Κατεβαίνουν οι διακόπτες στον εξωτερικό φωτισμό και μπαίνει όριο στους θερμοστάτες των κτιρίων

  • Οι θερμοστάτες στα συστήματα θέρμανσης θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτω από τους 19 βαθμούς, ενώ θα απαγορευτεί δια νόμου ο εξωτερικός φωτισμός κτιρίων και εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατέβουν οι διακόπτες σε μερικό αριθμό φώτων στο δρόμο
  • Ετοιμάζονται «νομοθετικές και μη νομοθετικές ρυθμίσεις», οι οποίες θα αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης, φωτισμού, εξωτερικού φωτισμού κτιρίων και οδικού φωτισμού
  • Σκληρά μέτρα στις ευρωπαϊκές χώρες υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου

 

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

 

Πιο ψυχρός από ποτέ άλλοτε και με λιγότερο φωτισμό φαίνεται ότι θα είναι φέτος ο χειμώνας στην Κύπρο, αφού οι κρατικές υπηρεσίες προωθούν «νομοθετικές και μη νομοθετικές ρυθμίσεις», οι οποίες θα αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης, φωτισμού, εξωτερικού φωτισμού κτιρίων και οδικού φωτισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας, μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται είναι η επιβολή πλαφόν στους θερμοστάτες των συστημάτων θέρμανσης, ώστε να παραμένουν σε επίπεδα κάτω των 19 βαθμών. Το μέτρο αναμένεται ότι θα είναι υποχρεωτικό στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ για τις επιχειρήσεις θα έχει τη μορφή της σύστασης χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να γίνουν και εδώ νομοθετικές ρυθμίσεις.

Εξετάζεται επίσης απαγόρευση της εξωτερικής φωταγώγησης κτιρίων καθώς και μνημείων, αλλά και το ενδεχόμενο να κατέβουν οι διακόπτες σε διαφημιστικές πινακίδες. Ακόμη, εξετάζεται το ενδεχόμενο να κατέβουν οι διακόπτες σε μερικό αριθμό φώτων στο δρόμο, αν και η ευρεία χρήση του μέτρου θεωρείται απομακρυσμένη για λόγους ασφάλειας. Επιπρόσθετα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να καταστεί υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για σκοπούς μεταβίβασης των ακινήτων.

Παράλληλα, προωθούνται μέτρα όπως η δημιουργία ψηφιακού one-stop shop για διευκόλυνση των νοικοκυριών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, σχέδιο για τις επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, καθώς και σχέδιο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον βιομηχανικό και τριτογενή τομέα. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος ο οποίος έχει τεθεί είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 10% τουλάχιστον.

 

Σκληρά μέτρα στην υπόλοιπη Ευρώπη

Σκληρά μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εφαρμόζονται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης λόγω του πολέμου. Ενδεικτική είναι η μελέτη την οποία ετοίμασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην οποία περιλαμβάνονται και οι απαντήσεις οι οποίες στάληκαν από τις κυπριακές Αρχές.

Όπως προκύπτει από τη μελέτη, τουλάχιστον τέσσερις χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ρουμανία, Σλοβακία και Πολωνία) έχουν προχωρήσει στην επιβολή πλαφόν στην τιμή της ενέργειας για κατανάλωση μέχρι ενός ορίου (που είναι πιο χαμηλό σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και η υπόλοιπη κατανάλωση χρεώνεται σε τιμές αγοράς, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες.

Επίσης, σε οκτώ χώρες έχει επιβληθεί πλαφόν στους θερμοστάτες των συστημάτων θέρμανσης (Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Λετονία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Τσεχία). Όπως προκύπτει από τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτό είναι το πιο διαδεδομένο μέτρο στην Ευρώπη. Ακόμη, δύο χώρες επέβαλαν πλαφόν και στη θέρμανση του νερού (Γερμανία και Λετονία).

