Της

Αργεντούλας Ιωάννου*

 

 

H κυβέρνηση ξεπούλησε τον Συνεργατισμό στην Ελληνική Τράπεζα με συμφωνία να αναλάβει η ίδια τα ΜΕΔ και να παραμείνουν οι καταθέσεις στην Ελληνική Τράπεζα. Από τις 8/8/2018 αναμέναμε τη σύσταση κυβερνητικού Φορέα για τον χειρισμό των ΜΕΔ. Πλην όμως δειλά-δειλά ξεφύτρωσε ξανά η Altamira ως ο διαφημιζόμενος «Φορέας» της κυβέρνησης για τα ΜΕΔ.

Δεν γνωρίζει κανένας το περιεχόμενο της συμφωνίας ανάθεσης των ΜΕΔ στην Altamira, και κυρίως δεν ακούσαμε κανένα τρόπο στήριξης των ανθρώπων που έχουν πραγματικό πρόβλημα να κάνουν αναδιάρθρωση. Πολύ περισσότερο εδώ και 2 μήνες δεν ακούσαμε από την κυβέρνηση τίποτα για το σχέδιο «Εστία». Δεν ακούσαμε τίποτα για τις ευάλωτες ομάδες, τους λήπτες ΕΕΕ και τα σπίτια τους που κινδυνεύουν.

Αντ’ αυτών η κυβέρνηση έδειξε ακόμα μια φορά την πλήρη απαξίωσή της για τον απλό φτωχό κόσμο και την επιβίωσή του. Παραδίδοντας τη Συνεργατική φρόντισε να «cashάρει» αδιακρίτως από όποιον έβρισκε. Μόλις η κυβέρνηση εξασφάλισε την έγκριση της συμφωνίας από τη Βουλή, μπλόκαρε όλους τους λογαριασμούς οφειλετών και απληροφόρητων εγγυητών, ακόμα και λογαριασμούς συντάξεων και ΕΕΕ, κλείνοντας τη στρόφιγγα της επιβίωσης και ετοιμάζοντας την επόμενή της κίνηση.

Στις 29/8/2018, δυο μέρες πριν την παράδοση της Συνεργατικής στην Ελληνική, η κυβέρνηση άρπαξε ό,τι βρήκε σε καταθέσεις οφειλετών ή εγγυητών δανείων ΜΕΔ ή ακόμα και εξυπηρετούμενων, καταθέτοντάς τα στα δάνεια ώστε να φύγει ξαλαφρωμένη. Αυτό έγινε και σε ανθρώπους που βρίσκονταν σε διαπραγμάτευση, η οποία είχε μπει στον γύψο λόγω της διάλυσης στην οποία οδήγησαν την Τράπεζα τους τελευταίους έξι μήνες.

Η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ θέτει ως υπόβαθρο των τραπεζικών συναλλαγών την αρχή της καλής πίστης. Το άρθρο 3 της Οδηγίας προβλέπει: «1. Ρήτρα σύμβασης που δεν αποτέλεσε αντικείμενο ατομικής διαπραγμάτευσης, θεωρείται καταχρηστική όταν παρά την απαίτηση καλής πίστης, δημιουργεί εις βάρος του καταναλωτή σημαντική ανισορροπία στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, τα απορρέοντα από τη σύμβαση». H Οδηγία αυτή έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο Περί Καταχρηστικών Ρητρών (Νόμος Ν.93(Ι)/1996) και υπερέχει από οποιανδήποτε αντίθετη πρόνοια σε άλλο νόμο ή σε συμβάσεις δανείων.

Σύμφωνα μάλιστα με την Οδηγία 93/13 ΕΟΚ, οποιεσδήποτε καταχρηστικές ρήτρες κριθούν ως καταχρηστικές, η εν λόγω ακυρότητα ισχύει εξ υπαρχής, θέση την οποία επιβεβαιώνει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ημερομηνίας 21/12/2016 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-154/15, C-307/15 και C-308/15.

Συνεπώς οι ενέργειες της κυβέρνησης (δέσμευση και συμψηφισμός λογαριασμών) μέσω των κομισάριών της στη Συνεργατική Τράπεζα παραβιάζουν τον Νόμο και την Ευρωπαϊκή Οδηγία και οφείλουν πάραυτα να αποκαταστήσουν τους λογαριασμούς στους οποίους επενέβησαν, όπως ξεκάθαρα αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επιπρόσθετα με την παρανομία, η συμπεριφορά της Συνεργατικής Τράπεζας, δύο μέρες πριν παραδώσει και αφού προηγήθηκε η παραπλάνηση και παγίδευση του κόσμου ότι θα εξευρίσκονταν λύσεις μέσω της Εστίας και του Φορέα (που δεν είδαμε), παραβιάζει την ασφάλεια των συναλλαγών, αλλά και την καλή πίστη εκ μέρους των συναλλασσομένων. Η κυβέρνηση αυτή πρόσθεσε στο ενεργητικό της ακόμα ένα τραπεζικό «πραξικόπημα» μετά το κούρεμα καταθέσεων και την υφαρπαγή του Συνεργατισμού από τον κόσμο.

Μια δημοκρατική κυβέρνηση όφειλε να ασκεί μια δημόσια και διαφανή πολιτική για τα ΜΕΔ και όχι να αρπάζει μέσα στο σκοτάδι λογαριασμούς συνταξιούχων, ληπτών ΕΕΕ και κόσμου που ανέμενε την αναδιάρθρωσή του και τη σύσταση των σωστών διαδικασιών που όλοι ανέμεναν.

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος που έχει δεχτεί δεκάδες καταγγελίες, έχει ήδη χαρακτηρίσει παράνομους τους συμψηφισμούς δανείων. Αναμένουμε ότι ο κ. Παύλος Ιωάννου θα δώσει τη σωστή θεσμική απάντηση, καλώντας την κυβέρνηση να επιστρέψει τα χρήματα στους λογαριασμούς από τους οποίους τα απέσπασε.

*Δικηγόρος