Καθήκοντα της Ε.Ε. στη νέα περίοδο


Του
Γιαννάκη Λ. Ομήρου*

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους οι νέοι επικεφαλής και τα μέλη των ευρωπαϊκών συλλογικών θεσμικών οργάνων. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτακτικό καθήκον είναι να ωθήσουν την Ευρώπη μπροστά, προς την πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Τα επιτεύγματα της ΕΕ είναι πολλά, η ειρήνη, η διεύρυνση, η δημοκρατική σταθερότητα, η αύξηση της ευημερίας, η συνοχή των κρατών-μελών, η ελευθερία της διακίνησης, η κοινή αγορά και το κοινό νόμισμα και η προοδευτική, κοινωνική και περιβαλλοντική νομοθεσία. Όμως η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Τον παγκόσμιο οικονομικό ανταγωνισμό, τις διευρυνόμενες ανισότητες στην Ευρώπη και τον κόσμο, τις κλιματολογικές αλλαγές και τις ενεργειακές ανάγκες. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης κρίσιμα πολιτικά διλήμματα ως προς το πώς θα διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις. Η Ευρώπη ποτέ δεν κέρδισε με το να παραμένει ακίνητη και αμήχανη και θα χάσει ολοκληρωτικά αν δεν αποδειχθεί ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις προκλήσεις ενός ταχύτατα μεταβαλλόμενου κόσμου.

Οι αλλαγές είναι επιταγή. Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να πρωταγωνιστήσουν για την προώθηση των αλλαγών. Μια νέα κοινωνική Ευρώπη πρέπει να αποτελέσει την πολιτική φιλοδοξία της Ε.Ε. –μια νέα εξόρμηση για μια κοινή προσπάθεια, για ανανέωση και αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Η Ευρώπη χρειάζεται νέες πολιτικές που θα κατοχυρώνουν τη δυνατότητα συμμετοχής, συνεισφοράς και ωφελημάτων από το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη και νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, νέες και καλύτερες μορφές κοινωνικής προστασίας και δικαιωμάτων, ενεργητικές πολιτικές αγοράς εργασίας, ίσες ευκαιρίες, προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης, νέους τρόπους υποστήριξης της οικογένειας και των εργαζομένων. Για να οικοδομήσει την προοπτική η Ε.Ε. πρέπει να εργαστεί περισσότερο εντατικά και αποτελεσματικά όσο ποτέ για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της, τόσο στην Ευρώπη όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο. Για να επιτύχει την καταπολέμηση της φτώχειας, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την πλήρη απασχόληση, οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, περιλαμβανομένης ισχυρότερης οικονομικής συνεργασίας και μεταρρυθμίσεων. Για τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Για τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ευημερία με την υποδοχή περισσότερων ευρωπαϊκών εθνών στους κόλπους της Ε.Ε. και με την προαγωγή πιο στενών δεσμών με τις γειτονικές χώρες. Για την ανακοπή του φαινομένου των αλλαγών των κλιματολογικών συνθηκών, για την προστασία του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα για τη διασφάλιση βιώσιμης και επαρκούς ενέργειας για την Ευρώπη. Για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των αιτίων της, της παράνομης μετανάστευσης με πλήρη συμμόρφωση προς τα θεμελιώδη δικαιώματα. Με την προώθηση επιτυχούς ενσωμάτωσης των μεταναστών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Με το να αναδειχθεί η Ε.Ε. δύναμη ειρήνης, διαπολιτισμικού διαλόγου, ανάπτυξης και δημοκρατίας και με το να μιλά με μία ισχυρή, ενιαία φωνή στις διεθνείς υποθέσεις. Με την κατοχύρωση ασφάλειας για τα μέλη της Ε.Ε. και των πολιτών της.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων χρειαζόμαστε μια ισχυρότερη πολιτικά Ευρώπη, όχι μια αδύνατη Ευρώπη. Με κοινή φωνή στην εξωτερική πολιτική και αξιόπιστη κοινή άμυνα. Δεν μπορούμε να πετύχουμε χωρίς μια καλύτερη Συνθήκη, χωρίς μια συμφωνία πάνω στα εκκρεμούντα συνταγματικά και θεσμικά ζητήματα. Να αγωνιστούμε για να προωθηθούν οι θεσμικές αλλαγές που απαιτούνται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες ως κατεπείγουσα προτεραιότητα.

61 χρόνια μετά τη Συνθήκη της Ρώμης την 1.1.1958 και 26 χρόνια από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ε.Ε. θα πρέπει να προσβλέπουμε στην κοινωνία των πολιτών, στους κοινωνικούς εταίρους και σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις για να εργαστούμε όλοι μαζί για μια περισσότερο δημοκρατική, κοινωνική, ανοικτή και αποτελεσματική Ε.Ε. για περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη, για το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών.

Η απειλή για την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας του αποσταθεροποιητικού ρόλου της Τουρκίας, του Brexit, η αβεβαιότητα της ενταξιακής προοπτικής των βαλκανικών χωρών και το Μεταναστευτικό, απαιτούν άμεσες δράσεις, κινήσεις, πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες πολιτικές για την Ένωση. Χωρίς καθυστερήσεις και χωρίς παλινδρομήσεις.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.