Κατρακύλα στις άμεσες ξένες επενδύσεις – Η Ρωσία να παραμένει κυρίαρχος εταίρος

 

Κατρακύλα στις άμεσες ξένες επενδύσεις δείχνουν στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, με τη Ρωσία να παραμένει κυρίαρχος εταίρος όσον αφορά το απόθεμα των εισερχόμενων και εξερχόμενων ΑΞΕ στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η καθαρή θέση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) μειώθηκε περαιτέρω το 2021, στα -8,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με -1,9 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Δηλαδή οι εισερχόμενες ΑΞΕ ήταν πολύ λιγότερες από τις εξερχόμενες, με αποτέλεσμα να προκύπτει αρνητικό πρόσημο. Σαν αποτέλεσμα αυτού, το συνολικό απόθεμα των εισερχόμενων ΑΞΕ περιορίστηκε στα 375 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 400 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος, γεγονός το οποίο, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, αποδίδεται «στη μείωση των μετοχικών τίτλων και, σε μικρότερο βαθμό, στη μείωση που καταγράφηκε στα χρεωστικά μέσα».

Οι εισερχόμενες συναλλαγές ΑΞΕ, κατά το 2021, ανήλθαν σε -30,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα -26 δισ. ευρώ προήλθαν από μετοχικούς τίτλους εκτός από επανεπενδυθέντα κέρδη και -10,9 δισ. ευρώ από συναλλαγές σε χρεωστικά μέσα.

Σημειώνεται πάντως ότι σε αντίθεση με τις άλλες συνιστώσες, τα επανεπενδυθέντα κέρδη ήταν θετικά και έφτασαν σε 6,8 δισ. ευρώ. Επισημαίνεται επίσης ότι το εισόδημα από τις εξερχόμενες ΑΞΕ ανήλθε σε 20,8 δισ. ευρώ το 2021, έναντι 17,9 δισ. ευρώ το 2020. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η εν λόγω αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση του εισοδήματος από επανεπενδυθέντα κέρδη, η οποία μετριάστηκε από τις μειώσεις των εισοδημάτων μετοχικών τίτλων πλην των επανεπενδυθέντων κερδών (μερίσματα) και των εισοδημάτων από χρεωστικά μέσα, σύμφωνα με την ΚΤΚ. Ακόμη, επισημαίνεται ότι τα εισοδήματα που αναλογούν σε εισερχόμενες ΑΞΕ ανήλθαν σε 22,6 δισ. ευρώ το 2021, έναντι 19 δισ. ευρώ το 2020.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας, «η κερδοφορία το 2021 βελτιώθηκε τόσο για τις εξερχόμενες όσον και για τις εισερχόμενες ΑΞΕ». Αναφέρεται επίσης ότι «το ποσοστό απόδοσης το 2021 ήταν 5,7% για τις εξερχόμενες ΑΞΕ και 6% για τις εισερχόμενες ΑΞΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά απόδοσης το 2020 ήταν 4,5% για τις εξερχόμενες ΑΞΕ και 4,8% για τις εισερχόμενες ΑΞΕ».

Αναφορικά με τις εισερχόμενες ΑΞΕ, αυτές διοχετεύονται κυρίως από την Ευρώπη και, σε πολύ μικρότερο βαθμό, από την Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, το απόθεμα εισροών ΑΞΕ από την Ευρώπη έφθασε τα 299.384,2 εκατ. ευρώ το 2021, εκ των οποίων 120.396,6 εκατ. ευρώ από τη Ρωσία. Το εισερχόμενο απόθεμα ΑΞΕ από την Αμερική, τη δεύτερη πιο σημαντική ήπειρο όσον αφορά τις εισερχόμενες ΑΞΕ καταγράφηκε στα 38 δισ. ευρώ, ενώ το μη κατανεμημένο ποσό καταγράφηκε στα 21,7 δισ. ευρώ.

Το μερίδιο του αποθέματος των εισερχόμενων ΑΞΕ από τη ζώνη του ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο μερίδιο των εξερχόμενων ΑΞΕ το 2021, και αντιπροσωπεύει το 29,2% και το 30,8%, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, «παρόλο που ο αριθμός των χωρών-εταίρων τόσο για τις εισερχόμενες ΑΞΕ όσον και για τις εξερχόμενες είναι μεγάλος, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση σε μικρό αριθμό χωρών. Πιο συγκεκριμένα, οι δέκα πρώτες χώρες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 81%, με τη Ρωσία να είναι ο κορυφαίος εταίρος».

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy