ιστορία, αλλά για κάθε μελέτη που στηρίζεται σε στοι­χεία του παρελθόντος. Αρχείο σημαίνει Ιστο­ρία. Σημαίνει μνήμες που καταγράφονται και διασώζονται.

Ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο συνειδητοποιούν ότι στα αρχεία μπορούν να βρουν στοιχεία και πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν άμεσα, αφού σχετίζονται με τους ίδιους, τις οικογέ­νειές τους και γενικότερα την ιστορία του τό­που τους. Χρησιμεύουν όμως και στο κοινω­νικό σύνολο που, μέσω των αρχείων, μπορεί να γνωρίσει ψηφίδες της Ιστορίας του.

Οι πληροφορίες ανέκαθεν αποτελούσαν κρίσιμο παράγοντα της ανθρώπινης ζωής και εξέλιξης. Στις σύγχρονες κοινωνίες η πα­ραγωγή, διανομή, χρήση, ενσωμάτωση και διαχείριση πληροφοριών αποτελεί σημαντι­κή οικονομική, πολιτική και πολιτιστική δρα­στηριότητα, γεγονός που τις χαρακτηρίζει ως κοινωνίες της πληροφορίας.

Σε αυτό το πνεύμα παρουσιάστηκε την πε­ρασμένη Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, το Ψηφιοποι­ημένο Ιστορικό Αρχείο της ΠΕΟ, ένα φιλόδο­ξο έργο που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και ολοκληρώθηκε με επιτυχία το προηγούμενο διάστημα.

Καθόλου τυχαία και η επιλογή της ημε­ρομηνίας για την παρουσίαση του Ιστορικού Αρχείου ΠΕΟ, αφού στις 16 Νοεμβρίου 1941 ιδρύεται η ΠΣΕ ΠΕΟ.

Το Ψηφιοποιημένο Ιστορικό Αρχείο της ΠΕΟ έρχεται να προστεθεί σε μια άλλη σημα­ντική πρωτοβουλία της ΠΕΟ, το Ιστορικό Εργατικό Μουσείο της ΠΕΟ, που δημιουργή­θηκε το 1992, με στόχο την προστασία και προβολή ντοκουμέντων και αντικειμένων της ιστορικής πορείας του εργατικού κινήμα­τος του τόπου μας.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.