Σχολιάζοντας την έκθεση του διεθνούς οίκου αξιολόγησης Fitch  ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου αναφέρει «επισημαίνεται ότι η Κύπρος στα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2020 μπορεί και πάλι να μειώσει το δημόσιο χρέος σε επίπεδο χαμηλότερο από 100% του Α.Εγχ.Π».

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο «προϋπόθεση είναι βεβαίως να συνεχιστεί η ισορροπημένη και συνετή δημοσιονομική διαχείριση, όπως είναι και η κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής».

Προσθέτει ότι σε αντίθεση με το παρελθόν, το κυπριακό κράτος μπορούσε σήμερα να παρέμβει εκεί όπου παρέστη ανάγκη και να διασφαλίσει πλήρως και τις καταθέσεις του κοινού αλλά και ότι στόχος πρώτης προτεραιότητας θα είναι η αποφασιστική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων.

«Σημερινή έκθεση του διεθνούς Οίκου Αξιολόγησης «Fitch» έρχεται να επιβεβαιώσει τη στοχοθεσία και τις προβλέψεις της κυβερνητικής πολιτικής», αναφέρει ο κ. Προδρόμου.


«Η πρόσκαιρη αύξηση του δημοσίου χρέους από 97,5% σε 110% αποτυπώνει και το γεγονός ότι, σε αντίθεση με το παρελθόν, το κυπριακό κράτος μπορούσε σήμερα να παρέμβει εκεί όπου παρέστη ανάγκη και να διασφαλίσει πλήρως και τις καταθέσεις του κοινού», επισημαίνει.

Ταυτόχρονα, όμως, σημειώνει ο κ. Προδρόμου, «μετά τις τελευταίες εξελίξεις, στόχος πρώτης προτεραιότητας είναι μέσω της σωστής λειτουργίας του Φορέα και της ενεργοποίησης του αναθεωρημένου νομικού πλαισίου, να υπάρξει αποφασιστική αντιμετώπιση και του γενικότερου ζητήματος των προβληματικών δανείων, ούτως ώστε να απελευθερωθεί σε όλη της την έκταση η δυναμική της κυπριακής οικονομίας».