“Ελπίζουμε ότι η ανακάλυψη αυτή, θα ωθήσει την Κυβέρνηση να επαναφέρει ως στρατηγικό της στόχο, τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης, έτσι ώστε να καταστεί η Κύπρος ένα περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, τονίζοντας ότι αν ακολουθείτο ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης, από τα τέλη του 2015 θα ήμασταν έτοιμοι με τις τεχνοοικονομικές μελέτες, για τις οποίες απαιτούνται 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν”, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κώστας Κώστα βουλευτής του ΑΚΕΛ μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Ενέργειας.

Αυτούσια η δήλωση

Α. Αναφορικά με την ενημέρωση από τον Υπουργό Ενέργειας για θέματα υδρογονανθράκων:
 
Ενημερωθήκαμε σήμερα από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της ερευνητικής γεώτρησης και εκφράσαμε την ικανοποίηση μας για τον εντοπισμό και  δεύτερου κοιτάσματος φυσικού αερίου στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Τονίσαμε επίσης στον Υπουργό, ότι θα πρέπει να αναμένουμε  τις τελικές αναλύσεις και μελέτες της εταιρείας ΕΝΙ καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων, για να δούμε τις πραγματικές ποσότητες Φ.Α. του κοιτάσματος.
 Επαναλαμβάνουμε ότι η ανακάλυψη αυτή, δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς και για δημιουργία εντυπώσεων αλλά αποτελεί επιπρόσθετη ευθύνη για να σχεδιαστεί ο τρόπος ανάπτυξης και αξιοποίησης του κοιτάσματος στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής, η οποία σήμερα δυστυχώς απουσιάζει.
Παράλληλα, ελπίζουμε ότι η ανακάλυψη αυτή, θα ωθήσει την Κυβέρνηση να επαναφέρει ως στρατηγικό της στόχο, τη δημιουργία τερματικού υγροποίησης, έτσι ώστε να καταστεί η Κύπρος ένα περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, τονίζοντας ότι αν ακολουθείτο ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης, από τα τέλη του 2015 θα είμασταν έτοιμοι με τις τεχνοοικονομικές μελέτες, για τις οποίες απαιτούνται 3 χρόνια για να ολοκληρωθούν.
Αναφορικά με την παρεμπόδιση της πορείας της πλατφόρμας της ΕΝΙ προς το τεμάχιο 3 της Κυπριακής ΑΟΖ, από τα Τουρκικά πολεμικά πλοία, μια ενέργεια η οποία αποτελεί πρόκληση κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία ως Κόμμα καταδικάζουμε.
Οι Τουρκικές ενέργειες, θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με ψυχραιμία και σοβαρότητα από όλους. Καλούμε την κυβέρνηση, να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες για τη διασφάλιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και των ερευνητικών γεωτρήσεων. Σε αποφασιστικές ενέργειες προς την κατεύθυνση της Άγκυρας, επιβάλλεται να προχωρήσουν άμεσα η Διεθνής Κοινότητα και ο ΟΗΕ αλλά και η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Παράλληλα, το νέο αυτό απαράδεκτο περιστατικό, πρέπει να θυμίσει στη διεθνή κοινότητα αλλά και σε όλους εμάς εντός Κύπρου, την ανάγκη μιας σωστής λύσης στο Κυπριακό πρόβλημα, η οποία θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την κυριαρχία μιας ελεύθερης, επανενωμένης και  ομόσπονδης Κύπρου.
 
Β. Αναφορικά με τους Κανονισμούς που προτίθεται να προωθήσει η εκτελεστική εξουσία για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα:
 
