Καθηµερινή απειλή τα επικίνδυνα κτίρια, αλλά το κράτος θεωρεί το πρόβληµα… λυµένο!

Συστάθηκαν Επιτροπές, έγιναν µελέτες, υποδείχθηκαν τρόποι αντιµετώπισης του πολύ σοβαρού προβλήµατος που υπάρχει σε όλες τις πόλεις, αλλά όλα έµειναν στα συρτάρια

 

Του Χρήστου Χαραλάµπους

Μια σειρά από καταρρεύσεις παλιών και εγκαταλελειµµένων οικοδοµών ή πτώσης τσιµεντένιων τµηµάτων από νεότερα κτίρια (πιο πρόσφατο ήταν το γκρέµισµα µεγάλου εξωτερικού τµήµατος της οροφής καταστήµατος στο κέντρο της Λεµεσού που ανήκει στη Μητρόπολη) που σηµειώνονται κατά καιρούς σε όλες σχεδόν τις πόλεις, φέρνει επιτακτικά στο προσκήνιο το πολύ σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουν αρκετοί δήµοι από τα ακατάλληλα και επικίνδυνα για κατοίκηση ή άλλη χρήση κτίρια.

Να σηµειωθεί ότι το θέµα των επικίνδυνων κτιρίων αναδείχθηκε από το ΕΤΕΚ εδώ και πολλά χρόνια, σε µια περίοδο που, ειδικότερα στη Λεµεσό, σημειώνονταν απανωτές πτώσεις μπαλκονιών σε πολυκατοικίες. Όπως µας ανέφερε το µέλος του Γενικού Συµβουλίου του ΕΤΕΚ, Ντίνος Νικολαΐδης, είχε δηµιουργηθεί από τότε µια επιτροπή µε τη συµµετοχή και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία µελέτησε το όλο θέµα και ετοίµασε µεθοδολογία για το πώς θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των κτιρίων, για να µπορεί να εκδίδεται πιστοποιητικό επιθεώρησης (κάτι σαν το ΜΟΤ των αυτοκινήτων). Έµειναν όµως όλα στα συρτάρια κι αυτό επειδή «το όλο ζήτηµα προσέκρουσε σε κάποιους ενδοιασμούς για το αν θα γίνονται επιθεωρήσεις σε όλα τα κτίρια ή επιλεκτικά και κάθε πόσο καιρό θα γίνονται».

70C39A0Baf0A06E020Dcef7770C2B569 A 1

Από µελέτη που έγινε πρόσφατα, διαφάνηκε ότι υπάρχουν παγκύπρια εκατοντάδες επικίνδυνα κτίρια και ότι επιβάλλεται να προωθηθεί το ζήτηµα του πιστοποιητικού καταλληλότητας, οπότε, όπως υποδεικνύει ο κ. Νικολαΐδης, «το µπαλάκι βρίσκεται στα χέρια της Πολιτείας, η οποία δεν έχει άλλα περιθώρια κωλυσιεργίας».

Αναφερόµενος στις ευθύνες των Τοπικών Αρχών, ο εκπρόσωπος του ΕΤΕΚ επισηµαίνει ότι µπορούν να αξιοποιήσουν τον περί Ασφάλειας και Υγείας Νόµο, «οπότε µε µια εκτίµηση κινδύνου ο δήµος µπορεί να περιφράξει το κτίριο και να καλέσει τον ιδιοκτήτη να πάρει τα µέτρα του σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κι αν δεν συµµορφωθεί να τον οδηγήσει στο δικαστήριο», τον περί Κοινόκτητων Οικοδοµών Νόµο, «µε τον οποίο όµως το Κτηµατολόγιο δεν θέλει να ασχολείται επικαλούµενο χρονοβόρες διαδικασίες» αλλά και τον περί Οδών και Οικοδοµών Νόµο, «που περιλαµβάνει πρόνοιες µε τις οποίες υποδεικνύονται τρόποι αντιµετώπισης και χειρισµού των επικίνδυνων οικοδοµών».

Η νομοθεσία λειτουργεί στη θεωρία, όχι όμως στην πράξη

Ενδεικτικό του προβλήµατος που υπάρχει είναι το γεγονός ότι µόνο στο ∆ήµο Λευκωσίας τα τελευταία δύο χρόνια συνολικά 327 οικοδοµές κηρύχθηκαν επικίνδυνες, από τις οποίες οι 62 ετοιμόρροπες. Σε 162 οικοδοµές η επικινδυνότητα έχει αρθεί, ενώ 255 οικοδοµές παρακολουθούνται από την Τεχνική Υπηρεσία. Ο δήµος επενέβη σε 48 οικοδοµές µε συνολικό κόστος €530.287, ενώ σε άλλες 71 επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιµο ύψους €421.000.

43A571D72De71617202202B74B9Bfda5 A 1

Όπως επισηµαίνεται από τον δήµο, οι πρόνοιες της νοµοθεσίας µπορεί να λειτουργούν στη θεωρία, αλλά όχι στην πράξη. Οι πλείστοι ιδιοκτήτες δεν ανταποκρίνονται, µε αποτέλεσµα οι τοπικές Αρχές είτε να οδηγούνται σε μακρόχρονες δικαστικές διαδικασίες, είτε να αναµένουν τη µεταβίβαση ή αδειοδότηση της περιουσίας για να αποζηµιωθούν από τους ιδιοκτήτες.

