Καταγγελίες για κακοποίηση παιδιών σε κατασκηνώσεις

Αδιερεύνητες καταγγελίες ελλείψει νόμου και φορέα ελέγχου  Την αυθαίρετη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων καταγγέλλει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, κα Δέσπω Μιχαηλίδου.

Μέσω έκθεσής της διαπιστώνει την απουσία θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των παιδικών κατασκηνώσεων, αλλά και οποιουδήποτε αρμόδιου φορέα ελέγχου και επισημαίνει την άμεση ανάγκη κατάρτισης νόμου από το κράτος, ο οποίος θα καθορίζει τις πτυχές λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και έτσι θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παιδιών που συμμετέχουν σε αυτές.

Η έκθεση της Επιτρόπου ήταν αποτέλεσμα αυτεπάγγελτης διερεύνησης σχετικών δημοσιευμάτων στον Τύπο και παραπόνων που υποβλήθηκαν. Όπως αναφέρεται, σε μια περίπτωση τα παράπονα αφορούσαν περίπτωση άσκησης βίας εναντίον παιδιών, από υπεύθυνο κατασκήνωσης της Μητρόπολης Πάφου. Σε άλλη περίπτωση γονείς ήθελαν να καταγγείλουν ακαταλληλότητα εγκαταστάσεων, υπηρεσιών, προγράμματος και προσωπικού σε συγκεκριμένη κατασκήνωση που διοργάνωσε σχολή ιππασίας, όμως καμία Υπηρεσία δεν ανέλαβε τη διερεύνηση των καταγγελιών τους με τη δικαιολογία ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους. Ένα άλλο παράπονο που υποβλήθηκε, αφορούσε απόρριψη παιδιού σε κατασκήνωση εξαιτίας της ελλιπούς εκπαίδευσης του προσωπικού ως προς το χειρισμό παιδιών με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας ή με ειδικά χαρακτηριστικά που απαιτούν εξειδικευμένη προσέγγιση. Άλλη περίπτωση αναφέρει ότι πατέρας κατήγγειλε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας που ασκήθηκαν σε παιδιά, από τον ομαδάρχη τους, σε κατασκήνωση της ενορίας Αποστόλου Βαρνάβα Δασουπόλεως.

Μετά την περαιτέρω διερεύνηση των παραπόνων και του διεθνούς νομικού πλαισίου, η Επίτροπος διαπίστωσε πως η απουσία θεσμικού πλαισίου και αρμόδιου φορέα ελέγχου, συνιστά από μόνη της παραβίαση, δεδομένου ότι το δικαίωμα του παιδιού σε δραστηριότητες αναψυχής, εκπληρώνεται μόνο όταν ρυθμίζεται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο νομοθεσίας, πολιτικής, προϋπολογισμού, περιβάλλοντος και παρεχόμενων υπηρεσιών που πρέπει να υπηρετούν το συμφέρον του παιδιού. Παράλληλα, όπως σημειώνει, ως αποτέλεσμα απουσίας ρυθμιστικού πλαισίου, οποιοσδήποτε μπορεί να διοργανώνει παιδικές κατασκηνώσεις με αμφίβολες προδιαγραφές όσον αφορά θέματα ασφάλειας, υγείας, προστασίας και δραστηριοτήτων. Ακόμα, τα παιδιά που συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις αφήνονται εκτεθειμένα καθώς, αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία για θέματα της κατασκήνωσης, δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας για να απευθυνθεί. Ένα άλλο ζήτημα που επισημαίνεται είναι η απουσία εκπαίδευσης ομαδαρχών και προσωπικού γύρω από τον τρόπο προσέγγισης των παιδιών, τον εντοπισμό και το χειρισμό ζητημάτων που προκύπτουν ή και θεμάτων ασφάλειας και υγείας. Διαπιστώνεται δε, ότι προκύπτουν προβλήματα παροχής ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά για συμμετοχή σε παιδικές κατασκηνώσεις.

Ειρηναίος Πίττας