Επιπρόσθετα, πέντε χώρες έχουν πάρει μέτρα για τον φωτισμό κτιρίων (εσωτερικά και εξωτερικά), μνημείων και φώτων στους δρόμους (Γερμανία, Λιθουανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Λετονία).

Επίσης, τέσσερις χώρες έχουν ετοιμάσει σχέδια για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον δημόσιο τομέα (Ελλάδα, Λιθουανία, Σουηδία και Πολωνία), ενώ σε τρεις χώρες είναι υποχρεωτική η εξ αποστάσεως εργασία (Λιθουανία, Πορτογαλλία, Λετονία).

Ακόμη, σε τρεις χώρες είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (Γερμανία, Εσθονία και Βέλγιο).

Η μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις απαντήσεις αρκετών κρατών-μελών της ΕΕ όσον αφορά τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, δείχνει ότι ο φετινός χειμώνας στην Ευρώπη θα είναι πολύ διαφορετικός από τους προηγούμενους. Αναφέρονται επίσης ορισμένες ευφάνταστες ιδέες, όπως η τοποθέτηση έξυπνων μετρητών, η δημιουργία προγραμμάτων που ενημερώνουν τους πολίτες στις περιπτώσεις στις οποίες παρατηρείται υπέρμετρη κατανάλωση και η παροχή εξατομικευμένων συμβουλών από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στους πολίτες.

 

Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε κάθε χώρα

 

Γερμανία: Έχει επιβληθεί πλαφόν στην τιμή για κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό μέχρι το 80% της προηγούμενης χρονιάς, ενώ η υπόλοιπη κατανάλωση χρεώνεται σε τιμές αγοράς οι οποίες είναι πολλαπλάσιες. Στους κοινόχρηστους χώρους δεν επιτρέπεται η χρήση συστημάτων θέρμανσης, με εξαίρεση συγκεκριμένους χώρους, όπως για ανθρώπινη κατοίκηση, ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Ακόμη, για τους εσωτερικούς χώρους (δημόσιους και ιδιωτικούς) έχει επιβληθεί πλαφόν στη χρήση των συστημάτων θέρμανσης (μέχρι 19 βαθμούς για καθιστική εργασία, 18 για ελαφριά σωματική εργασία, 16 για μέτρια προς βαριά εργασία και 12 για εργασία με έντονη σωματική κίνηση). Επιπρόσθετα, απαγορεύεται ο εξωτερικός φωτισμός κτιρίων και μνημείων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτουν θέματα ασφάλειας, ενώ σε επαγγελματικούς χώρους απαγορεύεται η χρήση φωτεινών διαφημιστικών πινακίδων από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 4 το πρωί καθώς και η διατήρηση ανοικτών θυρών. Ακόμη, απαγορεύεται η θέρμανση του νερού σε δημόσια κτίρια, πέραν από τα επίπεδα τα οποία απαιτούνται για πρόληψη της λεγεωνέλλας, με εξαίρεση ιατρικές εγκαταστάσεις, σχολεία και παιδικούς σταθμούς. Επιπρόσθετα, για τα νοικοκυριά απαγορεύεται η θέρμανση ιδιωτικών πισίνων. Ακόμη, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν υποχρέωση να κάνουν ελέγχους και να λαμβάνουν μέτρα για βελτιστοποίηση των συστημάτων θέρμανσης.

Ελλάδα: Στις υπηρεσίες του Δημοσίου δόθηκε εντολή για μείωση της κατανάλωσης κατά 10% (μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των συσκευών τους, όπως για τον φωτισμό και τα κλιματιστικά), ενώ σε κάθε κτίριο έχει οριστεί επόπτης για παρακολούθηση του έργου. Επίσης υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα για έλεγχο των πιο πάνω.

