Κατώτατος μισθός που να προστατεύει τους εργαζόµενους και όχι µε παραθυράκια που διευκολύνουν τους εργοδότες

Το Ευρωκοινοβούλιο τοποθετήθηκε σε αυτή την Ολοµέλεια επί της Οδηγίας για τον κατώτατο µισθό. Σηµειώνεται ότι η πρόταση του ΕΚ ήταν βελτιωµένη σε σχέση µε αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συµβουλίου.

Ένα από τα θετικά στοιχεία της Οδηγίας είναι η στόχευση στην ενίσχυση των συλλογικών συµβάσεων. Συγκεκριµένα, η Οδηγία θέτει ως στόχο τη σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στο 80%. Έτσι τα κράτη-µέλη καλούνται να αναπτύξουν συγκεκριµένες δράσεις, οι οποίες θα επανεξετάζονται κάθε πέντε χρόνια, για να φτάσουν το συµφωνηµένο ποσοστό.

Η Οδηγία καλεί τα κράτη-µέλη όπως συµβάλουν στην ενίσχυση και διευκόλυνση της πρόσβασης των εκπροσώπων των συνδικάτων στους εργαζόµενους και το δικαίωµα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Στόχος είναι η ενίσχυση της εκπροσώπησης και το δικαίωµα εργαζοµένων και εργοδοτών στην οργάνωση και η αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων.

Επίσης ιδιαίτερα θετική κρίνεται η προσθήκη σχετικά µε την ανάθεση και εκτέλεση δηµοσίων συµβάσεων. Ουσιαστικά η ανάληψη δηµοσίων συµβάσεων απαιτεί τη συµµόρφωση µε τους καθορισµένους µισθούς, το δικαίωµα στην οργάνωση και τη συλλογική διαπραγµάτευση, παραπέµποντας σε συλλογικές συµβάσεις και συµβάσεις του ILO.

Ακόµη, σηµαντική είναι η παρότρυνση στα κράτη-µέλη για ανάπτυξη εθνικών µηχανισµών αυτόµατης τιµαριθµικής αναπροσαρµογής, ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη υποχρεωτική αύξηση του κατώτατου µισθού.

Βασικό αρνητικό στοιχείο της Οδηγίας είναι η σύνδεση του κατώτατου µισθού µε τα «μακροπρόθεσµα εθνικά επίπεδα παραγωγικότητας και οικονοµικής εξέλιξης» και ότι ως βασικός σκοπός παραµένει µια «άκρως ανταγωνιστική κοινωνική οικονοµία της αγοράς».

Αρνητικό είναι και το γεγονός ότι δεν συνδέεται ο µισθός µε τον εργάσιµο χρόνο (ώρες, ωριαίο µισθό), νοµιµοποιώντας µε τον τρόπο αυτό τα ακαθόριστα ωράρια και τη δυνατότητα εξαιρέσεων συγκεκριµένων οµάδων εργαζοµένων από τον κατώτατο µισθό.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης η ευρωβουλευτής της Αριστεράς, Özlem Demirel, υπογράµµισε ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενώ εργάζονται παραµένουν φτωχοί και ότι αυτό «τροφοδοτήθηκε από την ΕΕ – η πολιτική της Τρόικας επιτέθηκε στα συνδικάτα, απαίτησε να ξεπουληθούν οι κοινωνικές υποδοµές και να γκρεµιστούν οι συλλογικές συµβάσεις», καταλήγοντας ότι «η ευηµερία δεν είναι για όλους».

Η ευρωβουλευτής Sandra Pereira παρατήρησε ότι «ο περιορισµός της επάρκειας των µισθών σε δείκτες σηµαίνει παραδοχή και αποδοχή ότι οι εργαζόµενοι που λαµβάνουν τον κατώτατο µισθό καταδικάζονται σε κατάσταση φτώχειας».

Η Οδηγία εγκρίθηκε µε 505 ψήφου υπέρ, 92 κατά και 44 αποχές.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy