«Καίει» τη Γενική Λογίστρια η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση CYPRA

• Η επιταγή εκδόθηκε μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά στη συνέχεια αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση ανώτερου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου

• Ο ερευνών λειτουργός δεν έλαβε καμιά και κανενός είδους κατάθεση, ούτε από τον προϊστάμενο και ελέγχοντα λειτουργό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ούτε από τους λειτουργούς του λογιστηρίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών

• Μαρτυρία του διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στο δικαστήριο: Ο διευθυντής της CYPRA ουσιαστικά προσπάθησε να παραπλανήσει τους αρμόδιους λειτουργούς του κράτους επεμβαίνοντας αρχικά τηλεφωνικά και εν συνεχεία διά επιστολών, ζητώντας όπως μη εξαργυρωθεί η επιταγή, κάνοντας αναφορά σε σχετικό διάταγμα το οποίο κατ’ εκείνο το χρονικό διάστημα δεν είχε καν εκδοθεί!

Η απόφαση του δικαστηρίου στην υπόθεση CYPRA «καίει» τη Γενική Λογίστρια (και σύζυγο του ιδιοκτήτη του σφαγείου) Ρέα Γεωργίου, αφού επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία για κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης κινήθηκε από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες μετά από γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, αλλά και ότι εκδόθηκε επιταγή η οποία μάλιστα κατατέθηκε στην τράπεζα. Παρά ταύτα, στη συνέχεια η επιταγή αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση ανώτατου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, ακυρώνοντας ουσιαστικά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.

Η απόφαση αφορά την εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης την οποία έδωσε, ως όφειλε, η CYPRA στα πλαίσια της σύμβασης η οποία υπογράφτηκε με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει από την απόφαση του δικαστηρίου, ημερομηνίας 10/6/2019, πράγματι η CYPRA εξασφάλισε μονομερώς διάταγμα από το δικαστήριο στις 12/9/2017, το οποίο «απαγόρευε την κατάσχεση» της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης μέχρι το πέρας της αγωγής την οποία είχε καταχωρίσει και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «η εγγυητική επιστολή αξιοποιήθηκε ήδη από τον δικαιούχο, με την Τράπεζα Κύπρου να ανταποκρίνεται θετικά στο κάλεσμα της εναγομένης (σ.σ.: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες) – δικαιούχου για πληρωμή του ανάλογου ποσού». Δηλαδή η εγγυητική είχε ήδη κατασχεθεί και ως εκ τούτου το διάταγμα ήταν άνευ ουσίας. Μάλιστα στην τελική του ετυμηγορία το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι: «Το προσωρινό διάταγμα ημερομηνίας 12.09.2017 ακυρώνεται. Με δεδομένο ότι δεν συντρέχουν οι περιστάσεις που θα επέτρεπαν την έκδοση οποιουδήποτε από τα αιτούμενα διατάγματα, η αίτηση απορρίπτεται».

Σημειώνεται ότι η Γενική Λογίστρια σε πρόσφατη ανακοίνωσή της υποστήριξε ότι: «Σχετικά με το θέμα της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, υπάρχει Διάταγμα Δικαστηρίου από το 2017 το οποίο απαγόρευε την κατάσχεση της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης, έως την ολοκλήρωση της εν λόγω αγωγής και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου». Παρέλειψε ωστόσο να αναφέρει ότι η διαδικασία για κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης ξεκίνησε από τις 4/9/2017, αλλά και ότι η σχετική επιταγή εκδόθηκε στις 10/9/2017, δηλαδή δύο μέρες πριν το διάταγμα το οποίο εξασφάλισε η CYPRA. Παρέλειψε επίσης να αναφέρει ότι η επιταγή κατατέθηκε στην τράπεζα πριν το διάταγμα, ενώ δεν έκανε καμιά αναφορά στην τελική απόφαση του δικαστηρίου, η οποία «καίει» και τη CYPRA και το Γενικό Λογιστήριο.

Επισημαίνεται επίσης ότι στην ανακοίνωσή της η Γενική Λογίστρια υποστήριξε ότι: «Στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων μου και προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ενέργεια που θα χαρακτηριζόταν από σύγκρουση συμφερόντων, εξαιρέθηκα από τη διαδικασία». Παρά ταύτα και αυτό ελέγχεται, αφού η επιταγή αποσύρθηκε μετά από παρέμβαση ανώτατου λειτουργού του Γενικού Λογιστηρίου, δηλαδή υφιστάμενου της Ρέας Γεωργίου, ο οποίος προφανώς ελέγχεται και αξιολογείται από την ίδια.

 

«Δεν προσήλθε με “καθαρά” χέρια»

 

Στην απόφαση του δικαστηρίου παρατίθενται αποσπάσματα από τις καταθέσεις των εμπλεκόμενων μερών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένορκη μαρτυρία του αν. διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλου Πίπη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα ακόλουθα:

• Η CYPRA δεν πληροί ούτε πληρούσε κατά τον επίδικο χρόνο τα αναγκαία κριτήρια για εξασφάλιση των σχετικών αδειών προς εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτή σύμβασης.

