Καθορισμός τελών αποχετεύσεων για Στρόβολο, Αγλαντζιά, Έγκωμη, Λακατάμια, Λατσιά, Κάτω Δευτερά και Ανάγεια


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Στον καθορισμό των τελών αποχετεύσεων, για τις περιοχές Δήμων Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και Κοινοτήτων Κάτω Δευτεράς και Ανάγειας, προχώρησε το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας πληροφορεί τους ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας στους Δήμους Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και στις Κοινότητες Κάτω Δευτεράς και Ανάγειας ότι ασκώντας τις εξουσίες, που του χορηγούνται από τους Κανονισμούς 32, 33, 34 και 35 των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 μέχρι 2017, αποφάσισε τον καθορισμό για το έτος 2022 συγκεκριμένων τελών.

Συγκεκριμένα, αποφάσισε €0,63 για κάθε χίλια ευρώ αξίας γενικής εκτίμησης, όπως είναι γραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λευκωσίας, μετά από την τελευταία γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, για ιδιοκτήτες ή κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται εντός των ορίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας στην περιοχή Μείζονος Λευκωσίας και στις περιοχές των Κοινοτήτων Κάτω Δευτεράς και Ανάγειας, η οποία εξυπηρετείται ήδη ή που θα δύναται να εξυπηρετηθεί από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου, όπως καθορίζεται σε σχέδια που βρίσκονται στα Γραφεία του Συμβουλίου.

Όπως διευκρινίζει κανένα από τα πιο πάνω τέλη δεν θα καταβάλλεται για ακίνητη ιδιοκτησία , που βρίσκεται μέσα στα όρια της περιοχής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, η οποία κηρύχτηκε απροσπέλαστη περιοχή.

Τα ετήσια τέλη, που αναφέρονται πιο πάνω, πρέπει να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 9, 1010 Λευκωσία και διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του Συμβουλίου www.sbn.org.cy, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Αναφορικά με τα τέλη που καθορίζονται στη παράγραφο 1 της παρούσας γνωστοποίησης σύμφωνα με το  Άρθρο 32 των Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων 1971 έως 2020, από την 1η Νοεμβρίου 2022 θα επιβάλλεται επιβάρυνση επί του απλήρωτου ποσού ίση με πέντε τοις εκατόν (5%) στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός τεσσάρων (4) μηνών και επιβάρυνση ίση με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής, δηλαδή μετά την 1η Μαρτίου 2023.

Αποφάσισε, επίσης, €0,55 για κάθε κυβικό μέτρο νερού, που καταναλώνεται από κάθε ένα ιδιοκτήτη ή κάτοχο υποστατικού που εξυπηρετείται από το Σύστημα Αποχετεύσεων Λυμάτων του Συμβουλίου.

Το τέλος αυτό θα αναγράφεται πάνω στο λογαριασμό του νερού, που καταναλώθηκε για κάθε διμηνία ή τριμηνία, όπως είναι η περίπτωση, και θα καταβάλλεται στον ίδιο τόπο και χρόνο που καταβάλλεται και το αντίστοιχο τέλος κατανάλωσης νερού.

Νοείται ότι το Συμβούλιο θα δύναται με δημόσια γνωστοποίηση να αλλάξει τον τόπο και χρόνο καταβολής του τέλους τούτου.

Στην περίπτωση που ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ακίνητης ιδιοκτησίας, που εμπίπτουν εντός των ως άνω αναφερόμενων Δήμων ή/και Κοινοτήτων δεν λάβουν ειδοποίηση για πληρωμή τελών, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Συμβούλιο είτε επισκεπτόμενοι τα Γραφεία του, είτε στο τηλέφωνο 22398500.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.