Καπιταλιστική εκµετάλλευση (4) – Υπεραξία

Η µείωση του ωραρίου εργασίας δεν σηµαίνει και µείωση της εκµετάλλευσης

 

Ένας από τους πιο απλούς τρόπους αύξησης του επιπέδου εκµετάλλευσης και µεγέθυνσης της αξίας της υπεραξίας είναι η επέκταση του ωραρίου εργασίας. Αυτό ισχύει νοουµένου ότι παραµένουν ίδιες οι προϋποθέσεις παραγωγικής διαδικασίας και στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης της δοσµένης κοινωνίας, που εµφανίζεται στα αρχικά στάδια του καπιταλισµού και σε περιόδους αυξηµένης ανεργίας.

Και αυτό γιατί, όπως αναφέραµε και στο παράδειγµα της προηγούµενης έκδοσής µας, παρατηρούµε ότι αν αντί 8 ώρες ο εργαζόµενος στην παραγωγική διαδικασία εργάζεται 9 ώρες, τότε στις πρώτες 4 ώρες και πάλι εξασφαλίζει τα µέσα συντήρησής του, δηλ. το ισοδύναµο της αξίας της εργατικής του δύναµης, άρα αποµένουν 5 ώρες απλήρωτης εργασίας, εποµένως η υπεξαίρεση από τον καπιταλιστή υπεραξία είναι αυξηµένη µιας και παράγονται περισσότερα προϊόντα.

Αυτό σηµαίνει ότι όταν η εργάσιµη µέρα είναι 8 ώρες, το επίπεδο εκµετάλλευσης είναι 100% 4 ώρες: 4 ώρες Χ 100, ενώ όταν έχουµε 9 ώρες εργασίας, το επίπεδο εκµετάλλευσης ανέρχεται στο 125% 5 ώρες: 4 ώρες Χ 100

Το ωράριο εργασίας αποτελεί βασικό παράγοντα της ταξικής πάλης. Παράλληλα µε την ενδυνάµωση της οργάνωσης των εργατών επιτυγχάνεται και η µείωσή του.

Αυτό όµως, σε συνθήκες βιοµηχανοποιηµένης παραγωγής, δεν σηµαίνει και µείωση της εκµετάλλευσης και συρρίκνωση της υπεραξίας. Ο καπιταλιστής στην περίπτωση αυτή µε την αύξηση της ταχύτητας των µηχανηµάτων (αύξηση των παραγόµενων εµπορευµάτων) εντατικοποιεί την εργασία, εξισώνοντας όχι µόνο τις απώλειες από τη µείωση του ωραρίου, αλλά τουναντίον αυξάνοντας και την παραγόµενη υπεραξία.

Στη σύγχρονη εποχή ο καπιταλιστής µε τη χρήση των αποτελεσµάτων της επιστήµης και της τεχνολογίας, κατά συνέπεια της αυξανόµενης κοινωνικής παραγωγικότητας της εργασίας, αυξάνει το επίπεδο της υπεραξίας κι αυτό γιατί µειώνεται ο απαραίτητος χρόνος εργασίας για να εξασφαλίσει ο εργαζόµενος τα αναγκαία µέσα συντήρησης, ενώ την ίδια στιγµή, αντίθετα, αυξάνεται ο επιπλέον χρόνος εργασίας (απλήρωτη εργασία) που παράγει την υπεραξία.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy