Η καινοτόμος πρόταση του Επίκουρου Καθηγητή Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου για καταπολέμηση καρκινικών όγκων εξασφάλισε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ERC Consolidator Grant χρηματοδότηση 2 εκατ. ευρώ.

Στον Επίκουρο Καθηγητή Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο του Τμήματος Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής και Διευθυντή του Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου του Πανεπιστημίου Κύπρου απονεμήθηκε η ερευνητική χορηγία “ERC Consolidator Grant”, μια από τις πιο υψηλές διακρίσεις στον τομέα ευρωπαϊκών χορηγιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Πρόκειται για το τρίτο ERC Consolidator Grant που εξασφαλίζει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το δεύτερο ERC Frontier Research Grant που λαμβάνει ο Δρ. Στυλιανόπουλος, καθιστώντας τον, τον πρώτο επιστήμονα στην Κύπρο που λαμβάνει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας στο πλαίσιο δύο διαφορετικών ερευνητικών προτάσεών του.

Το καινοτόμο έργο του Επίκ. Καθηγητή Στυλιανόπουλου που έλαβε ερευνητική χορηγία ύψους €2 εκατ. ευρώ, για πέντε χρόνια, στο πλαίσιο της πρόσκλησης “ERC Consolidator Grant”, του Προγράμματος «Ορίζοντας 2020», αφορά την πρότασή του «Immuno-Predictor» για την καταπολέμηση καρκινικών όγκων και επιλέγηκε μέσα από την πλέον ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ερευνητικό έργο, με τίτλο «Mechanical Biomarkers for Prediction of Cancer Immunotherapy», αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοδεικτών για την πρόβλεψη της αποτελεσματικότητας στρατηγικών ανοσοθεραπείας για την καταπολέμηση καρκινικών όγκων.

Η ερευνητική χορηγία ERC Consolidator Grant παρέχει μακροχρόνια χρηματοδότηση στους επιφανέστερους Ευρωπαίους επιστήμονες για να ακολουθήσουν φιλόδοξες, πρωτοποριακές και μη-συμβατικές ερευνητικές κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://erc.europa.eu), κύριος στόχος των χορηγιών αυτών είναι να ενθαρρύνει και να υποστηρίξει την επιστημονική αριστεία των καλύτερων και πιο δημιουργικών ερευνητών της Ευρώπης, με ερευνητική εμπειρία 7 έως 12 χρόνια μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους τίτλου με στόχο την εδραίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των εργαστηρίων τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει την πρωτιά, στην Κύπρο, στην εξασφάλιση προγραμμάτων ERC. Η επιλογή του Επίκουρου Καθηγητή Τριαντάφυλλου Στυλιανόπουλου για νέα χρηματοδότηση από το ΕRC επιβεβαιώνει την εξαιρετική διεθνή αναγνώριση που τυγχάνει και τις εντυπωσιακές ερευνητικές επιδόσεις του.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος εξήγησε ότι παρόλο που η χρήση τεχνικών ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο καθίσταται ολοένα και πιο διαδεδομένη, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη ίαση μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών, της τάξης του 14%, και επιπρόσθετα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. «Μέσω της ανάπτυξης βιοδεικτών και βασιζόμενοι σε μετρήσεις της μηχανικής συμπεριφοράς του κάθε καρκινικού όγκου, οι γιατροί θα μπορούν να προβλέψουν εάν η θεραπεία του καρκίνου μέσω της ανοσοθεραπείας θα είναι αποτελεσματική ή όχι. Οι βιοδείκτες θα διαχωρίζουν τους όγκους και κατά συνέπεια τους ασθενείς σε αυτούς που δύνανται να ανταποκριθούν σε ανοσοθεραπεία και σε αυτούς που η θεραπεία δεν θα έχει αποτέλεσμα και θα πρέπει να αποφεύγεται», σημείωσε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013 ο Επίκουρος Καθηγητής Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος είχε εξασφαλίσει από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας χρηματοδότηση ύψους €1,5 εκατ., για την πρότασή του «ReEngineeringCancer», στο πλαίσιο της πρόσκλησης “ERC Starting Grant”, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων για την καταπολέμηση συμπαγών καρκινικών όγκων.

Οι εν λόγω έρευνες που θα εκπονηθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μάλιστα με χορηγία ERC αναδεικνύει την εξαίρετη θέση που κατέχει το Ίδρυμα και οι ακαδημαϊκοί του διεθνώς σε θέματα ερευνητικής αριστείας.