Νέος κανονισμός βάζει φρένο στους γεωγραφικούς αποκλεισμούς

Το 57% των πολιτών της ΕΕ πραγματοποίησε έστω και μια online αγορά κατά το 2017

Τις διαδικτυακές αγορές χωρίς γεωγραφικούς αποκλεισμούς και διακρίσεις μεταξύ των πελατών στην ΕΕ διευκολύνει ο νέος κανονισμός που υπερψηφίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο εν λόγω κανονισμός έρχεται να συμπληρώσει τις προηγούμενες αποφάσεις για τον τερματισμό των πρακτικών γεωγραφικού αποκλεισμού, καθώς δίνει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν από ποια ιστοσελίδα επιθυμούν να αγοράσουν αγαθά ή υπηρεσίες χωρίς μπλοκάρισμα ή αυτόματη μεταφορά σε άλλη ιστοσελίδα λόγω της εθνικότητάς τους, του τόπου διαμονής τους, της προσωρινής τους τοποθεσίας ή του τόπου έκδοσης της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας.

Οι αγοραστές θα μπορούν πλέον να προβαίνουν σε ηλεκτρονικές αγορές στην ΕΕ και οι έμποροι θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τους διαδικτυακούς αγοραστές από άλλη χώρα της ΕΕ με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουν και τους «τοπικούς» πελάτες τους, δηλαδή να τους παρέχουν πρόσβαση με τις ίδιες τιμές και όρους. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν κομμάτι της καθημερινής ζωής πολλών Ευρωπαίων. Μόνο το 2017 το 57% των πολιτών της ΕΕ πραγματοποίησε έστω και μια ηλεκτρονική αγορά. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δεν έχει σύνορα.

Το 2017 το ένα τρίτο των καταναλωτών του ηλεκτρονικού εμπορίου πραγματοποίησε αγορές από διαδικτυακά καταστήματα που έχουν έδρα σε άλλη χώρα της ΕΕ. Ωστόσο, τα εμπόδια που συνάντησαν ήταν αρκετά, ώστε να αποτρέψουν πολλούς από το να αγοράσουν αυτό που επιθυμούσαν. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έπειτα από έρευνα που διενήργησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ανεξάρτητους ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες, αποδεικνύει πως ο γεωγραφικός αποκλεισμός επηρεάζει σημαντικά την καλή λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς.

Το 63% των ιστοσελίδων που αξιολογήθηκαν σε μια έρευνα δεν επέτρεπαν στους αγοραστές να αγοράζουν από άλλη χώρα της ΕΕ. Για τα υλικά αγαθά, η πρακτική του γεωγραφικού αποκλεισμού εφαρμόζεται σε μεγάλο ποσοστό, π.χ. στις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές (86%), και για τις υπηρεσίες στις online κρατήσεις, όπως π.χ. τα εισιτήρια αθλητικών εκδηλώσεων (40%).

Κατά συνέπεια, τον Μάιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό που απαγορεύει στους διαδικτυακούς πωλητές υλικών αγαθών και ορισμένων τύπων ηλεκτρονικής παροχής υπηρεσιών να κάνουν διακρίσεις μεταξύ των πελατών με βάση την εθνικότητα ή τον τόπο διαμονής τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Νοέμβριο του 2017 συμφωνήθηκε η μερική απαγόρευση αδικαιολόγητων πρακτικών γεωγραφικού αποκλεισμού. Όπως τόνισε και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Andrus Ansip, αρμόδιος για την ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή ατζέντα, «ήδη από τον Δεκέμβριο εγκρίθηκαν νέοι κανόνες σχετικά με τον ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο οι οποίοι διευκολύνουν τη συλλογή ΦΠΑ από τα κράτη-μέλη όταν οι καταναλωτές αγοράζουν ηλεκτρονικά αγαθά και υπηρεσίες και διευκολύνουν τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στον τομέα του ΦΠΑ».

Επί της ουσίας, ο νέος κανονισμός αποτελεί μέρος του νομοθετικού πακέτου για την ενιαία ψηφιακή αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο, συνάμα με τον κανονισμό για τις υπηρεσίες διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων, που θα ψηφιστεί στην ολομέλεια τον Μάρτιο του 2018, και τον κανονισμό για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, ο οποίος εγκρίθηκε από την ολομέλεια τον Νοέμβριο του 2017. Η απαγόρευση του γεωγραφικού αποκλεισμού αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του 2018.

Μαρίνα Κουμάστα