Καταγγελία για τοποθέτηση αιτητή ασύλου σε ακατάλληλους για την ψυχική υγεία του χώρουςΣε καταγγελία για κράτηση αιτητή ασύλου σε χώρους κράτησης ή φιλοξενίας ακατάλληλους για την ψυχική του υγεία από τις διοικητικές αρχές, προβαίνει η ΚΙΣΑ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ίδια έχει ενημερώσει τις αρχές ότι έχει έρθει σε επαφή με φορέα ο οποίος προθυμοποιήθηκε να παράσχει χώρο όπου ο αιτητής θα μπορούσε να διαμείνει με ασφάλεια.

«Αιτητής ασύλου ο οποίος έφτασε στην Κύπρο από χώρα της Αφρικής τον Ιανουάριο του 2020, μεταφέρθηκε βάσει αποφάσεων των κυπριακών διοικητικών αρχών, μέχρι και δέκα περίπου φορές από και σε χώρους κράτησης, «φιλοξενίας», νοσηλευτήρια, με τους χώρους κράτησης/ «φιλοξενίας» να είναι υπό συνθήκες παντελώς ακατάλληλες για τη ψυχική του υγεία, με αποτέλεσμα να έχει καταλήξει δύο φορές μέχρι σήμερα στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας μετά από προσπάθειες να θέση τέρμα στη ζωή του», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΚΙΣΑ.

Η ΚΙΣΑ, σημειώνεται μεταξύ άλλων, «παρακολουθώντας παράλληλα τη δικαστική διαδικασία έχει ήδη αποταθεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, ενημερώνοντας τις συναρμόδιες αρχές και έχει ήδη έρθει σε επαφή με φορέα ο οποίος προθυμοποιήθηκε να παράσχει χώρο όπου ο αιτητής θα μπορούσε να διαμένει με ασφάλεια, ενώ προτίθεται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα τα οποία αρμόζουν σε περιπτώσεις όπως την παρούσα και σε ακραίες παραβιάσεις των δικαιωμάτων στη ζωή, την ασφάλεια και την προστασία από βασανιστήρια, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και τιμωρία».