Είναι χαρακτηριστικό πως το 80% των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ωκεανούς είναι πλαστικά, ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του Κοινού Κέντρου Ερευνών (Top Marine Beach Litter Items in Europe, 2017), τα μισά από τα απορρίμματα που εντοπίζονται στις παραλίες της ΕΕ είναι πλαστικά μιας χρήσης.

Οι Βρυξέλλες χαρακτηρίζουν «επείγουσα ανάγκη» την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προέρχονται από τη λανθασμένη απόρριψη των πλαστικών υλών και ζητούν για αυτόν το σκοπό να συνδράμουν οι εθνικές κυβερνήσεις, η βιομηχανία και οι τοπικές Αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει τη στρατηγική της για το πλαστικό με έμφαση στην «κυκλική» προσέγγιση για τα πλαστικά απορρίμματα και στόχο τόσο τα οικονομικά οφέλη που επιφέρει όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΕΕ δεν «τα βάζει» με το ίδιο το πλαστικό

Σε κάθε περίπτωση όμως, η προσέγγιση της ΕΕ δεν «τα βάζει» με το ίδιο το πλαστικό ως υλικό, καθώς αναγνωρίζεται ως ένας «πολύτιμος πόρος» και αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των πολιτών. Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο γινόταν έως σήμερα η απόρριψη του πλαστικού -θεωρείται πλέον μεγάλη σπατάλη να απορρίπτεται στους χώρους υγειονομικής ταφής- αλλά και η αλόγιστη χρήση του σε συσκευασίες και προϊόντα μιας χρήσης. Επομένως, στόχος είναι η ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών σε όλους τους τομείς και για να συμβεί αυτό απαιτείται συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Δραστικές αλλαγές από το 2021 έως το 2029

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το πλαστικό, αλλά και του Ευρωπαϊκού Green Deal (Πράσινη Συμφωνία), που παρουσιάστηκε μόλις τον περασμένο Δεκέμβριο, η ΕΕ ανακοίνωσε στόχους για το άμεσο μέλλον, με τα κράτη-μέλη της να έχουν ήδη δεσμευτεί να τους επιτύχουν.

Για παράδειγμα, από το επόμενο έτος, το 2021, τίθεται σε ισχύ η απαγόρευση για τα πλαστικά μαχαιροπίρουνα μιας χρήσης, τις μπατονέτες, τα καλαμάκια και τους αναδευτήρες ποτών από πλαστικό, ενώ «στο στόχαστρο» μπαίνουν και τα πλαστικά μπουκάλια: Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πετύχουν το στόχο για συλλογή του 90% το 2029, ενώ όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει πλέον να προέρχονται τουλάχιστον κατά 25% από ανακυκλωμένο υλικό μέχρι το 2025 και κατά 30% μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το πλαστικό, έως το 2030:

•Όλες οι πλαστικές συσκευασίες που διατίθενται στην ΕΕ θα είναι επαναχρησιμοποιήσιμες ή θα μπορούν να ανακυκλώνονται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο.

•Περισσότερα από τα μισά πλαστικά απόβλητα που παράγονται στην Ευρώπη θα ανακυκλώνονται.

•Η διαλογή και η ανακύκλωση θα έχουν τετραπλασιαστεί σε σύγκριση με το 2015, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη.