ΚΕΔΙΠΕΣ: Ξεπέρασαν το €1 δισ. οι ταμειακές εισροές, στο €1,93 δισ. η απομόχλευση

Στα €95,2 εκατομμύρια διαμορφώθηκαν οι ταμειακές εισροές της Κυπριακής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) το β’ τρίμηνο του 2021, με τις σωρευτικές εισροές να ξεπερνούν το €1 δισεκατομμύριο, τρία χρόνια μετά τη δημιουργία του κρατικού φορέα που συστάθηκε για την διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.


Παράλληλα, τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία έχουν υποχωρήσει από τα €8,25 δισ. στα €6,33 δισ. (εξαιρουμένων των τόκων) με την συνολική απομόχλευση να ανέρχεται στα €1,93 δισ., ενώ η αποπληρωμή κρατικής βοήθειας ξεπέρασε το €0,5 δισ.

Επόμενες προκλήσεις για την ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η μετεξέλιξή της σε εθνικό φορεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για όλο το τραπεζικό σύστημα, εξέλιξη που αναμένεται να προχωρήσει εντός του 2022, αλλά και η μείωση προσωπικού μέσω της υλοποίησης Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης (ΣΕΑ) με την ΚΕΔΙΠΕΣ να επιδιώκει να μειώσει το προσωπικό της από τα 390 άτομα στα 260, στη βάση του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Σε δηλώσεις στο πλαίσιο της παρουσίασης των αποτελεσμάτων διαχείρισης για το β’ τρίμηνο του 2021, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος τόνισε ότι στόχος του ΣΕΑ το οποίο χαρακτήρισε γενναιόδωρο αποσκοπεί στην αποχώρηση τουλάχιστον 100 ατόμων, τονίζοντας ότι στο τραπέζι βρίσκεται και ο πλεονασμός.

«Το σχέδιο είναι και γενναιόδωρο και δίκαιο και είναι το μόνο, δηλαδή δεν θα υπάρχει αλλαγή στο σχέδιο», είπε ο κ. Παπαδόπουλος για να τονίσει πως «δεν είναι σκοπός ο πλεονασμός και θα γίνει διαβούλευση με τις συντεχνίες και θα εξετάσουμε τα πάντα από την πλευρά του νόμου».


Σημείωσε δε πως όταν παρουσιάστηκε το ΣΕΑ στις συντεχνίες είχαν σταλεί επιστολές στις οποίες επεξηγούνταν οι στόχοι και η υποχρέωση της ΚΕΔΙΠΕΣ να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα, στη βάση της αποστολής του φορέα και τις δεσμεύσεις του, ήτοι την αποπληρωμή της κρατικής βοήθειας αλλά και τον χρονικό ορίζοντα ζωής του φορέα που βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου λήγει το 2028.

Όχι Κομισιόν σε μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ με αλλαγή του πλαισίου εκποιήσεων

Εξάλλου, αναφερόμενος στην πρόθεση μετεξέλιξης της ΚΕΔΙΠΕΣ σε φορέα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων για όλο το τραπεζικό σύστημα με την απόκτηση των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (ΜΕΧ) με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία, που κυμαίνονται μεταξύ €1 και €15 δισ, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως οι αποφάσεις αναμένονται εντός του 2022, για να σημειώσει ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ παραμένει στον στόχο για διαχείριση των υφιστάμενων περιουσιακών στοιχείων που έχει στο χαρτοφυλάκιο της.

Αναγνώρισε πως σε περίπτωση που εγκριθεί η μετεξέλιξη της ΚΕΔΙΠΕΣ θα υπάρξει επιβράδυνση στην πορεία διαχείρισης των ΜΕΧ, αφού αυτό θα εξαρτηθεί «από την τιμή ανάκτησης των δανείων και τη διαχείριση που θα κάνουμε σε αυτά τα δάνεια». Σημείωσε ωστόσο ότι το θέμα αυτό σχετίζεται και με την κοινωνική πολιτική του κράτους και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την Κυβέρνηση για την υλοποίηση του σχεδίου ενοίκιο έναντι υποθήκης (Mortgage-to-rent).


«Το επιχειρηματικό πλάνο προνοεί την πλήρη αποπληρωμή των €3,5 δισ. (κρατική στήριξη που δόθηκε κατά τη συναλλαγή με την Ελληνική Τράπεζα) και σίγουρα αυτός θα παραμείνει ο στόχος μας» είπε.

Πάντως, ο Γενικός Διευθυντής της ΚΕΔΙΠΕΣ, Μάριος Παπαδόπουλος από την πλευρά του τόνισε πως «το πιο σημαντικό για τους επόπτες είναι να μην αλλάξει το υφιστάμενο πλαίσιο για τις εκποιήσεις».

