Καδής: Η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις

Η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων στον τόπο μας αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το Υπουργείο μας και γενικότερα για την Κυβέρνηση, υποστήριξε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος  Κώστας Καδής.

Σε χαιρετισμό του, στην εναρκτήρια συνάντηση του Έργου LIFE IP CYzeroWASTE με τίτλο «Έξυπνη παρακολούθηση και αποδοτική μείωση παραγωγής αποβλήτων στη νήσο Κύπρο», ανέφερε ότι αυτό αποτελεί το δεύτερο μεγάλο, ολοκληρωμένο και φιλόδοξο έργο που κερδήθηκε από την Κύπρο, κατά τη διάρκεια των τριάντα ετών λειτουργίας του Προγράμματος LIFE.

Πρόκειται, ανέφερε, για ένα Έργο που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε σχέση με την αειφόρο αξιοποίηση και διαχείριση των αποβλήτων.

Βασική φιλοσοφία της προσπάθειας μας, ανέφερε, είναι η ανατροπή της αντίληψης ότι τα απόβλητα αποτελούν πρόβλημα και η εμπέδωση της βασικής αρχής ότι μπορούν να αξιοποιηθούν ως πόρος, στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.

Σε σχέση με την ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, ο κ. Καδής είπε ότι «ήδη έχουμε διαμορφώσει τη Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων 2021-2027. Η προώθηση της εφαρμογής της διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής, τα μέτρα μείωσης των αποβλήτων σε όλους τους οικονομικούς τομείς, η παροχή κινήτρων στην τοπική αυτοδιοίκηση για εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετώ, καθώς και μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, είναι μόνο μερικές από τις δράσεις που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική».

Πρόσθετα, συνέχισε, μέσω της Στρατηγικής, επιδιώκεται περαιτέρω βελτίωση του θεσμικού πλαισίου, με την εφαρμογή κανονισμών για τον καθορισμό των υποχρεώσεων των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης και την παροχή κινήτρων προς τους πολίτες για διαλογή των αποβλήτων τους με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Είπε ότι το ολοκληρωμένο Έργο LIFE ΙP CYzeroWaste, υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση διαχείρισης αποβλήτων, με υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και επίτευξη καθορισμένων στόχων, εντός της δεκαετούς διάρκειάς του.

Σημείωσε ότι οι δράσεις του πολύ σημαντικού αυτού Έργου αναμένεται να έχουν ευρεία εφαρμογή, τόσο από το κράτος όσο και από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και τους ίδιους τους πολίτες, με την αξιοποίηση πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.