Του Χρήστου Χαραλάμπους

Στο προεκλογικό του πρόγραμμα αλλά και στις δεσμεύσεις του έναντι των δημοτών του Αγίου Αθανασίου, ο Μαρίνος Κυριάκου, διεκδικώντας τη δημαρχία, είχε δώσει μεγάλη έμφαση κυρίως σε ζητήματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισμό και την κοινωνική ευημερία και ιδιαίτερα τους νέους.

Δεσμεύσεις που άρχισαν να τίθενται σε εφαρμογή και να υλοποιούνται (στο μέτρο βέβαια των οικονομικών και άλλων δυνατοτήτων του Δήμου) από τις πρώτες μέρες μετά την εκλογή του. Κι αυτό είναι κάτι που ήδη το αναγνωρίζει το σύνολο των κατοίκων του Αγίου Αθανασίου, οι οποίοι με κάθε ευκαιρία εκφράζουν την ικανοποίησή τους διαπιστώνοντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ότι «ο δήμαρχος δεν είναι της καρέκλας… κινείται στις γειτονιές, κυκλοφορεί και συναναστρέφεται με τον κόσμο… ακούει παράπονα και προβλήματα…».

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους νέους που ζουν και κινούνται στην περιοχή του Δήμου, η προσέγγιση και το ενδιαφέρον του Μαρίνου Κυριάκου μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση. Το γεγονός ότι ο δήμαρχος επεδίωξε και πέτυχε τη συμμετοχή του Δήμου Αγίου Αθανασίου σε σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν  τους νέους αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Youchange. com» θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι θα επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και θα επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί. Να δοθεί, δηλαδή, η ευκαιρία στους νέους για δημιουργική και υγιή συμμετοχή, αλλά και να ενεργοποιηθούν αφού, όπως χαρακτηριστικά, με κάθε ευκαιρία επισημαίνει και ο ίδιος ο δήμαρχος ότι «οι νέοι μας αποτελούν την ελπίδα και την επένδυσή μας, ως κοινωνία για ένα καλύτερο αύριο, τόσο για τους ίδιους όσο και για τον τόπο μας γενικότερα».

Το γεγονός ότι αφότου γνωστοποιήθηκε η συμμετοχή του Δήμου Αγίου Αθανασίου στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκδηλώθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από αρκετούς νέους για συμμετοχή τους σε αυτό, αποδεικνύει ότι υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των νέων και της εξουσίας. Αυτό, βέβαια, εξαρτάται, από το ποιος έχει την εξουσία, πώς τη διαχειρίζεται και κυρίως πόσο ειλικρινής και πιστός στις δεσμεύσεις του είναι ο φορέας αυτής της εξουσίας.