Κατατέθηκε στη Βουλή ο 2ος συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2022 ύψους €171,8 εκ.

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή τον δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2022, στον οποίο το συνολικό ύψος των πρόσθετων πιστώσεων που απαιτείται ανέρχεται στα €171,8 εκ., περίπου. Η επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου από την έγκριση της προτεινόμενης πρότασης Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,64% του ΑΕΠ.

Οι πρόσθετες αυτές δαπάνες αφορούν την παράταση εφαρμογής σειράς μέτρων κατά του κορωνοϊού τους πρώτους μήνες του 2022 και έκτακτες δαπάνες συνεπεία του πολέμου στην Ουκρανία.  Επίσης όπως αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, έχουν προκύψει σειρά αιτημάτων που υπέβαλαν Ανεξάρτητες Υπηρεσίες/ Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα προς το Υπουργείο Οικονομικών για κάλυψη πρόσθετων αναγκών για ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης, πρόληψης πυρκαγιών, για κοινωνικές παροχές, παροχές υγείας, αθλητισμού καθώς και άλλων αιτημάτων. Προέκυψε επίσης ανάγκη για τροποποίηση του άρθρου 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού καθώς και η δημιουργία / κατάργηση / μετονομασία θέσεων.

Οι σημαντικότερες δαπάνες που αναφέρονται στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό αφορούν: Ειδικές Ανεξάρτητες Υπηρεσίες  – €6,4 εκ., Αμυντική Θωράκιση – €52,8 εκ., Αγορά Ύδατος – €36 εκ. και ΟΕΔΑ – €2 εκ., Επίδομα Συνταξιούχων με Θητεία Κατά την Τουρκική Εισβολή – €2,6 εκ. και Κοινωνική Σύνταξη €2,98 εκ. περίπου.

Ακόμα, στεγαστικά προγράμματα που απευθύνονται σε πρόσφυγες δικαιούχους – €2,5 εκ., χορηγία για επιδιόρθωση και συντήρηση κατεχόμενων ναών – €1,3 εκ., συνεισφορά στο Επενδυτικό Ταμείο Χρηματοδότησης Κεφαλαίου – €10 εκ..

Επίσης εξόφληση καθυστερημένων οφειλών του Δήμου Λακατάμιας προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων – €3,4 εκ., αποπληρωμή δανείου λιμενεργατών – €5,8 εκ., χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για ολοκλήρωση του Σταδίου Λεμεσού – €4,5 εκ. και πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης – €4 εκ, περίπου.

Ακόμα παροχή υπηρεσιών νοσηλείας ατόμων/ασθενών με νευρολογικές παθήσεις στο Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ για σκοπούς αποκατάστασης, υπηρεσίες οι οποίες μέχρι στιγμής δεν έχουν ενταχθεί στο ΓεΣΥ – €2 εκ. περίπου και αγορά φαρμάκων και εμβολίων – €31 εκ. περίπου,

Ανάγκες που προέκυψαν

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα του Υπουργείου Οικονομικών, προέκυψε η ανάγκη μετονομασίας των θέσεων Προέδρου Εμπορικού Δικαστηρίου σε Δικαστές Εμπορικού Δικαστηρίου και η δημιουργία δύο νέων θέσεων Δικαστή Ναυτοδικείου, σύμφωνα με τον Νόμο που προνοεί για την ίδρυση και λειτουργία του  Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου/

Ακόμα, η ανάγκη δημιουργίας νέου Κεφαλαίου, με βάση τον περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμο του 2022 και των δαπανών για τη λειτουργία της Αρχής περιλαμβανομένου και της δημιουργίας των θέσεων και της μισθοδοσίας του Επιτρόπου Διαφάνειας και των τεσσάρων Μελών της Αρχής, για επτά μήνες.

Επίσης η ανάγκη δημιουργίας νέου Κεφαλαίου με βάση τον περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2022, και των δαπανών για τη λειτουργία του Υφυπουργείου, περιλαμβανομένης και της δημιουργίας θέσεων του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω, και των συμβούλων/ συνεργατών του και του Γενικού  Διευθυντή του Υφυπουργείου, και κατ’ επέκταση της μισθοδοσίας τους για έξι μήνες, καθώς και συμπερίληψη/μεταφορά πρόνοιας για τις χορηγίες της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου, για 6 μήνες.

Επίσης προέκυψε η ενσωμάτωση των νέων ονομασιών δύο Υπουργείων στον Προϋπολογισμό μετά την ψήφιση σχετικών νομοθεσιών, και τα οποία μετονομάζονται σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας από Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας,

Επίσης η ανάγκη μετονομασίας των θέσεων του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Βοηθού Γενικού Ελεγκτή και Βοηθού Γενικού Λογιστή σε Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, Βοηθό Γενικό Ελεγκτή και Βοηθό Γενικό Λογιστή, σε συνέχεια σχετικής γνωμάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών.

Επίσης υπήρξε παραχώρηση κατά χάριν χορηγίας ύψους €83.876 προς το Κίνημα Ενωμένων Κύπριων Κυνηγών.

Προέκυψε επίσης η ανάγκη δημιουργίας πολύ περιορισμένου αριθμού θέσεων, για ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της κρατικής μηχανής οι οποίες αφορούν: το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, για κάλυψη αναγκών για την ενίσχυση της έγκαιρης πρόληψης πυρκαγιών και νομικού λειτουργού έναντι κατάργησης θέσεων Νομικού Λειτουργού στη Νομική Υπηρεσία, νέων θέσεων λειτουργού στο Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως, στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών και νέων θέσεων στη ΓΔ Ανάπτυξης, έναντι σημείωσης με διπλό σταυρό μιας θέσης.

Τροποποιείται επίσης το άρθρο 16 του Νόμου του Προϋπολογισμού για περίληψη μέχρι 6 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου Λειτουργών Πληροφορικής (Κλ. Α8, Α10 και Α11), στο Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής, μέχρι 12 εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου (6 Λειτουργοί Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και 6 Τεχνικών Γεωργικών Ερευνών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ii))) για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος για εφαρμογή γονιδιωματικών αναλύσεων και καινοτομιών στη ζωική και φυτική παραγωγή (AGRICYGEN), στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Επιπλέον για αύξηση της οροφής του συνολικού αριθμού μόνιμων και έκτακτων εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2022 – 2023 (σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης), κατά 337 εκπαιδευτικούς (από 13.548 σε 13.885).

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.