Μπορεί η μισή Ελλάδα να γιορτάζει λόγω… Γιάννηδων στις 7 Ιανουαρίου και πολλές Ορθόδοξες εκκλησίες για τα Χριστούγεννα, ωστόσο η Ουκρανική εκκλησία έχει έναν επιπλέον λόγο για εορτασμούς αυτή τη χρονιά.

Στις 6 Ιανουαρίου, κηρύχθηκε και επισήμως αυτοκέφαλη. Για την Ουκρανία αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω Ρωσίας, η οποία πλέον δεν θα μπορεί να επιλέγει τα πρόσωπα και θα έχει λιγότερη επιρροή στα εδάφη της Ουκρανίας.