Τι προβλέπει το πάρκο που σκέφτεται να δεχθεί το Δασάκι Άχνας

Του Τάσου Περδίου

Το… σαφάρι ανεύρεσης στέγης για το Πάρκο Κροκοδείλων συνεχίζεται.  Μετά από τρία χρόνια ανεπιτυχούς διαβούλευσης με το Κοινοτικό Συμβούλιο Ψεματισμένου, οι επιχειρηματίες που θέλουν να δημιουργήσουν το πρωτοφανές για την Κύπρο θεματικό πάρκο έστρεψαν την προσοχή τους ανατολικότερα.

Το αμφιλεγόμενο έργο προωθείται πλέον στην περιοχή του Δάσους Άχνας και, όπως και στην περίπτωση του Ψεματισμένου, άρχισαν τα όργανα των αντιδράσεων. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Δάσους Άχνας ήταν έτοιμο να ανάψει το πράσινο φως για φιλοξενία του πάρκου την περασμένη Τρίτη, ωστόσο, την τελευταία στιγμή, έγιναν δεύτερες σκέψεις. Το θέμα παραπέμφθηκε σε σύσκεψη υπό τον Έπαρχο Αμμοχώστου, η οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες και ακολούθως η Κοινοτική Αρχή θα κληθεί να τοποθετηθεί τελεσίδικα. Όσοι αντιδρούν, επιμένουν ότι ο κροκόδειλος είναι ένα είδος ξένο προς το οικοσύστημα της Κύπρου, ενώ κραδαίνουν επίσης κινδύνους ασφάλειας και υγείας. Τι ακριβώς σχεδιάζει όμως η εταιρεία TSA Crocopark (Ισραηλινών και Κυπριακών συμφερόντων) και πού ακριβώς θα γίνει το Πάρκο Κροκοδείλων αν περάσει από το Κοινοτικό Συμβούλιο Δάσους Άχνας;

Θεματικό πάρκο με 150 κροκόδειλους

Ο χώρος είναι τεμάχιο εμβαδού 40 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (30 σκάλες), το οποίο βρίσκεται στο δρόμο Δάσους Άχνας – Βρυσούλλων. Το χωράφι βρίσκεται πριν το μοναστήρι του Αγίου Κενδέα στα δεξιά του δρόμου εκείνου με κατεύθυνση προς τις Βρυσούλλες και το σχέδιο είναι το ίδιο που είχε υποβληθεί για εξασφάλιση αδειών όταν γίνονταν οι ενέργειες για εγκατάσταση του πάρκου στον Ψεματισμένο.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μονάδας μονοθεματικού Πάρκου Κροκοδείλων, το οποίο θα φιλοξενεί 120-150 κροκόδειλους, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας. Θα είναι επισκέψιμο από το κοινό και θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες τουριστικές/βοηθητικές εγκαταστάσεις όπως αναψυκτήριο, κατάστημα αναμνηστικών, χώρους ξεκούρασης, μονοπάτια διέλευσης για παρατήρηση των κροκοδείλων, χώρους στάθμευσης κ.λπ.

Στην εγκατάσταση, δε, θα επιτελείται οποιαδήποτε δραστηριότητα εκτροφής για σκοπούς αναπαραγωγής, πάχυνσης, σφαγής ή πώλησης των ζώων. Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο μέρος (95%) των λιμνών και των χώρων διαβίωσης των κροκοδείλων, δηλαδή το χερσαίο και λιμναίο τμήμα, θα είναι καλυμμένο με κατασκευές και στέγαστρα τύπου θερμοκηπίου.

Λόγω του ότι δεν υπάρχουν εθνικά ή κοινοτικά πρότυπα που να διέπουν την εκτροφή κροκοδείλων, η αξιολόγηση από τα κρατικά τμήματα έγινε με βάση τους Κώδικες Ορθής Πρακτικής της Αυστραλίας και της Νοτίου Αφρικής.

 Γενικά χαρακτηριστικά του έργου

Το σχέδιο προβλέπει τις εξής κατασκευές:

– Κατασκευές τύπου θερμοκηπίου, οι οποίες θα περικλείουν τους χώρους διαβίωσης των κροκοδείλων

– Λίμνες διαβίωσης κροκοδείλων

– Εξωτερικές λίμνες

– Δίκτυο πεζοδρόμων για εξυπηρέτηση των επισκεπτών

– Περίφραξη ασφαλείας για το σύνολο των περιοχών διαβίωσης κροκοδείλων

– Περιοχές ξεκούρασης και εξυπηρέτησης επισκεπτών

– Δίκτυο πεζοδρόμων προσωπικού και επισκεπτών

– 250 χώρους στάθμευσης και εσωτερική οδοποιία

– Χώρους πρασίνου

– Διαδρομή παρατήρησης κροκοδείλων

– Χώρο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού

– Βοηθητικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό

Κροκόδειλος του Νείλου

Το είδος που θα διατηρείται στο πάρκο είναι ο Κροκόδειλος του Νείλου με την επιστημονική ονομασία Crocodilus Νiloticus. Στην Αφρική ο Κροκόδειλος του Νείλου εντοπίζεται από την Αίγυπτο και τη Σενεγάλη, μέχρι τη Νότιο Αφρική και τη Μαδαγασκάρη.

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου, οι Κροκόδειλοι του Νείλου εξαρτώνται από το υδατικό τους περιβάλλον, όπως ποταμοί, λίμνες και φράγματα, για να κυνηγήσουν, να ζευγαρώσουν και να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία τους. Χερσαία περιβάλλοντα χρησιμοποιούνται από τους κροκόδειλους για τη φωλεοποίηση, μετακίνηση μεταξύ υδάτινων περιβαλλόντων και για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας τους. Η περιορισμένη ικανότητα του γένους Crocodilus να αποβάλει το αλάτι περιορίζει την εξάπλωσή του εντός των οικοτόπων γλυκού νερού.

