Καταγγέλεται στον Διεθνή Οργανισμό Ελεγκτών η άρνηση της κυβέρνησης να παραδώσει στοιχεία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Κύπρου φέρεται σύμφωνα με την Κυβέρνηση να κατήγγειλε την Κυπριακή Κυβέρνηση στον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI) εξαιτίας της άρνησης της κυβέρνησης να δώσει αντίγραφα των φακέλων των πολιτογραφήσεων.

Ο INTOSAI από την πλευρά του απέστειλε επιστολές προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Βουλή, τον Γενικό Εισαγγελέα και τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να λάβει τις απόψεις τους αναφορικά με τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

«Η Κυβέρνηση έλαβε σήμερα επιστολή από τον Διεθνή Οργανισμό Ανώτατων Ελεγκτικών Υπηρεσιών (INTOSAI), κατόπιν σχετικής καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας (ΕΥ), για θέματα σχετιζόμενα με τη μη λήψη πληροφοριών και εγγράφων, στα πλαίσια έρευνας που διεξήγαγε για συγκεκριμένες υποθέσεις που αφορούσαν το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα», αναφέρει γραπτή ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον κ. Κούσιο, η ΙΝΤΟSΑΙ ζητεί από την Κυβέρνηση:

Α) Την άποψη της για τις θέσεις της ΕΥ, όπως αυτές προωθήθηκαν στην ΙΝΤΟSΑΙ.

Β) Τον εφοδιασμό της ΙΝΤΟSΑΙ με οποιαδήποτε έγγραφα και πληροφορίες θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τις θέσεις της Κυβέρνησης, ούτως ώστε ο εν λόγω Οργανισμός να αντιληφθεί καλύτερα την υπόθεση.

Η Κυβέρνηση σημειώνει σχετικά τα ακόλουθα:

1.     Η ΙΝΤΟSΑΙ απέστειλε την πιο πάνω επιστολή της προς την Κυβέρνηση κατόπιν καταγγελίας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας.

2.     Η Κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στα πιο πάνω αιτήματα της ΙΝΤΟSΑΙ και θα δοθούν όλα τα αναγκαία έγγραφα και όλες οι πληροφορίες με βάση τις οποίες έλαβε τις αποφάσεις της, ενώ παράλληλα θα εκφράσει τεκμηριωμένα τις παρατηρήσεις της στις καταγγελίες της ΕΥ.

3.     Η Κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για τη διαχείριση νομικών πτυχών των θεμάτων που εγείρονται.

Η ανάρτηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας νωρίτερα το πρωί: 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy