Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος οδηγείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ).

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας συζήτησε χθες τον προϋπολογισμό του Οργανισμού, ύψους €394.791.600, που αφορά την έναρξη της εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) από τον προσεχή Ιούνιο και θα καλύψει την περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Ο προϋπολογισμός καλύπτει μεταξύ άλλων τις αμοιβές των Παροχέων Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας κατά την πρώτη φάση της εφαρμογής του ΓεΣΥ, από 1η Ιουνίου 2019.

Οι αμοιβές των προσωπικών ιατρών για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας θα γίνονται κατά εγγεγραμμένο δικαιούχο στον κατάλογό τους, ανάλογα με την ηλικιακή του ομάδα, καθώς και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο καθορίζεται με Κανονισμούς. Οι αμοιβές για τους ειδικούς ιατρούς, τους φαρμακοποιούς, τα εργαστήρια, καθώς και κάθε άλλο παροχέα υπηρεσιών φροντίδας υγείας που συμβάλλεται με τον Οργανισμό, θα γίνονται με διαδικασίες που καθορίζονται με Κανονισμούς.

Το ύψος της αμοιβής όλων των πιο πάνω ομάδων παροχέων θα καθορίζεται με αποφάσεις, ύστερα από διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους. Ωστόσο η αμοιβή για οποιαδήποτε υπηρεσία φροντίδας υγείας προσαρμόζεται ανάλογα, έτσι ώστε η πραγματική δαπάνη να μην υπερβεί την προϋπολογισθείσα δαπάνη που καθορίστηκε στο «σφαιρικό προϋπολογισμό» για την ομάδα υπηρεσιών φροντίδας υγείας στην οποία αντιστοιχεί, όπως καθορίζεται με κανονισμούς.

Εξάλλου χθες ολοκληρώθηκε και η συζήτηση που αφορά στους Κανονισμούς για τους προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς και θα οδηγηθούν σε 15 μέρες για ψήφιση

Μας έχεις Like στο Facebook ;