Κάλυψη σε εταιρείες εξαγοράς για τις υπερχρεώσεις σε δάνεια

Νομοσχέδιο: «Το βάρος της απόδειξης μετατίθεται στο δανειολήπτη»Κάλυψη στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων για τις υπερχρεώσεις σε δάνεια φέρνει νέο νομοσχέδιο, το οποίο ετοιμάστηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης και το οποίο κατατέθηκε ήδη στη Βουλή για ψήφιση.

Όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση, με το νομοσχέδιο «το βάρος της απόδειξης μετατίθεται στο δανειολήπτη». Δηλαδή στις περιπτώσεις των αναδιαρθρώσεων και των εκποιήσεων, αντί οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων να είναι υποχρεωμένες, να αποδεικνύουν πόσο είναι το ύψος του χρέους του δανειολήπτη, θα γίνεται το αντίστροφο και θα πρέπει ο δανειολήπτης να αποδεικνύει κατά πόσο το ποσό περιλαμβάνει υπερχρεώσεις και σε ποιο ύψος.

Σύμφωνα με το σημείωμα το οποίο κατατέθηκε από τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η αλλαγή της νομοθεσίας «κρίνεται σκόπιμη αφενός λόγω της πρακτικής δυσκολίας απόδειξης του χρέους από τις εν λόγω οντότητες (σ.σ. εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων) και αφετέρου για σκοπούς ίσης μεταχείρισης των οντοτήτων αυτών με τα πιστωτικά ιδρύματα». Αναφέρεται επίσης ότι «η τροποποίηση θα συμβάλει στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων εκτός του τραπεζικού τομέα και την ενδυνάμωση της δευτερογενούς αγοράς δανείων, με θετικό αντίκτυπο στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την οικονομία γενικότερα».

Διαφωνεί ο Σύνδεσμος Δανειοληπτών

Στην έκθεση αναφέρεται ότι για σκοπούς ετοιμασίας του νομοσχεδίου έγινε διαβούλευση διάρκειας εφτά εργάσιμων ημερών, στην οποία συμμετείχαν ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, η Παγκύπρια Ένωση Καταναλωτών και Ποιότητας Ζωής, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Δανειοληπτών και εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (ΚΕΔΙΠΕΣ, Gordian Holdings, Β2Kapital κτλ). Σημειώνεται επίσης ότι «ο Κυπριακός Σύνδεσμος Δανειοληπτών εξέφρασε τη διαφωνία του για τη συμπερίληψη εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 22 του Νόμου».

Με υπογραφή τέως και νυν Γενικού Εισαγγελέα

Το νομοσχέδιο φέρει την υπογραφή τόσο του τέως όσο και του νυν Γενικού Εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο έχει ημερομηνία 4 Φεβρουαρίου και φέρει την υπογραφή του Γιώργου Σαββίδη, υπό την τότε ιδιότητά του ως Υπουργού Δικαιοσύνης, ενώ η αιτιολογική έκθεση φέρει την υπογραφή του Κώστα Κληρίδη, αφού ετοιμάστηκε επί της δικής του θητείας.

Επηρεάζονται δάνεια πέραν των 10 δισ. ευρώ

Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο επηρεάζονται δάνεια πέραν των 10 δισ. ευρώ, τα οποία αγοράστηκαν ή μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Επισημαίνεται επίσης ότι στις περιπτώσεις των τραπεζών ήδη ισχύουν οι πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου, αφού το βάρος της απόδειξης είναι στον δανειολήπτη.

Το νομοσχέδιο θα συζητηθεί σε συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής τη Δευτέρα 6 Ιουνίου και σ’ αυτή κλήθηκαν να παρευρεθούν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Δικαιοσύνης, της Νομικής Υπηρεσίας, της Κεντρικής Τράπεζας, του Συνδέσμου Τραπεζών, του Συνδέσμου Καταναλωτών, της Ένωσης Καταναλωτών, του Συνδέσμου Δανειοληπτών και της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου