«Καπέλο» 3 χιλ. ευρώ το χρόνο σε τόκους για δάνειο 200 χιλ. ευρώ

Η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση με το υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις

Πανάκριβο παραμένει το κόστος δανεισμού στην Κύπρο, παρά τη σημαντική μείωση των καταθετικών επιτοκίων καθώς και τη μείωση του κινδύνου στους ισολογισμούς των τραπεζών λόγω της μεταφοράς των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κε­ντρικής Τράπεζας, τον Μάιο το κόστος δανει­σμού στα νέα δάνεια τα οποία παραχωρούνται από τις κυπριακές τράπεζες προς τις επιχειρή­σεις έφτασε στο 2,98%, σε σύγκριση με 1,46% στην ευρωζώνη. Δηλαδή, ενδεικτικά για ένα δάνειο ύψους 200 χιλ. ευρώ οι κυπριακές επι­χειρήσεις είναι αναγκασμένες να πληρώνουν 3.040 το χρόνο (ή 253 ευρώ το μήνα) περισσό­τερα σε τόκους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Επίσης, υψηλό είναι και το κόστος δανει­σμού των νοικοκυριών για αγορά ή ανέγερση κατοικίας. Συγκεκριμένα στην Κύπρο ο μέσος όρος είναι 2,19%, ενώ στην ευρωζώνη 1,32%. Δηλαδή, ενδεικτικά για ένα δάνειο ύψους 200 χιλ. ευρώ τα νοικοκυριά στην Κύπρο είναι ανα­γκασμένα να πληρώνουν 1.740 ευρώ το χρόνο (ή 145 ευρώ το μήνα) περισσότερα σε τόκους, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Κύπρος βρίσκεται στην τρίτη θέση με το υψηλότερο κόστος δα­νεισμού στις επιχειρήσεις, πίσω από τη Μάλτα (3,36%) και την Ελλάδα (2,98%). Από την άλλη πλευρά, οι χώρες με τα χαμηλότερα επιτόκια είναι η Ολλανδία (0,99%), το Λουξεμβούργο (1,17%) και η Γαλλία (1,28%).

Επίσης, στα στεγαστικά δάνεια η Κύπρος βρίσκεται στην έκτη θέση με το υψηλότερο κό­στος δανεισμού. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μάλτα (2,91%) και η Ελλάδα (2,82%), ενώ στην άλλη πλευρά της κλίμακας βρίσκονται η Φινλανδία (0,73%) και η Πορτογαλία (0,86%).

Σημειώνεται ότι τα επιτόκια τα οποία προ­σφέρουν οι κυπριακές τράπεζες στις καταθέσεις των νοικοκυριών είναι πιο χαμηλά σε σύγκριση με την ευρωζώνη. Συγκεκριμένα στην Κύπρο εί­ναι 0,07%, ενώ στην ευρωζώνη 0,16%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.