Λιθουανία: Δόθηκε εντολή στις κρατικές υπηρεσίες να ετοιμάσουν σχέδιο για μείωση της κατανάλωσής τους κατά 10% μέσα από την καλύτερη χρήση των ηλεκτρικών τους συσκευών αλλά και με την προώθηση επενδύσεων, όπως για ανακαίνιση των κτιρίων και αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης. Επίσης, αποφασίστηκε ότι φέτος το ένα τρίτο των φώτων στους δρόμους θα παραμείνουν σβηστά. Ακόμη, έχει ετοιμαστεί σχέδιο για να γίνουν πιο ελκυστικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ παράλληλα προωθούνται έργα υποδομής, όπως η κατασκευή ποδηλατοδρόμων στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν. Επιπρόσθετα, δόθηκε εντολή στις κρατικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εργασία εκ περιτροπής στο προσωπικό τους (κάθε Πέμπτη και Παρασκευή ή Παρασκευή και Δευτέρα), ενώ οι θερμοστάτες στα συστήματα θέρμανσης κατεβαίνουν υποχρεωτικά στους 17 – 18 βαθμούς από την Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα (και μείον 1-2 βαθμούς από το συνηθισμένο τις υπόλοιπες μέρες). Επίσης, ενθαρρύνονται όλοι οι πολίτες να λαμβάνουν μέτρα εξοικονόμησης τόσο στην οικία τους όσο και στο χώρο εργασίας τους (π.χ. μείωση του φωτισμού, απενεργοποίηση συσκευών χαμηλής χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρων συσκευών κ.τ.λ.)

Σουηδία: Ψηφίστηκε νομοθεσία για μείωση της κατανάλωσης κατά 50% μέχρι το 2030, σε σχέση με τα επίπεδα του 2005. Η νομοθεσία είναι υποχρεωτική για το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις, ενώ για τα νοικοκυριά έχει τη μορφή της σύστασης. Επίσης, δόθηκε εντολή στις κρατικές υπηρεσίες να πάρουν μέτρα, τα οποία παρακολουθούνται από την Υπηρεσία Ενέργειας. Ακόμη, υπάρχουν κίνητρα για ανακαίνιση πολυκατοικιών.

Ιρλανδία: Η θερμοκρασία στα κτίρια του Δημοσίου κατέβηκε στους 19 βαθμούς, ενώ 1-2 ώρες πριν ολοκληρωθεί το ωράριο εργασίας σβήνουν εντελώς όλα τα συστήματα θέρμανσης. Επίσης, είναι υποχρεωτικό τα φώτα να παραμένουν σβηστά τις μη εργάσιμες ώρες. Από τα πιο πάνω εξαιρούνται μόνο τα νοσοκομεία. Στις ενεργοβόρες επιχειρήσεις έχουν επιβληθεί κόφτες, οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επιπρόσθετα, για τα νοικοκυριά παραχωρείται έκπτωση 10% σε όσους χρησιμοποιούν έξυπνους μετρητές, ενώ έχει δημιουργηθεί λογισμικό πρόγραμμα που ενημερώνει αυτόματα τους καταναλωτές σε περίπτωση υπερκατανάλωσης. Ακόμη, έχει ετοιμαστεί σχέδιο επιχορήγησης για αναβαθμίσεις κατοικιών (στα ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της ενεργειακής φτώχειας η επιχορήγηση καλύπτει το 100% της επένδυσης).

Πορτογαλία: Σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου είναι υποχρεωτική η τηλεργασία, ενώ παροτρύνονται και οι ιδιωτικές εταιρείες να εφαρμόσουν το μέτρο. Ακόμη, στον δημόσιο τομέα, τα εμπορικά κέντρα και τα καταστήματα έγινε σύσταση όπως τα φώτα να παραμένουν κλειστά το βράδυ και να περιοριστεί η κατανάλωση την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Επίσης, στα κτίρια του Δημοσίου τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με θερμοκρασία μάξιμουμ 18 το χειμώνα και μίνιμουμ 28 το καλοκαίρι. Στην τοπική αυτοδιοίκηση αντικαταστάθηκαν όλοι οι λαμπτήρες φωτισμού με LED, ενώ επιβλήθηκαν αυστηρά μέτρα για εξοικονόμηση νερού, όπως να αποφεύγεται το πλύσιμο αυτοκινήτων αλλά και το συχνό σφουγγάρισμα των δαπέδων. Ακόμη, στις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα υδροηλεκτρικά έργα και το φυσικό αέριο δόθηκε εντολή να αυξήσουν το απόθεμά τους σε νερό και φυσικό αέριο αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, παραχωρούνται φορολογικά και άλλα κίνητρα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις για παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ. Ακόμη, δόθηκε εντολή στον φορέα του τερματικού σταθμού φυσικού αερίου να προχωρήσει άμεσα σε αναβάθμιση των υποδομών του, ώστε να υποστηρίξει το πιο πάνω έργο.

Λετονία: Στα κτίρια του Δημοσίου η θερμοκρασία κατέβηκε στους 19 βαθμούς, ενώ σε πολλές υπηρεσίες του Δημοσίου είναι υποχρεωτική η τηλεργασία. Επίσης, απαγορεύεται η φωταγώγηση της πρόσοψης των κτιρίων. Ακόμη, στις πολυκατοικίες οι διαχειριστές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν τους θερμοστάτες στα συστήματα θέρμανσης στους 19 βαθμούς και στα συστήματα θέρμανσης του νερού στους 55 βαθμούς.

Αυστρία: Για τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν επιχορήγηση για το ενεργειακό κόστος είναι υποχρεωτική η λήψη μέτρων για μείωση της κατανάλωσης.

Ρουμανία: Έχει επιβληθεί πλαφόν στην τιμή για κατανάλωση μέχρι συγκεκριμένο όριο (85% σε σχέση με πέρσι για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και 255 kWh το μήνα για τα νοικοκυριά), ενώ η υπόλοιπή κατανάλωση χρεώνεται με τιμές αγοράς, οι οποίες είναι σχεδόν διπλάσιες.

Σλοβακία: Έχει επιβληθεί πλαφόν στην τιμή για κατανάλωση μέχρι το 85% σε σχέση με πέρσι για όλους. Επίσης, για τον δημόσιο τομέα έχουν επιβληθεί συνολικά 13 μέτρα, τα οποία εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε εξοικονομήσεις ύψους 148-191 εκατ. ευρώ.

Ιταλία: Στα κτίρια του Δημοσίου τα συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με θερμοκρασία μάξιμουμ 18 το χειμώνα και μίνιμουμ 27 το καλοκαίρι (+/-2 βαθμούς). Για φέτος το χειμώνα το μέτρο ισχύει επίσης για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Ακόμη, παραχωρούνται κίνητρα στις επιχειρήσεις για επενδύσεις στον τομέα της Ενέργειας.

Λουξεμβούργο: Στην τοπική αυτοδιοίκηση τα συστήματα θέρμανσης κατέβηκαν στους 20 βαθμούς, ενώ στις κρατικές υπηρεσίες ετοιμάστηκε σχέδιο για μείωση της κατανάλωσης κατά 10-20%. Επίσης, ξεκίνησε διάλογος με τους επιχειρηματικούς συνδέσμους με στόχο τη λήψη μέτρων για μείωση της κατανάλωσης κατά 30%. Ακόμη, στήθηκε διαδικτυακή πλατφόρμα για τα νοικοκυριά για την παραχώρηση συμβουλών για μείωση της κατανάλωσης κατά 10%.

