Καμία συμμόρφωση στη νέα Οδηγία για τις περιοχές Natura

Ένα βήμα πριν το ευρωπαϊκό δικαστήριο η Κύπρος

Η Κύπρος βρίσκεται σε κομβικό σημείο στα μάτια της Ε.Ε. λόγω της μη εναρμόνισής της με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαδικασία διερεύνησης παραβάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα και για μη επαρκή προστασία των περιοχών Natura 2000. Από τις αξιολογήσεις διαφάνηκε ότι η Κύπρος βρίσκεται ένα βήμα πριν από την παραπομπή της σε ευρωπαϊκό δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Και αυτό συμβαίνει, μόλις ένα μήνα μετά την έκθεση αξιολόγησης που δημοσίευσαν οι περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), όπου διαφάνηκε η αδυναμία της Κύπρου να προστατεύσει επαρκώς τη φύση.

Σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο Κύπρου, εδώ και σχεδόν ένα χρόνο, η Κομισιόν καλεί την Κύπρο να ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο τις τροποποιήσεις της Οδηγίας για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(2014/52/ΕΕ). Οι νέες αυτές τροποποιήσεις υπογραμμίζουν, ανάμεσα σε άλλα, την ανάγκη διενέργειας και τον δεσμευτικό χαρακτήρα της διαδικασίας της Δέουσας Εκτίμησης για περιοχές Natura 2000. Δηλαδή, έργα και προγράμματα πρέπει να αξιολογούνται για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν σε προστατευόμενα είδη ή οικοτόπους, προτού αυτά εγκριθούν. Αν και η διορία εναρμόνισης με τη νέα Οδηγία έληξε πριν ένα χρόνο, αυτή δεν έχει ενσωματωθεί ακόμη στο εθνικό δίκαιο της Κύπρου. Παρά τις πιέσεις από τις περιβαλλοντικές ΜΚΟ, η ισχύουσα νομοθεσία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της αναθεώρησης στη Βουλή των Αντιπροσώπων με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αποστέλλει τώρα στην Κύπρο Αιτιολογημένη Γνώμη για το θέμα. Δηλαδή επίσημο αίτημα για συμμόρφωση με το δίκαιο της Ε.Ε., καλώντας το κράτος-μέλος της Ένωσης να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έλαβε εντός δύο μηνών. Εάν η Κύπρος αποτύχει να συμμορφωθεί, το πιο πιθανόν είναι να παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.


Καθορισμός προστατευόμενων περιοχών

Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στείλει Προειδοποιητική Επιστολή στην Κύπρο για την αποτυχία της να εξασφαλίσει επαρκή προστασία των ειδών και των οικοτόπων της, μέσω καθορισμού προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Επιπλέον, η επιστολή επικεντρώνεται στο ότι η Κύπρος δεν έχει καθορίσει επαρκή αριθμό υπεράκτιων θαλάσσιων Ζωνών Ειδικής Προστασίας όπως προβλέπουν οι Οδηγίες για τη Φύση. Με την Προειδοποιητική Επιστολή, η Κομισιόν ζητά να λάβει διευκρινιστική απάντηση εντός συγκεκριμένης ημερομηνίας, σχετικά με την παράβαση που διαπιστώθηκε. Σύμφωνα με τον Πτηνολογικό Σύνδεσμο, η Κύπρος έχει δύο μήνες να απαντήσει στα θέματα που εγείρονται. Αν όμως οι απαντήσεις της κριθούν μη ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να στείλει Αιτιολογημένη Γνώμη, φέροντας την Κύπρο ένα βήμα πριν την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ενόψει των εξελίξεων, ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Κυπριακό Ίδρυμα Προστασίας του Περιβάλλοντος – Terra Cypria κρούουν τον κώδωνα κινδύνου και τονίζουν ότι οι ευρωπαϊκές «καμπάνες» δεν έρχονται σε μια τυχαία χρονική στιγμή, δεδομένων των αναπτύξεων που προτείνονται ή βρίσκονται σε εξέλιξη εντός ή κοντά σε προστατευόμενες περιοχές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, πρόσφατο προβληματικό παράδειγμα αποτελούν οι οικιστικές αναπτύξεις στις Θαλασσινές Σπηλιές στον Ακάμα. Επίσης, η προτεινόμενη ανάπτυξη του καζίνο-θέρετρου τεραστίων διαστάσεων στο Φασούρι αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα έργου που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στα είδη και τους οικοτόπους μιας προστατευόμενης περιοχής. Η ανάπτυξη αυτή προτείνεται πλησίον του σημαντικότερου υγροτόπου του νησιού, της Αλυκής Ακρωτηρίου, αλλά και εντός μιας περιοχής που είναι αναγνωρισμένη ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και θα έπρεπε να είχε καθοριστεί ως Natura 2000 για τον Μαυροφάλκονο Falco vespertinus.

Ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου και το Ίδρυμα Terra Cypria επισημαίνουν για ακόμη μια φορά την επείγουσα ανάγκη αποτελεσματικής προστασίας και διαχείρισης των περιοχών Natura 2000, με κλειδί τη σωστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Γιώργια Ερωτοκρίτου

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.