«Σε περίπτωση που τροποποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο τότε νομίζω θα υπάρξει θέμα για τους ίδιους να εγκρίνουν την μετατροπή της ΚΕΔΙΠΕΣ σε φορέα, αυτό είναι ξεκάθαρο» είπε.

Mortgage to rent για ΜΕΧ €200 εκατ.


Εξάλλου, ο κ. Παπαδόπουλος είπε ως το σχέδιο ενοίκιο έναντι υποθήκης αποτελεί ήδη μέρος της στρατηγικής ανάκτησης και διαχείρισης της ΚΕΔΙΠΕΣ και αφορά ΜΕΧ ύψους €200 εκατ. αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί εν αναμονή των κυβερνητικών αποφάσεων.

«Υπάρχει υφιστάμενο σχέδιο το οποίο δεν έχουμε υλοποιήσει διότι αναμένουμε να διευκρινιστεί το θέμα της μετεξέλιξης αλλά και οι αποφάσεις από το κράτος και κατά πόσον θα υπάρχει κρατική ενίσχυση σε αυτά τα δάνεια, όπως ίσχυε και στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ», είπε.

Τέλος αναφορικά με το έργο «Λήδρα», που αφορά στην πώληση εξυπηρετούμενων και ενήμερων χορηγήσεων ονομαστικής αξίας €456 εκατ., ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ είπε πως σημειώθηκε καθυστέρηση δύο εβδομάδων στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η οποία αναμένεται να γίνει εντός των πρώτων δύο εβδομάδων του Νοεμβρίου. Στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού έχουν περάσει έξι προσφοροδότες τόσο από την Κύπρο όσο και το εξωτερικό.

Αποτελέσματα διαχείρισης


Οι ταμειακές εισροές για το β΄ τρίμηνο 2021 οι οποίες ανήλθαν στα €95,3 εκ. παρά τη μικρή μείωση 6,8% που σημείωσαν έναντι του α΄ τριμήνου, που οφείλεται στις υψηλές εισροές και δη από ακίνητα το πρώτο τρίμηνο του έτους που ήταν το πρώτο μετά τους περιορισμούς της πανδημίας του Covid.

Ενδεικτικά, οι ταμειακές εισροές το β’ τρίμηνο του 2021 παρουσίασαν αύξηση σχεδόν 80% σε ετήσια βάση.

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €974,5εκ. ή 12,1% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051εκ.

Παράλληλα, οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του β’ τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €28,0εκ., αυξημένες κατά 7,69% από τα €26,0εκ. το Α’ τρίμηνο του 2021, με την αύξηση να αφορά στις δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και προκύπτει κυρίως από τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης.


Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.581εκ. στο τέλος του β’ τριμήνου 2021 από €6.634εκ. για το α’ τρίμηνο του 2021. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η  Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,7%, ενώ εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 25,4%.

Τα συνολικά στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του β’ τριμήνου 2021 διαμορφώθηκαν σε €7.411εκ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά €167εκ. ακίνητη περιουσία €619εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €607εκ.

Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Β’ τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,2%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 23,3%.

Πάντως, ο Λάμπρος Παπαλαμπριανού, Ανώτερος Διευθυντής Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης ανέφερε πως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΚΕΔΙΠΕΣ περιλαμβάνεται η αβεβαιότητα που σχετίζεται με τον κορωνοϊό, η αβεβαιότητα που αφορά στο πλαίσιο αφερεγγυότητας και οι αναστολές εκποιήσεων.


Σημείωσε μεν πως η συνεισφορά των εκποιήσεων στις ανακτήσεις δανείων είναι μόλις 5% όμως ο μηχανισμός των εκποιήσεων «παραμένει ιδιαίτερα σημαντικός στο να επιδιωχθεί συναινετική λύση με τους πελάτες».

Σε σχέση με το σχέδιο προστασία περιουσιακών στοιχείων που παραχωρήθηκε στην Ελληνική Τράπεζα και την πορεία των απαιτήσεων, ο κ. Παπαλαμπριανού είπε πως η ανησυχία παραμένει διότι δεν έχουμε δει το τέλος των επιδράσεων της Covid στην αύξηση των ΜΕΧ μετά και τη λήξη του μορατόριουμ καταβολής δόσεων και των σχεδίων στήριξης της οικονομίας.

Όπως είπε οι συνολικές απαιτήσεις της Ελληνικής από το 2018 μέχρι σήμερα είναι €106 εκατ. με τις πληρωμές να ανέρχονται σε €74 εκατ., ενώ ποσό ύψους €30 εκατ βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.