Και με χρυσά διαβατήρια και χωρίς υποχρεώσεις θητείας και εφεδρείας

Οι πολιτογραφηθέντες Κύπριοι, παρόλο που απαλλάχθηκαν από την υποχρέωση για στρατιωτική θητεία, οφείλουν να πηγαίνουν έφεδροι. Η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει ότι η νομοθεσία προνοεί την εφεδρεία.

Oι συνολικά 3.381 αλλοδαποί που απέκτησαν κατ’ εξαίρεση την κυπριακή υπηκοότητα τα τελευταία 10 έτη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δικαιούνται απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας στην ΕΦ.

Οπως αναφέρει σε δημοσίευμα της η εφημερίδα Φιλελεύθερος,  όσοι από αυτούς είναι κάτω των 50 ετών και εκπλήρωσαν στη χώρα τους στρατιωτική θητεία χωρίς εξαγορά, δεν δικαιούνται απαλλαγής από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής υπηρεσίας.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία, δεν έχουν προωθηθεί από μέρους των αρμόδιων φορέων του ΓΕΕΦ, οποιεσδήποτε ενέργειες, προκειμένου να διευκρινιστεί κατά πόσο υφίστανται περιπτώσεις πολιτών των ανωτέρω κατηγοριών, που πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια για εκπλήρωση εφεδρικής υπηρεσίας στην ΕΦ.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία τονίζει ότι θα πρέπει να υποβληθεί νέα πρόταση από το ΥΠΑΜ στο Υπουργικό Συμβούλιο. «Στην πιο πάνω πρόταση εισηγούμαστε όπως, εάν η πολιτεία το κρίνει σκόπιμο, διευκρινισθεί ότι η αναβολή εκπλήρωσης υποχρέωσης στρατιωτικής υπηρεσίας στην ΕΦ, θα χορηγείται στους εκάστοτε δικαιούχους, ανεξαρτήτως του κατά πόσο έχουν εκπληρώσει, χωρίς εξαγορά, στρατιωτική θητεία στη χώρα καταγωγής τους, πριν την πολιτογράφησή τους ως πολιτών της ΚΔ ή από το εάν πρόκειται να την εκπληρώσουν μετά την πολιτογράφησή τους», σημειώνεται.

Παράλληλα, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο παροχής της δυνατότητας εξαγοράς της υποχρέωσης για κατάταξη στην εφεδρεία από τη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι η ισχύουσα νομοθεσία θα τροποποιηθεί σχετικά.

Πόσοι απέκτησαν υπηκοότητα

Σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, από το έτος 2008, οπότε τέθηκαν σε ισχύ οι σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση αλλοδαπών, μέχρι και το 2017, έχουν αποκτήσει την κυπριακή υπηκοότητα συνολικά 3.381 αλλοδαποί: 3.336 υπηκοότητες παραχωρήθηκαν σε επενδυτές/επιχειρηματίες, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, 23 υπηκοότητες παραχωρήθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος, στη βάση της παροχής υψίστου επιπέδου υπηρεσιών στην ΚΔ (τιμητική πολιτογράφηση) και 22 υπηκοότητες παραχωρήθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος σε αθλητές και προπονητές, κατόπιν εισήγησης του ΚΟΑ.

 

 

Τα αλλάζει ο ΥΠΑΜ για εξαιρέσεις πλοιοκτητών και τέκνων από το στρατό

 

Τα αλλάζει ο ΥΠΑΜ για εξαιρέσεις πλοιοκτητών και τέκνων από το στρατό

 

Η Κυβέρνηση απαλλάσσει από τη θητεία τους εφοπλιστές και τα τέκνα τους!