Ο Γενικός Ελεγκτής δημοσιοποίησε σήμερα την ειδική έκθεση στην οποία καταγράφεται ο οικονομικός έλεγχος του Τμήματος Φυλακών για το 2016.

Τα σημαντικότερα ευρήματα των ελέγχων, αφορούν:

  • Σημαντική καθυστέρηση στην τελική παραλαβή εξοπλισμού για την ηλεκτρονική

παρακολούθηση φυλακισμένων.

  • Καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος πυρόσβεσης που

εγκαταστάθηκε στον χώρο όπου στεγάζεται σημαντικός εξοπλισμός, καθώς και στη διεξαγωγή απαραίτητης εκπαίδευσης του προσωπικού των Φυλακών.

  • Ορισμένες ηλεκτρικές θύρες ασφαλείας δεν καλύπτονται από τα υφιστάμενα συμβόλαια παροχής υπηρεσιών συντήρησης.
  • Καθυστέρηση στη διερεύνηση ελλείμματος που προέκυψε στους ατομικούς

λογαριασμούς καταθέσεων των κρατουμένων, καθώς και στη συμφιλίωση των υπολοίπων των εν λόγω λογαριασμών, για το έτος 2016.

  • Υπερκατανάλωση καυσίμων σε συγκεκριμένα υπηρεσιακά οχήματα, που ανέρχεται

ποσοστιαία στο 357%, συγκρινόμενη με τον αντίστοιχο μέσο όρο κατανάλωσης καυσίμου των ανωτέρω οχημάτων, σε διαφορετική χρονική περίοδο.

  • Συσσώρευση ωρών υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού των φυλακών που δεν παραχωρήθηκαν.
  • Ελλιπής διαδικασία παρακολούθησης/καταγραφής των υπερωριών του προσωπικού

των Φυλακών.

  • Σημαντικός αριθμός προσωπικού έλαβε άδεια ασθένειας πέραν των 42 ημερών και

καθυστέρηση στην προσκόμιση των απαραίτητων ιατρικών γνωματεύσεων για την αιτιολόγησή τους.

  • Αδυναμίες στις διαδικασίες παρακολούθησης/καταγραφής των φαρμάκων που

χορηγούνται στους κρατουμένους.

  • Ανάγκη λήψης επιπρόσθετων/συμπληρωματικών μέτρων διασφάλισης της διαδικασίας

συλλογής και επιστροφής των προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων κατά την είσοδο και αποφυλάκισή τους από τις Φυλακές.

Δείτε ολόκληρη την Ειδική Έκθεση εδώ