«Καπέλο» 1% στα μικρά γράμματα στα στεγαστικά δάνεια των νοικοκυριών

Για δάνειο 200 χιλ. ευρώ ο δανειολήπτης πληρώνει επιβαρύνσεις 1.720 ευρώ το χρόνο πέραν του επιτοκίου

 

«Καπέλο» 1% περίπου πληρώνουν τα νοικοκυριά στα μικρά γράμματα στα στεγαστικάδάνεια, αφού οι τράπεζες προσφέρουν χαμηλά επιτόκια τα οποία λειτουργούν ως «κράχτες», αλλά την ίδια ώρα αυξάνουν τις επιβαρύνσεις για τα έξοδα του δανείου, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό το περιθώριο του κέρδους τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζες στα οικιστικά δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν τον Οκτώβριο οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιο το οποίο χρεώνουν στο 2,08%, σε σύγκριση με 2,13% τον προηγούμενο μήνα.Την ίδια ώρα ωστόσο αύξησαν το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης (ΣΕΠΕ) στο2,94%, σε σύγκριση με 2,84%. Έτσι, ενώ μειώθηκε το επιτόκιο, οι δανειολήπτες πληρώνουν περισσότερα.

Όπως σημειώνεται στα στοιχεία της ΚΤ, το ΣΕΠΕ αναφέρεται στο συνολικό κόστος του δανείου και περιλαμβάνει δύο στοιχεία: το επιτόκιο και τις λοιπές συναφείς επιβαρύνσεις, όπως το κόστος έρευνας, διαχείρισης, κατάρτισης εγγράφων, εγγυήσεων κ.λ.π. Δεδομένου λοιπόν ότι το επιτόκιο μειώθηκε, η αύξηση οφείλεται ξεκάθαρα στις λοιπές συναφείς επιβαρύνσεις, δηλαδή τα γνωστά μι-κρά γράμματα στα συμβόλαια.Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου και τουΣΕΠΕ είναι 0,86%.

Δηλαδή ενδεικτικά για ένα δάνειο ύψους 200 χιλ. ευρώ οι συναφείς επιβαρύνσεις είναι 1.720 ευρώ το χρόνο, ή 143 ευρώ το μήνα περίπου.Εν τω μεταξύ η ίδια εικόνα ισχύει και στα καταναλωτικά δάνεια, αφού και εδώ οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιο τους, αλλά αύξησαν τις χρεώσεις τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΤ στα νέα δάνεια τα οποία παραχωρήθηκαν τον Οκτώβριο οι τράπεζες μείωσαν το επιτόκιο το οποίο χρεώνουν στο 3,03%, σε σύγκριση με 2,80% τον προηγούμενο μήνα.Την ίδια ώρα ωστόσο αύξησαν το ΣΕΠΕ στο3,55%, σε σύγκριση με 3,30% τον προηγούμενο μήνα.

Έτσι, ενώ μειώθηκε το επιτόκιο οι δανειολήπτες πληρώνουν πλέον περισσότερα. Η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου και του ΣΕΠΕ είναι 0,52%.

 

Αύξηση επιτοκίων όπου δεν υπάρχει ΣΕΠΕ

Σημειώνεται ότι όπου δεν υπάρχουν συναφείς επιβαρύνσεις, οι τράπεζες προχώρησαν σε απευθείας αύξηση των επιτοκίων. Ενδεικτικά στις τραπεζικές υπεραναλήψεις το επιτόκιο αυξήθηκε τον Οκτώβριο στο 4,39%, σε σύγκριση με 4,32% τον προηγούμενο μήνα.Επίσης, στα υπόλοιπα δάνεια (σ.σ.: φοιτητικά, για λόγους υγείας κ.τ.λ.) το επιτόκιο αυξήθηκε στο 2,73%, σε σύγκριση με 2,59% τον προηγούμενο μήνα.

 

Μείωση καταθετικών επιτοκίων.

Επισημαίνεται ότι πέρα από την αύξηση των χρεώσεων στα δάνεια, τον Οκτώβριο οι τράπεζες προχώρησαν σε νέα μείωση των επιτοκίων στις καταθέσεις, διευρύνοντας το περιθώριο του κέρδους τους.Στις καταθέσεις των νοικοκυριών χωρίς προθεσμία (μιας ημέρας) το επιτόκιο είναι0%. Σημειώνεται ότι τον αντίστοιχο περσινό μήνα ήταν 0,03%.Επίσης, στις καταθέσεις με προθεσμία μέχρι τριών μηνών το επιτόκιο μειώθηκε στο0,12%, σε σύγκριση με 0,17% τον προηγούμενο μήνα.

Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,41%.Ακόμη, στις καταθέσεις με προθεσμία άνωτων τριών μηνών το επιτόκιο μειώθηκε στο0,32%, σε σύγκριση με 0,39% τον προηγού-μενο μήνα. Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,73%.Επιπρόσθετα, στις καταθέσεις με προθε-σμία μέχρι ένα έτος το επιτόκιο μειώθηκε τονΟκτώβριο στο 0,12%, σε σύγκριση με 0,16%τον προηγούμενο μήνα. Πέρσι τον Οκτώβριοήταν 0,54%.Τέλος, στις καταθέσεις με προθεσμία 1 -2 ετών το επιτόκιο μειώθηκε στο 0,27%, σεσύγκριση με 0,34% τον προηγούμενο μήνα.Πέρσι τον Οκτώβριο ήταν 0,74%.

 

Αύξηση στις καταθέσεις και μικρή αύξηση στα δάνεια

Αύξηση των καταθέσεων και μικρή αύξηση των δανείων, τον Οκτώβριο σε σύγκριση
με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τα εγ
χώρια νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στα νοικοκυριά το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε στα 23,46 δισ. ευρώ, σε σύγκριση
με 23,15 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η καθαρή αύξηση (μετά την αναπροσαρμογή ως προς τις συναλλαγματικές ισοτιμίες), είναι 274,1 εκατ. ευρώ.

Από την άλλη πλευρά το σύνολο των δανείων ανήλθε στα 13,55 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 12,81 δισ. ευρώ πέρσι. Η καθαρή αύξηση είναι 30,9 εκατ. ευρώ. Ανά κατηγορία τα οικιστικά σημείωσαν αύξηση 33,3 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 8,64 δισ. ευρώ, ενώ τα καταναλωτικά σημείωσαν αύξηση 3,6 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 1,85 δισ. ευρώ. Αντίθετα τα υπόλοιπα δάνεια σημείωσαν μείωση 6 εκατ. ευρώ και έφτασαν στα 3,06 δισ. ευρώ.

Στις επιχειρήσεις το σύνολο των καταθέσεων έφτασε στα 9,59 δισ. ευρώ, σε σύγκριση
με 8,89 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η καθαρή αύξηση είναι 720,7 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά τα δάνεια έφτασαν στα 16,26 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 12,48 δισ.
ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η καθαρή αύξηση είναι 188,5 εκατ. ευρώ.

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.