Πολωνία: Έχει επιβληθεί πλαφόν στην τιμή για την κατανάλωση των νοικοκυριών μέχρι 2000 kWh το χρόνο (2600 kWh για άτομα με αναπηρία και 3000 kWh για νοικοκυριά με 3 ή περισσότερα παιδιά καθώς και αγροτικές οικογένειες). Παραχωρήθηκε επίσης χρηματοδότηση στις Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης για επιδότηση νοικοκυριών με σκοπό την αναβάθμιση των κατοικιών τους. Ακόμη, προωθείται νομοθεσία για πλαφόν στην τιμή για κατανάλωση μέχρι 90% σε σχέση με πέρσι για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, όπως στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και της Κοινωνικής Ευημερίας. Εξετάζεται επίσης η επέκταση του πλαφόν, ώστε να καλύψει και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και παραχώρηση έκπτωσης 10% στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις για την κατανάλωσή τους μέχρι το 90% της αντίστοιχης περσινής. Επιπρόσθετα, ψηφίστηκε νομοθεσία για μείωση της κατανάλωσης κατά 10% στον δημόσιο τομέα και τις Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, έχουν διευρυνθεί διά νόμου οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κτιρίων που χρησιμοποιούνται από το Δημόσιο (π.χ. για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης εκεί όπου κρίνεται μη επαρκής). Ακόμη, αποφασίστηκε η παραχώρηση χρηματοδότησης στις τοπικές Αρχές για αναβάθμιση του εξωτερικού φωτισμού. Επίσης, για τις επιχειρήσεις έγινε απλούστευση των διαδικασιών για απευθείας σύνδεσή τους με παραγωγούς ενέργειας, περιλαμβανομένου των παραγωγών ΑΠΕ.

Ολλανδία: Τα συστήματα θέρμανσης στους χώρους εργασίας και στα σχολεία έχουν κατέβει υποχρεωτικά ως ακολούθως: 18 βαθμούς για εργασία καθιστική ή με ελαφριά άσκηση, 16 για εργασία με πιο βαριά άσκηση, 19 για σχολεία, 20 για ιατρικές και κοινωνικές εγκαταστάσεις και 22 βαθμούς για τα δωμάτια ασθενών.

Τσεχία: Τα συστήματα θέρμανσης στους χώρους εργασίας και στα σχολεία έχουν κατέβει υποχρεωτικά ως ακολούθως: Στους 18 βαθμούς για εργασία καθιστική ή/και με ελαφριά άσκηση, 16 βαθμούς για εργασία με πιο βαριά άσκηση, 19 για σχολεία, 20 για ιατρικές και κοινωνικές εγκαταστάσεις και 22 βαθμούς για τα δωμάτια ασθενών.

Εσθονία: Απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για να γίνει μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Επίσης, τα νοικοκυριά παροτρύνονται να χρησιμοποιούν συστήματα τηλεθέρμανσης για το νερό και να μονώνουν καλά τις σωλήνες του νερού, ενώ οι επιχειρήσεις παροτρύνονται να σβήνουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές όταν δεν χρησιμοποιούνται, να κάνουν ενεργειακούς ελέγχους και να ετοιμάζουν σχετικές εκθέσεις.

Βέλγιο: Απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης για να γίνει μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας. Επίσης, παραχωρούνται επιδοτήσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους.

Φιλανδία: Κρατική υπηρεσία δίνει εξατομικευμένες συμβουλές στον κάθε πολίτη για εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι του, στην εργασία του και στις μετακινήσεις του.

 

