Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, μέσω δήλωσης του υπογραμμίζει ότι το ΑΚΕΛ είναι έτοιμο να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας πραγματικά καινοτόμου τουριστικής μεταρρύθμισης.

Η δήλωση:

Τονίσαμε επίσης, ότι ελπίζουμε ότι η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030 θα αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα σοβαρά προβλήματα του τομέα όπως: η εποχικότητα, η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η προώθηση του αειφόρου – βιώσιμου τουρισμού, η προσβασιμότητα, η προσέλκυση τουριστών και από άλλες αγορές και όχι μόνο από Βρετανία – Ρωσία, η πάταξη της αισχροκέρδειας και της παρανομίας κ.α.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση το γεγονός ότι ο Υφυπουργός, μετά από σχετικές μας ερωτήσεις, ανέφερε ότι σχεδόν στο σύνολο της, η ολοκληρωμένη μελέτη με σειρά προτάσεων που εκπονήσαμε ως Κόμμα πριν μερικά χρόνια, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα της τουριστικής δραστηριότητας, έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Στρατηγική Τουρισμού 2030.

Θετική εξέλιξη αποτελεί επίσης, το γεγονός ότι ο Υφυπουργός έχει αφαιρέσει από την μελέτη που διενεργήθηκε από ισπανική συμβουλευτική εταιρεία το 2017, εισηγήσεις με τις οποίες ως ΑΚΕΛ διαφωνούσαμε έντονα αλλά και ανέφικτες εκτιμήσεις όπως για παράδειγμα ότι τα έσοδα μας από τον τουρισμό θα ανέρχοντο στα 7 δισ. ευρώ.

Έχουν αφαιρεθεί επίσης, η εισήγηση για ανέγερση ξενοδοχείων ουσιαστικά παντού και άρα στα πλαίσια μια άναρχης και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξης και έχει μειωθεί σημαντικά το κόστος των δράσεων της μελέτης, το οποίο αρχικά ανερχόταν στα 8 δισ. ευρώ από τον ιδιωτικό τομέα και 2 δισ. ευρώ από το κράτος.

Πολύ σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι το Υφυπουργείο προτού προχωρήσει στην υλοποίηση της όποιας δράσης, θα πρέπει να εκπονεί Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Μελέτη Υπολογισμού της Φέρουσας Ικανότητας, μελέτες τις οποίες απαιτούσαμε επίμονα ως Κόμμα αφού δεν ήταν αναγκαία υποχρέωση στην αρχική μελέτη και οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος και χρήσιμα εργαλεία για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Ως ΑΚΕΛ, θα παρακολουθούμε πολύ στενά την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού και κυρίως τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτη.

Σημειώνουμε τη δέσμευση του Υφυπουργού, ότι κάθε 4 μήνες, θα ενημερώνει την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για την υλοποίηση της Στρατηγικής.

Τονίσαμε, ότι δεν θα διστάσουμε να σταματήσουμε δράσεις, όταν θα πρέπει να εγκριθεί η χρηματοδότηση τους από τη Βουλη, αν οι δράσεις αυτές θα είναι επιζήμιες για την οικονομία ή το περιβάλλον ή θα εξυπηρετούν τα όποια συμφέροντα.

Έχουμε επαναλάβει και σήμερα στον κ.Υφυπουργό ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, έχοντας πάντα στο μυαλό μας, ότι με μέτρο, σοβαρότητα και σύνεση θα πρέπει να προχωρήσουμε για να επιλύσουμε τα σοβαρά προβλήματα του τουρισμού και να αναβαθμίσουμε το τουριστικό μας προϊόν, χωρίς να παρασυρθούμε και να προχωρήσουμε με την υιοθέτηση μεγαλεπήβολων σχεδίων.