Η δίαιτα των ενήλικων Κροκοδείλων του Νείλου περιλαμβάνει και μια ποικιλία από θηλαστικά όπως αρουραίοι, αντιλόπες, ακόμα και βουβάλια.   Όσον αφορά στη δίαιτα των κροκοδείλων στο υπό αναφορά πάρκο, η εταιρεία προτείνει όπως τα ζώα σιτίζονται αποκλειστικά με κατεψυγμένα κοτόπουλα τέλους αυγοπαραγωγής.

Το σχέδιο προβλέπει την αναπαραγωγή μόνο μέχρι το βαθμό που θα διατηρείται σταθερός ο αριθμός των ζώων στο πάρκο.

Οι κροκόδειλοι που θα μεταφερθούν στο πάρκο θα προέλθουν από τη φάρμα κροκοδείλων FAZAEL Crocodile Park Ltd που βρίσκεται στο Ισραήλ και λειτουργεί με βάση τις πρόνοιες και τις απαιτήσεις της CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Διασφάλιση φύλαξης – Αποτροπή διαφυγής

Για το καυτό θέμα της ασφάλειας, το οποίο είναι από τα βασικά επιχειρήματα των αντιδρούντων, οι σχεδιαστές προτείνουν τα εξής:

Η διασφάλιση της ορθής φύλαξης των ζώων επιτυγχάνεται πρωτίστως μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού και κατασκευής των επιμέρους μονάδων εγκλεισμού και διαβίωσης των ζώων (λιμναίοι και χερσαίοι χώροι). Οι χώροι αυτοί, πέραν της εγγενούς ασφάλειας και αποτροπής διαφυγής (escapeproof) που θα παρέχει ο σχεδιασμός τους, θα διατηρούνται διαρκώς κλειδωμένοι με κλειδαριές ασφαλείας, ώστε να μην είναι εφικτή η τυχαία είτε η σκόπιμη/κακόβουλη απελευθέρωση των ζώων.  Θα υπάρχει επίσης οπτική επιτήρηση μέσω συστήματος καταγραφής με κάμερες. Για αποτροπή διαφυγής κροκοδείλων από τους χώρους διαβίωσης θα υπάρχει διπλή περίφραξη, κατασκευασμένη σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κώδικα Πρακτικής της Νοτίου Αφρικής.

Οι κροκόδειλοι θα φιλοξενούνται σε κατασκευές τύπου θερμοκηπίου και η κάλυψη του συνόλου των χώρων διαβίωσης των κροκοδείλων (λιμναίο και χερσαίο περιβάλλον) θα φτάνει σε ποσοστό 97%. Η συνολική έκταση των θερμοκηπίων ανέρχεται σε 10.080m2 και οι προτεινόμενες κατασκευές θα φέρουν συρόμενες οροφές. Οι λίμνες των κροκοδείλων θα είναι ακανόνιστου σχήματος με κυμαινόμενα βάθη, ούτως ώστε να προσομοιάζουν τις συνθήκες διαβίωσης στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι λίμνες θα έχουν μέγιστο βάθος τα 3 μέτρα με μέσο βάθος τα 1,5 μέτρα. Θα καταλαμβάνουν συνολική έκταση 3.886 m2 και θα έχουν συνολική χωρητικότητα 400 κυβικών μέτρων νερού.

Θα υπάρχουν συνολικά δέκα λίμνες κροκοδείλων, οι οποίες υδραυλικά θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω υπερχείλισης.

Η πρόταση προβλέπει επίσης τρόπο ελέγχου και αποφυγής της αναπαραγωγής των κροκοδείλων.

Όπως αποκαλύψαμε στη «Χ», προκειμένου να πείσει την Τοπική Αρχή Δάσους Άχνας, η εταιρεία διοργάνωσε επίσκεψη στη γαλλική πόλη Pierlatte, όπου λειτουργεί η μεγάλη φάρμα κροκοδείλων La Ferme Aux Crocodiles, με την οποία συνεργάζεται ο Ισραηλινός επιχειρηματίας που βρίσκεται πίσω από την εταιρεία TSA Crocopark. Ακολούθως το Κοινοτικό Συμβούλιο φάνηκε να πείθεται, ωστόσο όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά τη σύσκεψη υπό τον Έπαρχο.

Εκτός από την επίσκεψη, η εταιρεία προσκόμισε επίσης επιστολές από δύο δημάρχους της περιοχής, όπου έγινε η επίσκεψη, οι οποίοι κάνουν λόγο για μεγάλα οφέλη. Ο δήμαρχος της πόλης Pierelatte, Marie Pierre Mouton, απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο και κάνει λόγο για μεγάλα οφέλη που αποκόμισε μια μικρή πόλη των 10 χιλιάδων κατοίκων από τη φάρμα κροκοδείλων La Ferme Aux Crocodiles, ισχυριζόμενος ότι ο φάρμα προσελκύει σήμερα 300 χιλιάδες τουρίστες ετησίως.

Παρόμοιες συστάσεις κάνει και ο Franck Reynier, δήμαρχος της πόλης Montelimar, της ίδιας διοικητικής περιφέρειας, ο οποίος κάνει λόγο για ένα μοναδικό πρότζεκτ το οποίο υλοποιήθηκε το 1994 και ενώ αρχικά προοριζόταν για εκτροφή κροκοδείλων, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μεγάλο τουριστικό προορισμό.