Τα μέτρα που λαμβάνει η Κύπρος

Οι απαντήσεις οι οποίες στάληκαν από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τους σκοπούς της ετοιμασίας της μελέτης, αποκαλύπτουν ότι προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Όπως ανέφερε στην εφημερίδα μας πηγή από το Υπουργείο Ενέργειας με άμεση εμπλοκή στο θέμα, βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση με πολλές κρατικές υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και την Αστυνομία, για την ετοιμασία συγκεκριμένης πρότασης. Ανέφερε επίσης ότι έχει καταβληθεί προσπάθεια για να εμπλακούν στη διαβούλευση όσο περισσότερα Τμήματα και Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα γίνεται, ώστε να ληφθούν στοχευμένα και αποδοτικά μέτρα. Αν και απέφυγε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες δεδομένου ότι το θέμα βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της διαβούλευσης, σημείωσε ότι τα μέτρα τα οποία εξετάζονται είναι πανομοιότυπα με αυτά που λήφθηκαν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στις απαντήσεις οι οποίες στάληκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται αναφορά στα σχέδια χορηγιών για αναβάθμιση κτιρίων και επενδύσεις σε ΑΠΕ, τα οποία αφορούν τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τον ιδιωτικό τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις). Αναφέρεται επίσης ότι βρίσκεται υπό εξέταση σχέδιο για μείωση της κατανάλωσης κατά 10%, το οποίο θα αφορά τόσο τον δημόσιο τομέα όσο και τον ιδιωτικό τομέα (για τις επιχειρήσεις γίνεται αναφορά σε περαιτέρω στόχευση για τις ώρες αιχμής), χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες πώς θα επιτευχθεί αυτό. Ακόμη, αναφέρεται ότι ετοιμάζεται η δημιουργία ψηφιακού one-stop shop για διευκόλυνση των νοικοκυριών που επιθυμούν να προχωρήσουν σε ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους (με αυξημένες επιχορηγήσεις για ευάλωτους). Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι ετοιμάζεται σχέδιο για τις επιχειρήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, καθώς και σχέδιο για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στον βιομηχανικό και τριτογενή τομέα. Το πιο σημαντικό όμως το οποίο αναφέρεται είναι ότι ετοιμάζονται «νομοθετικές και μη νομοθετικές ρυθμίσεις» για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα αφορούν τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα συστήματα θέρμανσης/ψύξης, φωτισμού, εξωτερικού φωτισμού κτιρίων και οδικού φωτισμού. Αναφέρεται επίσης ότι προωθείται ρύθμιση ώστε τα υπόχρεα μέρη που εφαρμόζουν μέτρα για τους ευάλωτους καταναλωτές να λαμβάνουν επιπλέον πίστωση για την προκύπτουσα εξοικονόμηση ενέργειας (από τον Ιανουάριο του 2023).

 

 

Ενθετάκι

Πρωταθλητές στην ακρίβεια και στους ρύπους

Η Κύπρος είναι από τις χώρες που πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια, αφού εκτός από την κρίση έχουν να αντιμετωπίσουν και τις παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες στην περίπτωση της Κύπρου συνδέονται με τις πράξεις και κυρίως τις παραλείψεις της δεκαετούς διακυβέρνησης του ΔΗΣΥ.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν, «η Κύπρος έχει µία από τις υψηλότερες τιµές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ, λόγω της εξάρτησής της από εισαγόμενες πηγές ενέργειας». Επισημαίνεται ότι το εισαγόμενο πετρέλαιο αποτελεί το 85,6% περίπου του ενεργειακού µείγµατος της χώρας.

Αναφέρεται επίσης ότι η Κύπρος συγκαταλέγεται στα κράτη-µέλη µε τις υψηλότερες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, λόγω της εξάρτησής της από το εισαγόµενο πετρέλαιο και της χαµηλής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Σημειώνεται μάλιστα ότι οι εκποµπές ρύπων είναι 50% περισσότερες από τον µέσο όρο της ΕΕ.

Σημαντική είναι και η αναφορά ότι η ενεργειακή φτώχεια (δηλαδή το ποσοστό όσων δεν µπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό) ανέρχεται σε 20,9%, ενώ ο µέσος όρος στην ΕΕ είναι 8,2%. Σηµειώνεται µάλιστα ότι στην οµάδα που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας το ποσοστό φτάνει στο 41,6%.

Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι η χώρα είναι ουραγός στις ΑΠΕ. Μάλιστα, η Κοµισιόν απορεί πώς είναι δυνατό µια χώρα µε τόσες δυνατότητες στην παραγωγή ΑΠΕ και ιδιαίτερα στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, να παραµένει εγκλωβισµένη στη χρήση πανάκριβων υγρών καυσίµων. Ενδεικτική είναι η αναφορά στην έκθεση ότι η Κύπρος «στερείται φιλοδοξίας σε σχέση µε τις πολύ µεγάλες δυνατότητές της, ειδικά για την ηλιακή ενέργεια». Όπως επισηµαίνεται, «το ποσοστό των ΑΠΕ αντιπροσωπεύει µόλις το 16,9%, ενώ ο µέσος όρος στην ΕΕ είναι 22,1%».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy