Τα πανεπιστήμια και το προσωπικό τους παράγουν πάρα πολλή δουλειά, την οποία σέβεται ο ίδιος και το κόμμα του δήλωσε  φιλοξενούμενος σε μεσημβρινή εκπομπή του Σίγμα ο  βουλευτής του ΑΚΕΛ, Γεώργιος Γεωργίου.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο ίδιος σημείωσε ότι είχαν υποβληθεί στην Επιτροπή Παιδείας σχετικά ερωτήματα, ενώ στις 27 Απριλίου, μαζί με τον Γ.Γ. του ΑΚΕΛ κατέφυγαν στον Γενικό Ελεγκτή, καταθέτοντας στοιχεία.

 

Πρύτανης Πανεπιστημίου Κύπρου: Εγώ ζήτησα από τον Αντιπρύτανη την παραίτησή του

Αυτούσια η ανακοίνωση του Πρύτανη:

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεμελιώθηκε και εξελίχθηκε στις αρχές της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της αριστείας.

Είναι υποχρέωση και ευθύνη των σωμάτων του Οργανισμού να διαφυλάξουν τις αρχές αυτές, που αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας του ακαδημαϊκού ιδρύματος που κάνει την Κύπρο περήφανη διεθνώς.

Στη διάρκεια των τελευταίων τριών εβδομάδων, ενόσω ερευνώνται θέματα που αφορούν τον κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου από τον Ανεξάρτητο Εσωτερικό Ελεγκτή του Πανεπιστημίου Κύπρου, κι επειδή θεωρώ ότι δεν θα ήταν σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά τα καθήκοντά του ως Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, ζήτησα εγγράφως να υποβάλει την παραίτησή του. Η παράκλησή μου έγινε αποδεκτή.

Η διοικητική έρευνα αφορά θέματα που κυρίαρχα τοποθετούνται σε περίοδο κατά την οποία ο κ. Κ. Κωνσταντίνου δεν ήταν μέλος της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου και ως εκ τούτου δεν ασκούσε διοικητικά καθήκοντα.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε την εκλογή Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης στις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Ως ο θεσμικά επικεφαλής του Πανεπιστημίου Κύπρου, βεβαιώνω ότι η έρευνα του Εσωτερικού Ελεγκτή θα προχωρήσει μέχρι τέλους, όπως προβλέπουν οι αυστηρές διαδικασίες του Πανεπιστημίου. Το πόρισμα του Εσωτερικού Ελεγκτή θα διαβιβασθεί πάραυτα στον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

Ένα δημόσιο ακαδημαϊκό ίδρυμα οφείλει πάνω από όλα να τιμά τη σχέση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας με την κοινωνία. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα διαφυλάξει αυτή τη σχέση με όλες του τις δυνάμεις.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης

Πρύτανης