Την αναπομπή του νόμου για τις εκποιήσεις από τον πρόεδρο Αναστασιάδη ζητά το ΚΕΒΕ.

Ο Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης ανέφερε στον ΑΣΤΡΑ ότι δεν πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα τους οδηγούν σε αντίθεση με τους δανειστές. Ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ σημείωσε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές ούτως ώστε να αποφεύγονται πιθανές καταχρηστικές χρεώσεις.

Επίσης, είπε χαρακτηριστικά ότι αν υπάρχει ένας δανειολήπτης και ένας καταθέτης, σίγουρα δεν θα αδικήσουν τον καταθέτη, γιατί τα δάνεια πρέπει να πληρώνονται.