Υπενθυμίζουμε ότι, κατά τη συζήτηση της εναρμονιστικών νομοθετημάτων για τα Πνευματικά και Συγγενικά Δικαιώματα στην Επιτροπή Εμπορίου, είχαν προκύψει πολλά ερωτήματα αναφορικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, τα οποία είχαν να κάνουν κυρίως με το καθορισμό της εύλογης χρέωσης αλλά και ποιος τελικά εισπράττει από τους χρήστες.
Ως ΑΚΕΛ, είχαμε επισημάνει τότε, ότι αυτά τα νομοσχέδια δε μπορούν να επιλύσουν το πιο σημαντικό πρόβλημα που είναι ο τρόπος καθορισμού των ποσών που θα εισπράττονται από τους οργανισμούς.
Για το λόγο αυτό είχαμε καλέσει το αρμόδιο Υπουργείο να καταθέσει στη Βουλή το συντομότερο τους Κανονισμούς, με τους οποίους θα ρυθμίζεται αυτό το σοβαρό θέμα αλλά και άλλα ζητήματα που δεν διευθετούνται με αυτά τα νομοσχέδια.
Και ενώ οι σχετικές νομοθεσίες ψηφίστηκαν από τον περασμένο Ιούνιο, ακόμα αναμένουμε τους σχετικούς Κανονισμούς, την ίδια ώρα που σε όλες τις επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, καθημερινά μπαίνουν διάφοροι άλλοι για πνευματικά άλλοι για συγγενικά δικαιώματα, άλλοι για Έλληνες τραγουδιστές ή συνθέτες και άλλοι για ξένους, οι οποίοι ζητούν να εισπράξουν δικαιώματα, με τέλη που οι ίδιοι καθορίζουν.
Σήμερα στην Επιτροπή Εμπορίου, ενημερωθήκαμε ότι οι Κανονισμοί έχουν αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο τον περασμένο Δεκέμβρη αλλά και ότι στους Κανονισμούς δεν καθορίζεται ο τρόπος του υπολογισμού της εύλογης χρέωσης.
Ως ΑΚΕΛ, καλούμε για μια ακόμα φορά το Υπουργείο Εμπορίου, το αρμόδιο Τμήμα του Εφόρου Εταιρειών κα τη Νομική Υπηρεσία να καταθέσουν το συντομότερο τους σχετικούς Κανονισμούς, για να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις πολλαπλές και ανεξέλεγκτες χρεώσεις, τονίζοντας ότι η Νομοθεσία πρέπει να εφαρμοστεί με σωστό, αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο.
 
Γ. Αναφορικά με τις αποφάσεις της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή για τον Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο:
 
Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή, βάσει των προνοιών του Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμο του 1996, έχει καθήκον να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, κατά πόσο οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα που προορίζεται για γενική χρήση, είναι καταχρηστική.
Υπενθυμίζουμε ότι στη τελευταία συνεδρία της Επιτροπής στις 5/12/17, πληροφορηθήκαμε  ότι  ενώ τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχουν εκδοθεί 52 αποφάσεις από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή (εκ των οποίων οι 5 αφορούν τραπεζικά ιδρύματα) και έχουν σταλθεί στη Νομική Υπηρεσία και ενώ η Νομική Υπηρεσία όφειλε να καταθέσει τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο για έκδοση διαταγμάτων με τα οποία το συμβαλλόμενο μέρος θα αναγκάζεται να προχωρεί στην αφαίρεση των καταχρηστικών ρητρών από τις συμβάσεις και στη λήψη διορθωτικών μέτρων, μέχρι σήμερα καμία υπόθεση δεν έχει κατατεθεί στο δικαστήριο.
Ως ΑΚΕΛ είχαμε δηλώσει ότι, είναι απαράδεκτη η καθυστέρηση της Νομικής Υπηρεσίας και τονίσαμε την ανάγκη άμεσης έκδοσης δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες θα ανασταλούν οι συμβάσεις με καταχρηστικές ρήτρες, κυρίως δανειακές και να προστατευθούν οι πολίτες.
Στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής, η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας μας ανέφερε ότι σύντομα κάποιες υποθέσεις θα οδηγηθούν στο δικαστήριο. Καλέσαμε τη Νομική Υπηρεσία όπως το συντομότερο προχωρήσει με την κατάθεση όλων των υποθέσεων στο δικαστήριο, κυρίως αυτών που αφορούν τράπεζες, έτσι ώστε επιτέλους να αρθούν οι αδικίες σε βάρος των καταναλωτών και να νοιώσει ο πολίτης ότι επιτέλους αυτή η πολιτεία θα τον προστατεύσει.