Κατάργηση του φοιτητικού επιδόματος προωθεί με νομοσχέδιο της η κυβέρνηση

Δραματικές αλλαγές επιφέρει το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή για τα μέτρα στήριξης των φοιτητών.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΣύμφωνα με τον ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟ το μεν φοιτητικό πακέτο καταργείται και στη θέση του εισάγεται ένα μέτρο που προβλέπει παροχή μικρότερης βοήθειας στις ευάλωτες ομάδες, ενώ αυστηρότερα γίνονται τα περιουσιακά κριτήρια για εξασφάλιση της χορηγίας, με αποτέλεσμα σημερινοί δικαιούχοι να μένουν στα κρύα του λουτρού.

Το νομοσχέδιο προνοεί τη μεταφορά της αρμοδιότητας διαχείρισης της φοιτητικής χορηγίας από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο Παιδείας.

Βάσει της αιτιολογικής έκθεσης, που επικαλείται το δημοσίευμα, σκοπός της προτεινόμενης ρύθμισης φαίνεται να είναι η συμμόρφωση με σχετική πρόνοια του μνημονίου με την Τρόικα.

Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο ουσιαστικά παύει να υφίσταται το φοιτητικό πακέτο, το οποίο να θυμίσουμε ότι για το 2014 είχε ανέλθει στα €3,2 εκατομμύρια. Τα χρήματα αυτά μοιράστηκαν 2.386 φοιτητές των δημόσιων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς και δημοσίων σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου.  

Ως αντισταθμιστικό μέτρο για την κατάργηση του φοιτητικού πακέτου, προβλέπεται η προσθήκη μιας νέας κατηγορίας για ανάληψη ενός έξτρα εφάπαξ ποσού, στο πλαίσιο των φοιτητικών χορηγιών. Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες με εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις €19.500 θα έχουν το δικαίωμα σε επιπλέον ποσό (δηλαδή πέραν της κανονικής φοιτητικής χορηγίας) ύψους €550.

Πιο συγκεκριμένα, οι οικογένειες με εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις €19.500 θα έχουν το δικαίωμα σε επιπλέον ποσό (δηλαδή πέραν της κανονικής φοιτητικής χορηγίας) ύψους €550.Στη συνοδευτική έκθεση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι με την ενσωμάτωση του φοιτητικού πακέτου στις φοιτητικές χορηγίες «θα διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων του επιπρόσθετου ποσού που θα δίνεται ως αντικατάσταση του φοιτητικού πακέτου». Σημειώνεται, ωστόσο, ότι «παρόλα αυτά, το ποσό που θα παρέχεται θα είναι χαμηλότερο του ποσού που δινόταν από το φοιτητικό πακέτο, με αποτέλεσμα οι οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες να επωφελούνται με μικρότερο ποσό». Τι σημαίνει αυτό;

Πρώτο, θα διατίθεται χαμηλότερη κρατική δαπάνη, μικρότερη των €3,2 εκατομμυρίων.Δεύτερον, ο αριθμός των δικαιούχων θεωρητικά αυξάνεται, καθώς τα €550 θα μπορούν να διεκδικήσουν όχι μόνο οι φοιτητές που σπουδάζουν στην Κύπρο, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά και όσοι φοιτούν σε ιδρύματα του εξωτερικού.

Τρίτον, ενώ οι δικαιούχοι του φοιτητικού πακέτου μπορούσαν, βάσει των μορίων που συγκέντρωναν, να λάβουν έως και €2.000 – €3.000 για επιδόματα στέγασης, σίτισης, αγοράς βιβλίων κ.λπ., με την ψήφιση της τροπολογίας σε νόμο, το ανώτατο ποσό που θα λαμβάνουν θα είναι €550.

Όσον αφορά στη φοιτητική χορηγία, συρρικνώνεται πέραν του 50% η αξία των περιουσιακών στοιχείων μιας οικογένειας, για να μπορέσει να λάβει την κρατική βοήθεια. Μέχρι τώρα, η χορηγία παραχωρείτο εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας δεν υπερέβαινε το €1.200.000.Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η περιουσία αυτή δεν πρέπει να ξεπερνά τις €500.000 (δηλαδή καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα σε τρέχουσες τιμές και ακίνητα σε τιμές 1.1.2013).

Κριτήρια χορηγίας
 Εισοδηματικά κριτήρια: Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000 (αντίστοιχη πρόνοια ισχύει και σήμερα).
● Περιουσιακά κριτήρια: Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας στα οποία περιλαμβάνονται α) σε τρέχουσες τιμές, καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα, και β) σε τιμές 1/1/2013 ακίνητα, δεν υπερβαίνει τις €500.000 (έως σήμερα το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε €1.200.000).
● Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που καταβάλλονται από την οικογένεια δίδακτρα, αυτή έχει δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο με το 50% των διδάκτρων, με απώτατο ποσό το 50% της φοιτητικής χορηγίας, νοουμένου ότι προσκομίζονται αποδεικτικά πληρωμής των διδάκτρων (ισχύει και σήμερα).
● Οι δικαιούχες οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα έχουν δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ίσο με το 50% της φοιτητικής χορηγίας (ισχύει και σήμερα).
● Οι δικαιούχες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τις €19.500, έχουν δικαίωμα σε πρόσθετο ποσό ύψους €550 (το μέτρο αυτό προστίθεται ως αντιστάθμισμα για την κατάργηση του φοιτητικού πακέτου).

 

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.