• Η CYPRA δεν προσήλθε στο δικαστήριο με «καθαρά» χέρια.

• Ο σταθμός παραγωγής ενέργειας της CYPRA δεν διαθέτει ούτε πολεοδομική άδεια, ούτε άδεια οικοδομής, ούτε πιστοποιητικό τελικής έγκρισης. Μάλιστα, παραπέμποντας προς τούτο στην αναγκαιότητα εξασφάλισης πιστοποιητικού τελικής έγκρισης από το Δήμο Αραδίππου, υπέδειξε ότι ο τελευταίος εξετάζοντας το σχετικό αίτημα της ενάγουσας απέρριψε τούτο αυθημερόν, γεγονός που η πλευρά της ενάγουσας δεν αποκάλυψε στο δικαστήριο.

• Η εξέλιξη των γεγονότων καταδεικνύει ότι ο διευθυντής της CYPRA ουσιαστικά προσπάθησε να παραπλανήσει τους αρμόδιους λειτουργούς του κράτους, επεμβαίνοντας αρχικά τηλεφωνικά και εν συνεχεία διά επιστολών, ζητώντας όπως μη εξαργυρωθεί η επίδικη επιταγή, κάνοντας αναφορά σε σχετικό διάταγμα το οποίο κατ’ εκείνο το χρονικό διάστημα δεν είχε καν εκδοθεί!

 

Τρεις παρατάσεις και μία έρευνα φιάσκο

 

Η υπόθεση της σύμβασης μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της CYPRA περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τρεις παρατάσεις, μια επιταγή που έκανε βόλτες για μήνες και μια έρευνα φιάσκο. Σημειώνεται ότι οι τρεις παρατάσεις δόθηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, της οποίας προεδρεύει το Γενικό Λογιστήριο, στο οποίο επικεφαλής είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη του CYPRA, ενώ και η απόσυρση της επιταγής έγινε μετά από παρέμβαση του Γενικού Λογιστηρίου. Επισημαίνεται επίσης ότι για την υπόθεση πραγματοποιήθηκε έρευνα, αλλά, όπως ανέφερε ο αν. διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Εκλεκτική Υπηρεσία, ο ερευνών λειτουργός δεν έλαβε καμιά και κανενός είδους κατάθεση, ούτε από τον προϊστάμενο και ελέγχοντα λειτουργό, ούτε από τους λειτουργούς του Λογιστηρίου των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Το χρονικό της υπόθεσης έχει ως ακολούθως:

• 31.12.2015: Συνομολογήθηκε σύμβαση μεταξύ των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και της CYPRA (αξίας 540 χιλ. ευρώ ανά έτος πλέον ΦΠΑ και με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο, δηλαδή 1,08 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ για τα δύο χρόνια). Η ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης της σύμβασης καθορίστηκε το αργότερο εντός έξι μηνών, νοουμένου ότι η εταιρεία θα εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες/εγκρίσεις.

• 31.12.2016: Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων, της οποίας προεδρεύει το Γενικό Λογιστήριο, δίνει παράταση.

• 17.2.2017: Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων δίνει δεύτερη παράταση.

• 10.3.2017: Η Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων δίνει τρίτη κατά σειρά παράταση.

• 12.5.2017: Το Υπουργείο Γεωργίας ζητά γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, ως προς τη δυνατότητα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να προβούν σε κατάπτωση της εγγύησης πιστής εκτέλεσης.

• 21.7.2017: Ο Γενικός Εισαγγελέας ανάβει το πράσινο φως.

• 4.9.2017: Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες απαιτούν γραπτώς από την τράπεζα, η οποία εξέδωσε την εγγυητική επιστολή πιστής εκτέλεσης, την πληρωμή του ποσού της εγγύησης ύψους 54 χιλ. ευρώ.

• 08.09.2017: Η CYPRA καταχωρίζει αγωγή στο δικαστήριο.

• 10.9.2017: Η τράπεζα προχωρεί στην έκδοση της επιταγής, ανταποκρινόμενη στο αίτημα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

• 12.9.2017 – 8:15 π.μ.: Η επιταγή παραλαμβάνεται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και κατατίθεται στην τράπεζα.

• 12.9.2017 – 1:12 μ.μ.: Διαβιβάζεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες με τηλεομοιότυπο διάταγμα το οποίο εκδόθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο απαγόρευε την κατάσχεση της εγγυητικής πιστής εκτέλεσης μέχρι το πέρας της αγωγής και/ή μέχρι διαταγής του Δικαστηρίου.

• 12.9.2017: Μετά τα πιο πάνω ανώτερος λειτουργός του Γενικού Λογιστηρίου επικοινωνεί τηλεφωνικά με το Λογιστήριο του Υπουργείου Γεωργίας και ζητά όπως οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες να ζητήσουν από την τράπεζα την απόσυρση της επιταγής. Έτσι η επιταγή επιστρέφεται στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

• 02.11.2017: Η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί στην καταχώριση σχετικής ειδοποίησης πρόθεσης ένστασης.

• 10.06.2019: Το δικαστήριο ακυρώνει το προσωρινό διάταγμα.

 

Kωνσταντίνος Ζαχαρίου