Καταγγέλει το Υπ. Εργασίας η ΚΥΣΟΑ – «Επιτέλους να τεθούν σε προτεραιότητα τα ζητήματα των ΑμεΑ»

ΚΥΣΟΑ: Eμφαση στην υλοποίηση δράσεων για την άρση εμποδίων στην εργοδότηση των ΑμεΑ

Η ΚΥΣΟΑ καταγγέλλει δημόσια ότι το Υπουργείο Εργασίας περιφρονεί έκθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που αφορά την Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων, τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της ομάδας εργασίας υποβλήθηκαν πριν περίπου δύο χρόνια στη χώρα μας.

Με επιστολή της προς την Υπουργό Εργασίας, η ΚΥΣΟΑ επαναφέρει το θέμα και ζητεί όπως τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της εν λόγω Επιτροπής τεθούν επιτέλους στην ημερήσια διάταξη των προτεραιοτήτων του Υπουργείου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΚΥΣΟΑ, το Κίνημα των ΑμεΑ επιθυμεί όπως «δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υλοποίηση δράσεων για την άρση των βασικότερων εμποδίων στην εργοδότηση των πολιτών με αναπηρίες», ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

Υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της αρμόδιας Επιτροπής του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες στη χώρα μας, συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένων δράσεων που να αφορούν τις γυναίκες με αναπηρίες και άλλες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Επίλυση των προβλημάτων και καταπολέμηση των διακρίσεων που εξακολουθούν να υφίσταται στον τομέα της απασχόλησης των πολιτών με αναπηρίες.

Υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση ατόμων με αναπηρίες, το οποίο να περιλαμβάνει: κίνητρα προς τους εργοδότες, παροχή εύλογων προσαρμογών, παροχή πλήρως προσβάσιμης επαγγελματικής και διά βίου κατάρτισης και δημιουργία βάσης δεδομένων για τους εργοδότες, όπου θα μπορούν να εντοπίσουν τα προφίλ των εργαζομένων με αναπηρίες που ταιριάζουν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεών τους.

Μείωση του ιδιαίτερα υψηλού ποσοστού των ατόμων με αναπηρίες που είναι εκτός αγοράς εργασίας, μέσω μεταρρύθμισης της υφιστάμενης νομοθεσίας ανάλογα, καθώς και λήψη άλλων μέτρων για την αύξηση του χαμηλού ποσοστού απασχόλησης των ατόμων με αναπηρίες σε συνεργασία με τις αντιπροσωπευτικές τους οργανώσεις.

Επιβάλλεται όπως θεσπιστεί νομοθεσία και εφαρμοστούν κίνητρα για την πρόσληψη εργαζομένων με αναπηρίες στον ιδιωτικό τομέα, που να προβλέπει ρητά την παροχή εύλογων προσαρμογών, με σκοπό την άρση των εμποδίων για τους εργαζόμενους με αναπηρίες όσον αφορά στην εξεύρεση και διατήρηση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

Γιάννης Κακαρής

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.