Για να αλλάξει ουσιαστικά η κατάσταση, επιβάλλεται ο εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας, ώστε να επιτρέπεται στις τοπικές Αρχές να επιβάλλουν στον ιδιοκτήτη τη συντήρηση του κτιρίου πριν επέλθει κατάρρευση. Άλλα µέτρα είναι η σηµαντική αύξηση των κίνητρων από την Πολεοδοµία για πλήρη ή και µερική αποκατάσταση, η αναπαλαίωση διατηρητέων οικοδοµών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η χαλάρωση των όρων για αδειοδότηση αναπαλαίωσης διατηρητέων οικοδοµών, η άρση του ενοικιοστασίου σε διατηρητέες οικοδοµές.

Στις περιπτώσεις των πολυκατοικιών, επισηµαίνεται η ανάγκη δηµιουργίας Ταµείου Επισκευών των κοινόχρηστων χώρων µε αυστηρές ποινές σε περίπτωση µη συµµόρφωσης και επίσπευση δικαστικών διαδικασιών.

Μεγαλύτερο το πρόβληµα στις παράλιες περιοχές

Σε ό,τι αφορά το πρόβληµα που παρουσιάζεται στη Λεµεσό (αλλά ισχύει και για άλλες παράλιες περιοχές), ο πολιτικός µηχανικός Σωτήρης Σωτήριου εκφράζει την άποψη ότι πάρα πολλά κτίρια που κατασκευάστηκαν κυρίως στη δεκαετία του ’80 είναι προβληµατικά κι αυτό επειδή τα αµµοχάλικα  που χρησιμοποιήθηκαν προέρχονταν από τη θάλασσα. Όπως εξηγεί, «µε την αποσάθρωση και την κόπωση, σε συνδυασµό µε την υγρασία στα παράλια, είναι επόµενο ότι οι οπλισµοί αυτών των κτιρίων θα αστοχήσουν».

Επισηµαίνοντας ότι «υπάρχουν πολλές πολυκατοικίες που κατοικούνται από κόσµο αλλά είναι ετοιµόρροπες και δεν θα χρειαστεί ένας σεισµός για να καταρρεύσουν, αλλά είναι θέµα χρόνου να γίνει αυτό», ο κ. Σωτηρίου τονίζει ότι αν δεν ληφθούν έγκαιρα προληπτικά µέτρα, θα έχουµε πολύ πιο σοβαρά προβλήµατα, γι’ αυτό «θα πρέπει να θεσµοθετηθεί ο έλεγχος των κτιρίων µετά από κάποια χρόνια από την κατασκευή τους και να εξασφαλίζεται πιστοποιητικό καταλληλόλητας και να δοθούν κίνητρα και στήριξη οικονοµική από την Πολιτεία στους ιδιοκτήτες, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες επιδιορθώσεις για να προλάβουµε τα χειρότερα».

Τη σοβαρότητα του προβλήµατος επισηµαίνει και ο πολιτικός µηχανικός Κύπρος Ιορδάνους, υποδεικνύοντας, µεταξύ άλλων, ότι αυτό οφείλεται και στην κακή ή και την πλήρη έλλειψη συντήρησης. Υποδεικνύοντας ότι χρειάζεται πλέον να µελετηθεί το όλο ζήτηµα µε σοβαρότητα από όλες τις εµπλεκόµενες Αρχές, εκφράζει την εκτίµηση ότι το πρόβληµα θα γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο συχνό. «Πάρα πολλά κτίρια έχουν αποσαθρωµένα µπετόν και  εκτεθειµένους οπλισµούς, έχουν ξεπεράσει το χρόνο ζωής τους και παρόλο που λέµε ότι το µπετόν έχει φιλότιµο και προειδοποιεί, επειδή εµείς έχουµε ξεπεράσει αυτό το φιλότιµο, σε κάποια φάση το κτίριο θα σου πει φτάνει…» όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει.

Οι ανακαινίσεις απαιτούν τις γνώσεις ειδικών

Εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις πρακτικές ανακαίνισης παλαιών κτιρίων, ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου ζητά να διορίζεται πλήρης οµάδα µελετητών και υπεύθυνος αρχιτέκτονας για τις ανακαινίσεις παλιών κτιρίων.

Ο Σύλλογος υποδεικνύει την ανάγκη να αξιοποιηθούν τα κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ για να θεσπιστεί η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, «ώστε να αποκτήσει η Πολιτεία πραγματική εικόνα του δοµηµένου περιβάλλοντος, να ξέρει ποιος έχει κατασκευάσει τι, σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι ανάγκες συντήρησης έχει, είτε πρόκειται για δηµόσιο ή ιδιωτικό κτίριο».

Προτείνουν επίσης την έναρξη νέου προγράµµατος επιδοτήσεων µε τη χρήση ευρωπαϊκών προγραµµάτων για δηµιουργία ανθεκτικών κτιρίων.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.