Κατασκοπευτικό βαν: Η µαζική κατασκοπεία πολιτών που έµεινε ατιµώρητη

  • Τα γεγονότα από την απόφαση του δικαστηρίου µιλούν από µόνα τους για την κλίµακα των παρακολουθήσεων
  • «Η παραβίαση των δικαιωµάτων αυτών συνιστά πλήγµα στην ίδια την υπόσταση του ατόµου» παραδέχθηκε το δικαστήριο. Πώς συνάδει αυτή η παραδοχή µε την αναστολή ποινικής δίωξης;

 

Τα αποτελέσματα της αστυνοµικής έρευνας στα γραφεία της εταιρείας “Ws Wispear Systems Ltd” στην οδό Αλέξανδρου Παναγούλη, στη Λάρνακα, τα οποία έγιναν παραδεκτά ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λάρνακας, στις 15 Νοεµβρίου 2019, είναι αρκούντως διαφωτιστικά.

Τι αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα

Όπως αναφέρεται, κατά την έρευνα, η οποία διήρκεσε πέντε µέρες, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν:

– Το βαν στον υπόγειο χώρο στάθµευσης του κτιρίου.

– Μεγάλος αριθµός τεχνολογικού εξοπλισµού που αποτελείτο µεταξύ άλλων από έναν κεντρικό σέρβερ και σηµεία πρόσβασης Wi-Fi µε ενσωµατωµένες κεραίες (access points). Ειδικότερα, εξωτερικά και περιµετρικά του κτιρίου ήταν εγκατεστηµένα και συνδεδεµένα µε τον κεντρικό σέρβερ 14 σηµεία πρόσβασης Wi-Fi, τα οποία κατά το χρόνο της έρευνας βρίσκονταν σε λειτουργία.

Λίγες µέρες αργότερα διαπιστώθηκε ότι στις 18 Ιουνίου 2019, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει στο αεροδρόµιο Λάρνακας τρία σηµεία πρόσβασης Wi-Fi µε ενσωµατωµένες κεραίες, τα οποία επίσης βρίσκονταν σε λειτουργία κατά την έρευνα. Οι εν λόγω κεραίες ήταν επίσης συνδεδεµένες µε τον κεντρικό σέρβερ που βρέθηκε στα γραφεία της εταιρείας.

Συνολικά, στην κατοχή της κατηγορούµενης εταιρείας, η Αστυνοµία εντόπισε 51 σηµεία πρόσβασης Wi-Fi, τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν έφεραν τη σήµανση “CE”, η οποία αφορά τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος.

Η επιστηµονική εξέταση του εξοπλισµού που κατασχέθηκε κατέδειξε ότι τόσο στο κτίριο όσο και εντός του βαν, αλλά και σε ειδικό φορητό εξοπλισµό, υπήρχαν εγκατεστηµένα ηλεκτρονικά µηχανήµατα τα οποία είχαν υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα, µέσω σαρώσεων, να καταγράφουν και να αποθηκεύουν τα στοιχεία και τα δεδοµένα των ηλεκτρονικών συσκευών που βρίσκονταν εντός της εµβέλειας των κεραιών του κάθε συστήµατος. Καθένα από τα πιο πάνω συστήµατα, αποτελείτο από σηµεία πρόσβασης Wi-Fi µε ενσωµατωµένες κεραίες, ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαποδιαµορφωτή και λογισµικό. Επιπλέον, στο βαν υπήρχε εγκατεστηµένος και εξοπλισµός κινητής τηλεφωνίας, ο οποίος µαζί µε εγκατεστηµένο λογισµικό είχε τη δυνατότητα, υπό προϋποθέσεις, να υποκλέπτει ιδιωτική επικοινωνία. Μεταξύ 14 Απριλίου 2019 και 25 Ιουλίου 2019, το σύστηµα αυτό ενεργοποιήθηκε σε 10 διαφορετικές ηµεροµηνίες.

Συνέλεξαν προσωπικά στοιχεία χιλιάδων ατόµων

Από περαιτέρω επιστηµονικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι:

Μεταξύ 13 Ιουνίου 2018 και 15 Νοεµβρίου 2019, µέσω του συστήµατος που λειτουργούσε στα γραφεία της εταιρείας, παράνοµα συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν πέραν των 100 χιλιάδων µοναδικών αριθµών διευθύνσεων MAC που αντιστοιχούσαν σε ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ 5 Μαΐου 2019 και 15 Νοεµβρίου 2019 υπεκλάπησαν µέσω του συστήµατος 626 διεθνείς ταυτότητες συνδροµητή (IMSI) αντίστοιχων καρτών SIM που χρησιµοποιούνταν σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας πολιτών, οι οποίες εισέρχονταν εντός της εµβέλειας των κεραιών του συστήµατος. Η διεθνής ταυτότητα συνδροµητή κινητής τηλεφωνίας αποτελεί έναν αριθµό που, συνδυαζόµενος µε άλλα δεδοµένα, προσδιορίζει και ταυτοποιεί µοναδικά στοιχεία κάθε χρήστη ενός δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

Η εταιρεία διέθετε συγκεκριµένο πρόγραµµα υπολογιστή µε την ονοµασία Spearhead, το οποίο παρείχε υπό προϋποθέσεις τη δυνατότητα παράνοµης υποκλοπής ηλεκτρονικών δεδοµένων.

Τα βάφτισαν «µετεωρολογικό» εξοπλισµό!

Μεταξύ 5 Μαΐου 2019 και 15 Νοεµβρίου 2019, η εταιρεία δηµιούργησε δίκτυο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, χωρίς προηγουµένως να λάβει γενική εξουσιοδότηση από τον Επίτροπο Επικοινωνιών, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα χρησιµοποίησε ραδιοσυχνότητες λειτουργώντας σταθµό ραδιοεπικοινωνιών χωρίς προηγουµένως να λάβει την εκ του νόµου απαιτούµενη εξουσιοδότηση.

Στις 4 Οκτωβρίου 2018, η κατηγορούµενη, κατά την παροχή πληροφοριών για σκοπούς εφαρµογής της τελωνειακής νοµοθεσίας, δήλωσε σε επιστολή που απέστειλε στο Τµήµα Τελωνείων ότι το όχηµα µάρκας Chevrolet Savana θα εισαγόταν προσωρινώς στη ∆ηµοκρατία ώστε να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς σχετικούς µε τη µετεωρολογία, ενώ γνώριζε ότι το συγκεκριµένο όχηµα θα χρησιµοποιείτο για εγκατάσταση και επίδειξη των δυνατοτήτων των υπό αναφορά συστηµάτων.

Παραβιάστηκαν βασικά ανθρώπινα δικαιώµατα

Μετά την αναστολή ποινικής δίωξης εναντίον των τριών φυσικών προσώπων -Ταλ Ντίλιαν, Ανδρέα Χριστοφόρου και ∆ηµήτρη Χριστοδούλου- η εταιρεία παραδέχθηκε την παραβίαση του Περί Προστασίας του Απορρήτου της Ιδιωτικής Επικοινωνίας (Παρακολούθηση Συνδιαλέξεων και Πρόσβαση σε Καταγεγραµµένο Περιεχόµενο Ιδιωτικής Επικοινωνίας) Νόµου. Η εταιρεία παραδέχθηκε ακόµα παραβίαση του Περί Επιθέσεων κατά Συστηµάτων Πληροφοριών Νόµου µε την παράνοµη υποκλοπή µη δηµοσίων διαβιβάσεων ηλεκτρονικών δεδοµένων και παραβίαση του Περί Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµικών Υπηρεσιών Νόµου. Επίσης, παραβιάστηκαν ο Περί Ραδιοεπικοινωνιών Νόµος και ο Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόµος.

Οι περισσότερες από τις 42 κατηγορίες στις οποίες υπήρξε παραδοχή (31 τον αριθµό) αφορούσαν παραβίαση του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των ∆εδοµένων µε τη συλλογή µοναδικών αριθµών διεύθυνσης MAC (Media Access Control) ηλεκτρονικών συσκευών, κάτι που συνιστά παράνοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το πόσο σοβαρή ήταν η υπόθεση αυτή συνίσταται στο ότι σχετίζεται µε την παραβίαση των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων δικαιωµάτων της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου της αλληλογραφίας και άλλης επικοινωνίας, τα οποία προστατεύονται και από το Χάρτη των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου πέρα από τα άρθρα 15 και 17 του δικού µας Συντάγµατος.

«Η παραβίαση των δικαιωµάτων αυτών συνιστά πλήγµα στην ίδια την υπόσταση του ατόµου. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι κάθε πράξη που επιφέρει ή που µπορεί να επιφέρει παραβίαση του σεβασµού των δικαιωµάτων αυτών δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή σ’ ένα δηµοκρατικό κράτος», παραδέχθηκε το δικαστήριο.

Προδιαγεγραµµένη εξέλιξη

Το πού πήγαινε το πράγµα φάνηκε ξεκάθαρα από τις 15 Νοεµβρίου του 2021, όταν ενώπιον του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λάρνακας ανακοινώθηκε αίφνης ότι ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε αναστολή ποινικής δίωξης εναντίον των τριών στελεχών της εταιρείας που διαχειριζόταν το διαβόητο κατασκοπευτικό βαν. Χωρίς να δοθεί καµία περαιτέρω εξήγηση, στο κατηγορητήριο παρέµεινε µόνο η εταιρεία Ws Wispear Systems Ltd, η οποία στη συνέχεια παραδέχθηκε 42 από τις 91 κατηγορίες.

Οι εταιρείες όµως ως νοµικά πρόσωπα δεν µπορούν να φυλακιστούν, οπότε καταλήξαµε να έχουµε µια εταιρεία να παραδέχεται εγκληµατική συµπεριφορά, αλλά οι άνθρωποι πίσω από την εταιρεία να απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη.

Η τελευταία πράξη του… δράµατος παίχθηκε την περασµένη Τρίτη 22 Νοεµβρίου στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, το οποίο ανακοίνωσε συνολική ποινή 76 χιλιάδων ευρώ επιβάλλοντας χρηµατικές ποινές 6 χιλιάδων ευρώ για κατηγορίες οι οποίες επισύρουν πέντε χρόνια φυλάκιση ή πρόστιµο 50 χιλιάδων ευρώ ή και τις δύο ποινές!

Τάσος Περδίος

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.