Καρούσος: «Ασφαλής μετακίνηση το ποδήλατο» – Χωρίς ποδηλατόδρομους ωστόσο η Κύπρος

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ðïäçëáóßá óôïí ÄÞìï Ðáñáëéìíßïõ, óôçí ðáñïõóßá êáé õðü ôçí áéãßäá ôïõ Õðïõñãïý Ìåôáöïñþí, Åðéêïéíùíéþí êáé ¸ñãùí ê. ÃéÜííç Êáñïýóïõ, óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÃõìíÜóéï Ðáñáëéìíßïõ êáé ôï ÊÝíôñï ÐñïóöïñÜò êáé ÁãÜðçò ¢ãéïò ×ñéóôüöïñïò, Ðáñáëßìíé (ÊÅÐÁ).

Το ποδήλατο αποτελεί μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για τη διακίνηση των πολιτών, ανέφερε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννης Καρούσος προσθέτοντας ότι το Υπουργείο προβαίνει σε επέκταση και βελτίωση των ποδηλατικών υποδομών.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρεται ότι «πραγματοποιήθηκε σήμερα Σάββατο 21 Μαϊου, ποδηλασία στον Δήμο Παραλιμνίου, στην παρουσία και υπό την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Γιάννη Καρούσου, σε συνεργασία με το Γυμνάσιο Παραλιμνίου και το Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης Άγιος Χριστόφορος, Παραλίμνι (ΚΕΠΑ).

Η σημερινή εκδήλωση ήταν μια πρωτοβουλία του Γυμνασίου Παραλιμνίου και του ΚΕΠΑ Παραλιμνίου, στο πλαίσιο δράσεων που πραγματοποιούνται για να ενθαρρυνθεί η κοινωνικοποίηση των μαθητών μετά τη δύσκολη περίοδο λόγω των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη διαχείριση της πανδημίας.

Μιλώντας κατά την έναρξη της διαδρομής, ο Υπουργός χαιρέτισε τη διοργάνωση της εκδήλωσης, η οποία μεταξύ άλλων, «προωθεί τη χρήση του ποδηλάτου ως μια ασφαλή και αξιόπιστη επιλογή για τις μετακινήσεις των πολιτών», παρά το γεγονός ότι οι ποδηλατόδρομοι είναι ανύπαρκτοι στην Κύπρο.

«Η κυβέρνηση αναγνωρίζει την αξία της ένταξης του ποδηλάτου στην καθημερινότητα των πολιτών ως ένα εναλλακτικό μέσο διακίνησης και υγιούς ψυχαγωγίας, και προς τούτο, το Υπουργείο Μεταφορών προβαίνει σε επέκταση και βελτίωση των ποδηλατικών υποδομών», είπε.

Συγκεκριμένα ανέφερε ο κ. Καρούσος «στην ελεύθερη Επαρχία Αμμοχώστου έχουν δημιουργηθεί ποδηλατοδρόμοι συνολικού μήκους 54.9 χιλιομέτρων και παράλληλα, δρομολογείται η δημιουργία επιπλέον 19 χλμ».

Σημειώνεται ότι τα έσοδα από τη σημερινή εκδήλωση θα διατεθούν για τις ανάγκες των μαθητών του Γυμνασίου Παραλιμνίου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.