Οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο 16% λιγότερο από τους άνδρες

Σε όλους τους τομείς της οικονομίας οι γυναίκες κερδίζουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 16% λιγότερο σε ωριαία βάση από ότι αμείβονται οι άντρες, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.

Αυτό αποτελεί παραδεκτό γεγονός στο Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2017- 2019 για αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων. Στους τομείς όπου συγκεντρώνονται γυναίκες είναι σύνηθες να αμείβονται λιγότερο σε σχέση με αντίστοιχους τομείς εργασίας όπου συγκεντρώνονται άνδρες, ενώ σχεδόν σε όλους τους τομείς εργασίας οι άνδρες συχνά παίρνουν προαγωγή σε εποπτικούς ή διαχειριστικούς ρόλους.

Τα κοινωνικά στερεότυπα και η κοινωνικοποίηση των φύλων είναι βασικά αίτια του μισθολογικού χάσματος ανέφερε στη «Χαραυγή» η κα Σουζάνα Παύλου, διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου Μελέτης του Κοινωνικού Φύλου.

Σημείωσε επίσης ότι ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού του μισθολογικού χάσματος είναι παραπλανητικός, επειδή υπολογίζεται σύμφωνα με το μισθό ανά ώρα, συνήθης εργασιακή πρακτική για τις γυναίκες. Γι’ αυτό το Ινστιτούτο θεωρεί σημαντική την αναθεώρηση του έμφυλου επαγγελματικού διαχωρισμού και του τρόπου με τον οποίο εκτιμάται και υπολογίζεται η εργασία. Η κα Παύλου εξήγησε ότι όντως μειώθηκε το χάσμα, όμως αυτό συνέβη εξαιτίας της γενικής μείωσης των μισθών εξαιτίας της κρίσης.

Τόνισε ότι η πρόληψη είναι η σημαντικότερη δράση. Γι’ αυτό το Ινστιτούτο εστιάζει σε εκπαιδευτικές δράσεις για να κατανοηθεί σωστά η αντίληψη των φύλων. Έτσι δημιουργήθηκε μια εφαρμογή, το Dreamfighters, που με τη στήριξη εκπαιδευτικού μαθαίνει τα παιδιά να χειρίζονται αντεπιχειρήματα στην επιλογή επαγγέλματος βασιζόμενα στις δεξιότητες και ταλέντα τους αντί το φύλο τους. Στην Κύπρο το χάσμα αμοιβής ανδρών και γυναικών βρίσκεται στο 14,3% ανέφερε στη «Χαραυγή» η κα Μαρίνα Κούκου, Γραμματέας του Γραφείου Γυναικών της ΠΕΟ.

Η κα Κούκου επεσήμανε ότι δεν πραγματοποιούνται δράσεις στην Κύπρο από πλευράς κράτους, παρά το ότι διατηρήθηκε ο Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων για την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο Εργασιακό Περιβάλλον που συστάθηκε μέσα από το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο “Δράσεις για Μείωση του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών” που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Ανέφερε ότι η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης διευρύνει το μισθολογικό χάσμα με την προώθηση προσωπικών συμβολαίων αντί συλλογικών συμβάσεων. Έτσι ο μισθός και τα ωφελήματα εξαρτώνται από την ενημέρωση και τη διαπραγματευτική δεινότητα.

Κύριο πρόβλημα είναι το μεγάλο ποσοστό ανοργάνωτων εργαζομένων με αποτέλεσμα την ανυπαρξία συλλογικών συμβάσεων που να αποκαθιστούν τα εργασιακά δικαιώματα, περιλαμβανομένης και της ίσης αμοιβής. Η ΠΕΟ, σημείωσε η κα Κούκου, από το 2016 υιοθέτησε την πολιτική επαναφοράς των εργασιακών δικαιωμάτων. Τόνισε την αναγκαιότητα προώθησης δράσεων και συνέργειας μεταξύ κοινωνικών εταίρων και κράτους για επανατοποθέτηση στην ατζέντα των εργασιακών σχέσεων του θέματος του μισθολογικού χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Άννα Μισιαούλη

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων απασχολεί την Ε.Ε.

Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων έχει παραμείνει στάσιμο λόγω του εκτεταμένου έμφυλου διαχωρισμού στην αγορά εργασίας, των επίμονων στερεοτύπων που τροφοδοτούνται από ανεπαρκείς πολιτικές συνδυασμού επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και των διακρίσεων που οφείλονται στην αδιαφάνεια.

Η μείωση του μισθολογικού χάσματος αποτελεί στόχο τόσο της επίτευξης της ισότητας των φύλων όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης για τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το 2030. Ταυτόχρονα αποτελεί, επίσης, μέρος του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδιαίτερα της ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς και της ισότητας των ευκαιριών. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. 2017-2019 προς αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων.

Η πρώτη δράση αποτελεί τη βελτίωση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας των αμοιβών. Σε αυτή τη δράση περιλαμβάνεται και η ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με τη δυνατότητα τροποποιήσεων της οδηγίας για την ισότητα των φύλων. Το χρονοδιάγραμμα σε αυτή την περίπτωση τέθηκε το Φθινόπωρο 2018.