Ιταλικά προγράμματα του LIFE επηρεάζουν τη νομοθεσία για απόβλητα τροφίμων

Η Ιταλία θα καταστεί η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα που θα ψηφίσει νομοθεσία που ενθαρρύνει υπεραγορές και εστιατόρια να σταματήσουν να πετούν τρόφιμα που δεν έχουν πωληθεί. Η σπατάλη τροφίμων είναι δαπανηρή και στοιχίζει στην ιταλική οικονομία περίπου €12 δισεκατομμύρια ετησίως. Επίσης, είναι επιβλαβής για το περιβάλλον, καθώς τα απόβλητα τρόφιμα που καταλήγουν σε χωματερές αναλώνουν – ανώφελα – γη, νερό και καύσιμα, και συμβάλλουν στην παραγωγή αερίων θερμοκηπίου.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ιταλικό νομοσχέδιο για τα απόβλητα τρόφιμα πέρασε από την τελευταία ακρόαση του στην Κάτω Βουλή στις 16 Μαϊου 2016, και τώρα βρίσκεται υπό συζήτηση στη Γερουσία. Περιέχει 17 άρθρα, περιλαμβανομένων τροποποιήσεων στους κανονισμούς για την ασφάλεια τροφίμων, που θα επιτρέψουν στα προϊόντα που έχουν περάσει την ημερομηνία “best before” (καλύτερα πριν) να δοθούν σε φιλανθρωπικά ιδρύματα.

Στο να γίνει αυτή η αλλαγή στην ιταλική νομοθεσία περί τροφίμων, επέδρασε και ένα δίκτυο έργων LIFE. Το δίκτυο δημιουργήθηκε από το έργο LOWaste project (LIFE10 ENV/IT/000373), το οποίο είχε συναντήσει νομοθετικά εμπόδια για την υλοποίηση κλειστών κύκλων αποβλήτων. Για να επιτραπεί η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, που απαιτούνται για την οικοδόμηση κυκλικών οικονομιών εντός της βιομηχανίας τροφίμων και άλλων κλάδων, το έργο διαπίστωσε ότι η νομοθεσία έπρεπε να τροποποιηθεί. Ως εκ τούτου, εγκαθίδρυσε ένα δίκτυο που στόχευε τη νομοθεσία περί τροφίμων, με το να υποβάλει έκκληση και να ασκήσει πιέσεις για αλλαγή.

Όπως ανέφερε η Alessandra Vaccari του έργου LOWaste, η έκκληση αναγνώριζε τους κρίσιμους περιορισμούς των κανονισμών για τα απόβλητα, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για να ξεπεραστούν.

Η Anna Brescianini, επικεφαλής του έργου NOW (LIFE10 ENV/IT/000404), ανέφερε ότι η ομάδα της αντιμετώπισε παρόμοια προβλήματα, όπου η υφιστάμενη νομοθεσία καθιστούσε δύσκολη τη δημιουργία νέων χρήσεων και αγορών για τα απόβλητα.

Η έκκληση έχει υπογραφεί και από άλλες ομάδες έργων LIFE.

Η ιταλική πρωτοβουλία είναι επίκαιρη, καθώς το πακέτο για την κυκλική οικονομία, που υιοθέτησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατηγοριοποιεί τα απόβλητα τροφίμων ως προτεραιότητα. Σημειώνει ότι τα απόβλητα τροφίμων αποτελεί ανησυχία για την Ευρώπη και ότι η παραγωγή, διανομή και αποθήκευση τροφίμων χρησιμοποιεί φυσικούς πόρους και έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η απόρριψη τροφίμων που μπορούν ακόμη να καταναλωθούν αυξάνει αυτές τις επιπτώσεις και προκαλεί οικονομική ζημιά για τους καταναλωτές και την οικονομία.

Το δίκτυο έργων LIFE επηρεάζει και την περιφερειακή πολιτική στην Ιταλία. Για παράδειγμα, η πρόληψη οργανικών αποβλήτων ενσωματώθηκε στο περιφερειακό σχέδιο της Λομβαρδίας για την περίοδο 2014-2017, για να δώσει κίνητρα και στήριξη προς οργανισμούς που ανακτούν απόβλητα τροφίμων.

Η Γαλλία ήταν η πρώτη χώρα της ΕΕ που υιοθέτησε νομοθεσία που στοχεύει στο να σταματήσει τις υπεραγορές να πετούν τρόφιμα που είναι ακόμη κατάλληλα για κατανάλωση αλλά δεν έχουν πωληθεί, με την εισαγωγή προστίμων. Αντίθετα, το ιταλικό νομοσχέδιο υιοθετεί μιαν προσέγγιση παροχής αμοιβών, μέσα από την οποία οι εταιρείες που δωρίζουν τα τρόφιμα σε φιλανθρωπικά ιδρύματα μπορούν να ζητήσουν φορολογικές ελαφρύνσεις για τα τρόφιμα εκείνα. Επίσης, το νομοσχέδιο μειώνει τον διοικητικό φόρτο για τις υπεραγορές, με το να δίδει τη δυνατότητα συμπλήρωσης των εντύπων δωρεάς λιγότερο συχνά και αναδρομικά. Ως εκ τούτου, θα μειώσει το κόστος που σχετίζεται με την απόρριψη σκουπιδιών, θα καταπολεμήσει την περιβαλλοντικά επιβλαβή παραγωγή απορριμμάτων, και θα ανακτήσει μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων για να δοθούν σε άπορους.

Οι στόχοι των έργων LIFE για μείωση των αποβλήτων τροφίμων προωθούνται και από κυβερνητική εκστρατεία για την προώθηση της χρήσης της “σακούλας για τον σκύλο” σε εστιατόρια στην Ιταλία, ώστε τα τρόφιμα που μένουν να καταναλώνονται στο σπίτι παρά να πετάγονται.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.