Καθήκον να στηριχθεί το δημόσιο νηπιαγωγείο

Του Απόστολου Σκουρουπάτη*

Ξεκάθαρες οι προθέσεις της κυβέρνησης να στηρίξει και να αναβαθµίσει τον ιδιωτικό τοµέα εις βάρος του δηµόσιου σχολείου, µε κονδύλια τα οποία θα αντλήσει από ευρωπαϊκά ταµεία, στα πλαίσια του προγράµµατος «Κύπρος του αύριο». Μάλιστα πριν λίγες µέρες ο Υπουργός Παιδείας Πρόδροµος Προδρόµου εξαπέλυσε επίθεση σε όσους ζητούν τη δηµιουργία κρατικών υποδοµών για σκοπούς εφαρµογής του µέτρου της επέκτασης της υποχρεωτικής προδηµοτικής εκπαίδευσης κάνοντας λόγο για «στενά συντεχνιακή άποψη».

Μέσα από τα νοµοσχέδια που έχει καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή για επέκταση της υποχρεωτικής προδηµοτικής εκπαίδευσης για να καλύπτει παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω, επιχειρείται η ανάθεση υπερεξουσιών στον Υπουργό Παιδείας, µε µεταβατικές διατάξεις, έτσι ώστε να αποφασίζει για την εκπαιδευτική περιφέρεια των παιδιών ηλικίας 4 ετών αλλά και για να στέλνει παιδιά στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία µε επιχορηγηµένα τα δίδακτρα, μέσα από κανονισµούς και κριτήρια.

Συγκεκριµένα, το άρθρο 4γ του Παραρτήµατος 3 αναφέρει ότι «από τη σχολική χρονιά 2023-2024 τα παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης 4 ετών και οκτώ µηνών και άνω θα φοιτούν στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, ενώ τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών και οκτώ µηνών θα φοιτούν σε νηπιαγωγεία, µε βάση κριτήρια που θα καθορίζονται από τον υπουργό»!

Επιπλέον, στον Οδηγό Ανάλυσης Αντικτύπου αναφέρεται καθαρά ότι θα προκηρυχθεί διαγωνισµός για συµµετοχή ιδιωτικών νηπιαγωγείων στο έργο για να ετοιµαστεί σχέδιο χορηγιών στους δικαιούχους. Σηµειώνεται δε εµφαντικά ότι την τριετία 2023-2026 θα στηριχθούν οικονοµικά, µε τη µορφή επιχορήγησης, µικρές επιχειρήσεις (ιδιωτικά νηπιαγωγεία)!

Στην αιτιολογική έκθεση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, ο Γενικός Εισαγγελέας της ∆ηµοκρατίας σηµειώνει ότι µε την ψήφιση των νοµοσχεδίων ο υπουργός θα έχει την εξουσία να καθορίζει κριτήρια για την κατανοµή των παιδιών στα νηπιαγωγεία.

Η επέκταση προς τα κάτω της Υποχρεωτικής Προδηµοτικής Εκπαίδευσης δεν µπορεί να γίνει χωρίς το δηµόσιο σχολείο. Η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από µία κοινωνική απαίτηση και ανάγκη για να εφαρµόσει τα νεοφιλελεύθερα της σχέδια. Καµία πρόνοια για ίδρυση νέων νηπιαγωγείων, για δηµιουργία νέων τµηµάτων, για πρόσληψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού. Εντελώς και επιεικώς απαράδεκτη η πρόθεση των κυβερνώντων να µην εγγράφουν τα παιδιά υποχρεωτικής προδηµοτικής ηλικίας στο σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και να τα στέλνουν µε «κουπόνια φοίτησης» στα ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

Η µπάλα είναι πλέον στα πόδια και στα χέρια των βουλευτών µας. Η νοµοθεσία για επέκταση της Προδηµοτικής δεν πρέπει να συµπεριλάβει τις πρόνοιες αυτές, έτσι ώστε η Πολιτεία να είναι υποχρεωµένη να δεχτεί τα παιδιά ηλικίας 4 ετών και άνω στα δηµόσια νηπιαγωγεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας.

* Αντιπρόεδρος ΠΟΕ∆ – Μέλος Κεντρικής Γραµµατείας Προοδευτικής Κίνησης ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.